Mijn belastingen en fiscale voordelen

De aankoop en het gebruik van een auto worden door de fiscus op diverse manieren belast. Al staan daartegenover ook alleen fiscale voordelen. Een overzicht.

Belastingen

btw (eenmalig):

Koopt u een nieuwe auto? Dan betaalt u 21% btw op de definitieve prijs. Koopt u een tweedehandswagen? Dan hangt het ervan af van wie u die koopt:
  • van een particulier: dan is er geen btw verschuldigd
  • van een btw-plichtige: 21% btw op zijn winstmarge of 21% btw op de volledige prijs

Belasting op de inverkeerstelling (eenmalig):

Deze belasting wordt geïnd bij de eerste inschrijving van het nieuwe of tweedehandsvoertuig op uw naam. Het bedrag hangt af van de cilinderinhoud (fiscale pk) en/of het vermogen (KW) en de leeftijd van de auto.

Verkeersbelasting (jaarlijks):

Deze belasting wordt geheven op het vermogen van uw motor, de cilinderinhoud (fiscale pk) of op de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig. Verandert u van auto, dan wordt wat u te veel betaalde voor uw vorige auto afgetrokken van uw nieuwe belasting.

U moet een jaarlijkse niet-geïndexeerde belasting betalen als uw auto op lpg rijdt. Deze belasting wordt samen met de verkeersbelasting geïnd.

Fiscale voordelen

Autofinanciering:

Aftrekbare interest

Als u een lening op afbetaling voor een auto afsluit, omvat de maandelijkse termijn de terugbetaling van het kapitaal en de betaling van de interest. Kiest u voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten, dan is de interest met betrekking tot het beroepsmatig gebruik van uw auto volledig aftrekbaar.

Voorbeeld. Op 01-02-2017 sluit u een lening af van 7.500 euro op 36 maanden tegen een jaarlijks kostenpercentage van 5,75%. Voor 2016 bedraagt de totale in aanmerking te nemen interest 309,38 euro. Dit is de totale interest van de eerste 11 maanden volgens de aflossingstabel bij uw contract. Stel 70% van uw autokosten zijn beroepsmatig. Voor inkomstenjaar 2016 mag u dus 216,57 euro (70% van 309,38 euro) aftrekken.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Aftrekbare motorkosten

Alle kosten rond dit vervoermiddel zijn voor 100% aftrekbaar (begrensd tot het percentage beroepsmatig gebruik).

U kan ook kiezen voor het forfait van 0,15 euro/km voor woon-werkverkeer. In dat geval omvat het forfait de volgende kosten: afschrijving van de auto, verzekeringspremie, belastingen, huur van een garage, kosten voor brandstof, onderhoud, carwash, technische controle, parkeren ...

Aftrekbare uitrustingskosten

De kosten van specifieke uitrusting voor motors zijn aftrekbaar, op voorwaarde dat:

  • u de uitrusting kocht in een speciaalzaak
  • het gaat om kosten van veiligheids- of thermische kleding
  • een factuur werd opgemaakt met het merk, het model en een beschrijving van de uitrusting.

Let op: kiest u voor het forfait van 0,15 euro/km, dan zijn de kosten voor de uitrusting inbegrepen in het forfait.

Beroepskosten:

Forfaitaire kosten

Als u een beroep uitoefent als werknemer, hebt u automatisch recht op een forfaitair bedrag aan beroepskosten.

Dit wettelijke forfait (berekend op basis van uw beroepsinkomsten, max. 4.720 euro voor inkomsten 2018) omvat alle kosten die verbonden zijn aan het beroepsmatige gebruik van uw auto: afschrijving van de auto, verzekeringspremie, belastingen, huur van een garage, kosten voor brandstof, onderhoud, carwash, technische controle, parkeren …

Of werkelijke kosten

U kan ook voor kiezen de aangifte van de werkelijke beroepskosten: de kosten voor uw verplaatsingen tussen woonplaats en werkplaats en de andere beroepsmatige autokosten.

Kosten voor verplaatsingen tussen woonplaats en werkplaats: u kan 0,15 euro per afgelegde kilometer aftrekken als:

  • het gaat om kilometers afgelegd tussen uw woonplaats en uw vaste werkplek

  • het voertuig een personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus is

  • het voertuig als uw eigendom beschouwd kan worden

Het forfait van 0,15 euro per afgelegde kilometer omvat alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten voor het gebruik van uw voertuig voor verplaatsingen tussen uw woon-en werkplaats: afschrijving van uw auto, verzekering, belastingen, huur of afschrijving van een garage, brandstof, onderhoud, parkeren ... U kan dus geen bijkomende kosten meer aftrekken. Het forfait omvat niet de financierings- en mobilofoonkosten,beroepsmatig gebruikt zijn die voor 100 % aftrekbaar.

- Andere beroepsmatige autokosten: als u kiest voor het stelsel van de werkelijke beroepskosten, zijn de andere autokosten die u maakt voor beroepsverplaatsingen aftrekbaar als beroepskosten, maar ter waarde van 75% van het beroepsmatig gebruik. De 75%-beperking geldt echter niet voor de financieringskosten en de kosten van een mobilofoon, bij beroepsmatig gebruik zijn die voor 100% aftrekbaar.

De 75%-beperking geldt voor volgende verplaatsingen: bezoeken aan klanten/patiënten, externe opleidingen. Voor volgende voertuigen: personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik of minibussen, ongeacht of het voertuig uw eigendom is of niet. En voor volgende kosten: brandstof, afschrijving, verzekeringspremie, belastingen, huur of afschrijving van een garage, onderhoud, carwash, technische controle, parkeerkosten ...

Contacteer ons