Vak VIII: vorige verliezen en aftrekbare bestedingen


Vak VIII.1. Vorige beroepsverliezen

Bij code 1350/2350 en code 1349/2349 vermeldt u de verliezen met betrekking tot uw vorige beroepsactiviteit. Concreet gaat het bv. om een verlies dat u hebt geleden als zelfstandige en dat u nog niet kon aanwenden, of om interesten die u na de stopzetting van een beroepsactiviteit nog betaalt in verband met de periode waarin u de beroepsactiviteit uitoefende.

Vak VIII.2. Aftrekbare onderhoudsuitkeringen

U geeft hier het totale bedrag aan van de onderhoudsuitkering die u hebt betaald. U kan daarvan 80% aftrekken van het belastbare inkomen.

Opmerkingen

  • Wordt de onderhoudsuitkering betaald door één van de echtgenoten, vermeld dan het bedrag bij code 1390/2390.
  • Als beide echtgenoten de onderhoudsuitkering betalen, moeten ze code 1392 invullen. De aftrek wordt dan evenredig toegepast op beide inkomens.
  • Hebt u in 2018 een eenmalig kapitaal betaald, vermeld dan het totale bedrag (niet de omzettingsrente!).
  • Kinderen voor wie aftrekbare onderhoudsuitkeringen werden betaald in het jaar van de feitelijke scheiding van de ouders, kunnen als personen ten laste in aanmerking komen bij de andere ouder. De administratie aanvaardt dat. Ook als er voor dat jaar nog een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd door de ouders.

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Bijkomende informatie over de aangifte:

  • van bank- en verzekeringsproducten kan u bekomen bij uw Belfius-bankier
  • van andere inkomsten of uitgaven bij de Federale Overheidsdienst Financiën die bereikbaar is via zijn Contact Center op het nummer 02.572.57.57

Contacteer ons

Belastingsimulator

versie 2019 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.