1. Home
 2. Sleutelmomenten
 3. Belastingen
 4. Belastingaangifte
 5. Gids
 6. Vak VI

Vak VI: ontvangen onderhoudsuitkeringen

Wanneer zijn ze belastbaar en vooral: wanneer niet?

Een onderhoudsuitkering is belastbaar (of aftrekbaar) op voorwaarde dat:

 • de uitkering regelmatig wordt gestort
 • het bewijs van de stortingen kan worden geleverd (bv. met rekeningafschriften)
 • de begunstigde van de uitkering geen deel uitmaakt van het gezin van de betaler
 • de uitkering gestort wordt krachtens een wettelijke onderhoudsverplichting

Het volledige bedrag van de regelmatig ontvangen uitkering moet worden aangegeven bij code 1192/2192 (alhoewel u enkel belast wordt op 80 % van die uitkering). Als u de onderhoudsuitkering hebt ontvangen in de vorm van een eenmalig kapitaal, dient u elk jaar een deeltje daarvan (fictief jaarbedrag) aan te geven in code 1194/2194. Dit fictieve jaarbedrag wordt vastgesteld op basis van het ontvangen kapitaal en de leeftijd van degene die het kapitaal heeft verkregen

Kinderen jonger dan 16 jaar die alleen maar onderhoudsuitkeringen ontvangen, voor een totaalbedrag dat kleiner is dan de belastingvrije som van 7 380 euro, krijgen een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Voor alle andere kinderen moeten deze uitkeringen vermeld worden op een afzonderlijke aangifte, op naam van het kind. Als het totaal van de onderhoudsuitkeringen de bovenvermelde belastingvrije som niet overschrijdt, wordt dat bedrag niet belast (op voorwaarde dat deze uitkeringen het enige inkomen van het kind vormen).

Als een uitkering of een kapitaal wordt betaald voor verschillende personen tegelijkertijd (bv. een moeder met minderjarige kinderen), moet op basis van bewijsstukken (bv. vonnissen of correspondentie) het bedrag dat aan ieder van hen toekomt, kunnen vastgesteld worden.

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Bijkomende informatie over de aangifte:

 • van bank- en verzekeringsproducten kan u bekomen bij uw Belfius-bankier
 • van andere inkomsten of uitgaven bij de Federale Overheidsdienst Financiën die bereikbaar is via zijn Contact Center op het nummer 02 572 57 57

Contacteer ons

Belastingsimulator

versie 2016 beschikbaar

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.