Mijn belastingen en fiscale voordelen

De aankoop en het gebruik van een auto worden door de fiscus op diverse manieren belast. Al staan daar ook enkele fiscale voordelen tegenover. Een overzicht.

Belastingen

btw (eenmalig):

Koopt u een nieuwe auto? Dan betaalt u 21% btw op de definitieve prijs. Koopt u een tweedehandswagen? Dan hangt het ervan af van wie u die koopt:
 • van een particulier: dan is er geen btw verschuldigd
 • van een btw-plichtige: dan betaalt u 21% btw op zijn winstmarge of 21% btw op de volledige prijs

Belasting op de inverkeerstelling (eenmalig):

Deze belasting wordt geïnd bij de eerste inschrijving van het nieuwe of tweedehandsvoertuig op uw naam. Het bedrag hangt af van de cilinderinhoud (fiscale pk) en/of het vermogen (KW) en de leeftijd van de auto.

Verkeersbelasting (jaarlijks):

Deze belasting wordt geheven op het vermogen van uw motor, de cilinderinhoud (fiscale pk) of op de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig. Verandert u van auto, dan wordt wat u te veel betaalde voor uw vorige auto afgetrokken van uw nieuwe belasting.

U moet een jaarlijkse niet-geïndexeerde belasting betalen als uw auto op lpg rijdt. Deze belasting wordt samen met de verkeersbelasting geïnd.

Fiscale voordelen

Autofinanciering:

Aftrekbare interest

Als u een lening op afbetaling voor een auto afsluit, omvat de maandelijkse termijn de terugbetaling van het kapitaal en de betaling van de interesten. Kiest u voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten, dan zijn de interesten met betrekking tot het beroepsmatig gebruik van uw auto volledig aftrekbaar.

Voorbeeld. Op 01-02-2018 sluit u een lening af van 7.500 euro op 36 maanden en u betaalde in 2018 309,38 euro af. Stel, 70% van uw autokosten is beroepsmatig. Voor inkomstenjaar 2018 mag u dus 216,57 euro (70% van 309,38 euro) aftrekken.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Aftrekbare motorkosten

Alle kosten rond dit vervoermiddel zijn voor 100% aftrekbaar (begrensd tot het percentage beroepsmatig gebruik).

U kan ook kiezen voor het forfait van 0,15 euro/km voor woon-werkverkeer. In dat geval omvat het forfait de volgende kosten: afschrijving van de auto, verzekeringspremie, belastingen, huur van een garage, kosten voor brandstof, onderhoud, carwash, technische controle, parkeren ...

Aftrekbare uitrustingskosten

De kosten van specifieke uitrusting voor motors zijn aftrekbaar, op voorwaarde dat:

 • u de uitrusting kocht in een speciaalzaak
 • het gaat om kosten voor veiligheids- of thermische kleding
 • een factuur werd opgemaakt met het merk, het model en een beschrijving van de uitrusting.

Let op: kiest u voor het forfait van 0,15 euro/km, dan zijn de kosten voor de uitrusting inbegrepen in het forfait.

Beroepskosten:

Forfaitaire kosten

Bent u werknemer, dan hebt u automatisch recht op een forfaitair bedrag aan beroepskosten.

Dit wettelijke forfait (berekend op basis van uw beroepsinkomsten, max. 4.810 euro voor inkomsten 2018) omvat alle kosten die verbonden zijn aan het beroepsmatige gebruik van uw auto: afschrijving van de auto, verzekeringspremie, belastingen, huur van een garage, kosten voor brandstof, onderhoud, carwash, technische controle, parkeren …

Of werkelijke kosten

U kan er ook voor kiezen uw werkelijke beroepskosten aan te geven: de kosten voor uw verplaatsingen tussen woonplaats en werkplaats en de andere beroepsmatige autokosten.

Kosten voor verplaatsingen tussen woonplaats en werkplaats: u kan 0,15 euro per afgelegde kilometer aftrekken als:

 • het gaat om kilometers afgelegd tussen uw woonplaats en uw vaste werkplek

 • het voertuig een personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus is

 • het voertuig als uw eigendom beschouwd kan worden

Het forfait van 0,15 euro per afgelegde kilometer omvat alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten voor het gebruik van uw voertuig voor verplaatsingen tussen uw woon-en werkplaats: afschrijving van uw auto, verzekering, belastingen, huur of afschrijving van een garage, brandstof, onderhoud, parkeren ... U kan dus geen bijkomende kosten meer aftrekken. Het forfait omvat niet de financierings- en mobilofoonkosten. Die zijn beroepsmatig voor 100 % aftrekbaar.

- Andere beroepsmatige autokosten: als u kiest voor het stelsel van de werkelijke beroepskosten, zijn de andere autokosten die u maakt voor beroepsverplaatsingen aftrekbaar als beroepskosten. Deze kosten moeten altijd gestaafd worden met bewijsstukken. De bedoelde kosten zijn niet forfaitair vastgesteld op 0,15 euro/km. De financieringskosten en mobilofoonkosten vallen niet onder de hierna vermelde aftrekbeperking en zijn voor 100% aftrekbaar.

NIEUWE AFTREKBEPERKING VOOR INKOMSTEN 2018

De beroepskosten voor dergelijke beroepsverplaatsingen zijn in principe slechts ten belope van 50% tot 100% aftrekbaar – het toepasselijke percentage hangt af van de gebruikte brandstof en de CO2-uitstoot per kilometer. Indien het voertuig vóór 1 januari 2018 werd aangeschaft zijn de bedoelde beroepskosten minstens 75% aftrekbaar. We vermelden de voornaamste aftrekpercentages.

Aftrekpercentage CO2-uitstoot voertuig met dieselmotor in gram/km CO2-uitstoot voertuig met benzinemotor in gram/km
100% max. 60g max. 60g
90% meer dan 60g en max.105g meer dan 60g en max. 105g
80% meer dan 105g en max. 115g meer dan 105g en max. 125g
75% meer dan 115g en max. 145g meer dan 125g en max. 155g
70% meer dan 145g en max. 170g meer dan 155g en max. 180g
60% meer dan 170g en max. 195g meer dan 180g en max. 205g
50% meer dan 195g meer dan 205g

Voertuigen die een uitstoot van 0 gram CO2 per kilometer hebben zijn in principe ten belope van 120% aftrekbaar.

De CO2-beperking geldt:

 • voor volgende verplaatsingen: bezoeken aan klanten/patiënten en externe opleidingen
 • voor volgende voertuigen: personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik of minibussen, ongeacht of het voertuig uw eigendom is of niet
 • voor volgende kosten: brandstof, afschrijving, verzekeringspremie, belastingen, huur of afschrijving van een garage, onderhoud, carwash, technische controle, parkeerkosten...

Contacteer ons