Wegwijs in de belastingaangifte

Voor het eerst in jaren wordt de aangifte een stukje eenvoudiger en daalt het aantal aangiftecodes. De fiscus voorziet namelijk 3 aangifteformulieren (een Brusselse, een Vlaamse en een Waalse) afhankelijk van het gewest waarin u woonde op 1/1/2018. Per gewest krijgt u enkel de aangiftecodes die in dat gewest van toepassing zijn. Bovendien werden ook allerlei andere codes samengevoegd.

De Belfius-belastinggids toont duidelijk waar u de gevraagde gegevens moet invullen en hoe u de fiscale voordelen kan genieten waar u recht op hebt. Na het invullen van het voorbereidende document kan u met onze belastingsimulator nagaan hoeveel belasting u verschuldigd bent of terugkrijgt.

1. Wat zijn de indieningstermijnen voor uw aangifte?

 • op papier: ten laatste op 29 juni 2018
 • via Tax-on-Web: ten laatste op 12 juli 2018
 • via Tax-on-web en een mandataris: ten laatste op 25 oktober 2018

2. Hoe vult u het aangifteformulier in?

 • Doorloop de vakken I tot XXIII.
 • Als u gehuwd of wettelijk samenwonend bent, ontvangt u een gezamenlijk aangifteformulier vanaf het jaar volgend op het jaar van het huwelijk of de wettelijke samenwoning.
  • Is uw partner van een ander geslacht? Geef de inkomsten van de man in de linkerkolom aan en die van de vrouw in de rechterkolom.
  • Is uw partner van hetzelfde geslacht? Geef de inkomsten van de oudste partner in de linkerkolom aan en die van de jongste in de rechterkolom.

3. Aangifteformulier ontvangen, maar geen inkomsten in 2017?

Elke aangifte die u hebt ontvangen, moet u terugsturen of indienen via Tax-On-Web, ook al hebt u helemaal geen inkomsten uit 2017 aan te geven. Zo niet, loopt u het risico beboet te worden.

4. Moet u een afzonderlijke aangifte indienen voor de belastbare inkomsten van uw kinderen?

 • Uw kind is 18 jaar of ouder: al zijn/haar inkomsten vanaf zijn/haar 18e verjaardag worden in een afzonderlijke aangifte opgenomen die op zijn/haar naam staat.
 • Uw kind is jonger dan 18 jaar:
  • beroepsinkomsten of ontvangen onderhoudsuitkeringen moeten in een afzonderlijke aangifte worden opgenomen
  • al zijn/haar andere inkomsten (o.a. roerende en onroerende inkomsten) moeten worden aangegeven door de ouder (voogd) die het kind ten laste heeft. Als u gehuwd of wettelijk samenwonend bent, moeten deze inkomsten verdeeld worden onder uw partner en uzelf. Ze moeten zeker niet aangegeven worden bij de kinderen.
 • Uw kind krijgt als enig inkomen een onderhoudsuitkering: uw kind ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte als hij/zij jonger dan 16 jaar is en als hij/zij alleen onderhoudsuitkeringen ontvangt die kleiner zijn dan de belastingvrije som van 7.420 euro.

Bijkomende informatie over de aangifte:

 • van bank- en verzekeringsproducten kan u bekomen bij uw Belfius-bankier
 • van andere inkomsten of uitgaven bij de Federale Overheidsdienst Financiën die bereikbaar is via zijn Contact Center op het nummer 02.572.57.57

Belastingsimulator

versie 2017 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.