1. Home
 2. Sleutelmomenten
 3. Belastingen
 4. Belastingaangifte
 5. Gids

Wegwijs in de belastingaangifte

Ook dit jaar werd de belastingaangifte opnieuw wat complexer om in te vullen. De Belfius belastinggids toont duidelijk waar u de gevraagde gegevens moet invullen en hoe u de fiscale voordelen kunt genieten waar u recht op hebt. Na het invullen van het voorbereidende document kunt u met onze belastingsimulator nagaan hoeveel belasting u verschuldigd bent of terugkrijgt.

1. Wat zijn de indieningstermijnen voor uw aangifte?

 • op papier: ten laatste op 30 juni 2016
 • via Tax-on-Web: ten laatste op 13 juli 2016
 • via Tax-on-web en een mandataris: ten laatste op 27 oktober 2016

2. Hoe vult u het aangifteformulier in?

 • Doorloop de vakken I tot XXIII.
 • Indien u gehuwd of wettelijk samenwonend bent, ontvangt u een gezamenlijk aangifteformulier vanaf het jaar volgend op het jaar van het huwelijk of de wettelijke samenwoning.
  • Is uw partner van een ander geslacht? Geef de inkomsten van de man in de linkerkolom aan en die van de vrouw in de rechterkolom.
  • Is uw partner van hetzelfde geslacht? Geef de inkomsten van de oudste partner in de linkerkolom aan en die van de jongste in de rechterkolom.

3. Aangifteformulier ontvangen, maar geen inkomsten in 2015?

Elke aangifte die u hebt ontvangen, moet u terugsturen of indienen via Tax-On-Web, ook al hebt u helemaal geen inkomsten uit 2015 aan te geven. Zo niet, loopt u het risico beboet te worden..

4. Moet u een afzonderlijke aangifte indienen voor de belastbare inkomsten van uw kinderen?

 • Uw kind is 18 jaar of ouder: al zijn/haar inkomsten vanaf zijn/haar 18e verjaardag worden in een afzonderlijke aangifte opgenomen die op zijn/haar naam staat.
 • Uw kind is jonger dan 18 jaar:
  • beroepsinkomsten of ontvangen onderhoudsuitkeringen moeten in een afzonderlijke aangifte worden opgenomen
  • al zijn/haar andere inkomsten (o.a. roerende en onroerende inkomsten) moeten worden aangegeven door de ouder (voogd) die het kind ten laste heeft. Indien u gehuwd of wettelijk samenwonend bent, moeten deze inkomsten verdeeld worden onder uw partner en uzelf. Ze moeten zeker niet aangegeven worden bij de kinderen.
 • Uw kind krijgt als enig inkomen een onderhoudsuitkering: uw kind ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte als hij/zij jonger dan 16 jaar is en als hij/zij enkel onderhoudsuitkeringen ontvangt die kleiner zijn dan de belastingvrije som van 7.380 euro.

Bijkomende informatie over de aangifte:

 • van bank- en verzekeringsproducten kan u bekomen bij uw Belfius-bankier
 • van andere inkomsten of uitgaven bij de Federale Overheidsdienst Financiën die bereikbaar is via zijn Contact Center op het nummer 02 572 57 57

Contacteer ons

Pensioensparen

U wilt sparen om uw toekomstige pensioen aan te dikken?

Belastingsimulator

versie 2017 beschikbaar 

Start onze belastingsimulator

Voor een optimaal gebruik raden wij aan om Google Chrome in te stellen als standaardbrowser.