Hoe pensioensparen beschermen tegen inflatie.

1 april 2022

In samenwerking met  

Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:

Wie voor zijn pensioen spaart met een tak 21-spaarproduct kan op het einde van de rit vaststellen dat hij niet eens het ingelegde kapitaal terugkrijgt. De hoge inflatie van vandaag tast ook de koopkracht van dat kapitaal aan. Zal dat zo blijven? En zijn er alternatieven?

In het begin van de jaren 2000 waren tak 21-spaarproducten erg populair. De reden was zonneklaar. Ze boden recht op of terugbetaling van het belegde kapitaal, leverden een vaste rente op en er was geen roerende voorheffing van 30 procent op verschuldigd. Tenminste, als je het kapitaal niet binnen de acht jaar opnam. De voorbije jaren verloren de tak 21-spaarproducten echter flink aan interesse. Omdat de marktrentes historisch laag staan evolueerde de gegarandeerde rente richting nul of kan ze zelf negatief zijn. Bovendien moet je ook rekening houden met kosten en de fiscaliteit. Per gestort bedrag wordt er twee procent taks op verzekeringspremies berekend en er zijn ook beheerskosten. Daarbovenop zorgt de stevige inflatie voor een ontwaarding van je kapitaal.

Doorgaans krijg je het potentieel rendement dat geldt op het ogenblik van de storting, maar in sommige contracten is over de hele periode een gewaarborgd rendement verzekerd en kan het ook zijn dat je een deelname krijgt in de winst, maar dat is niet op voorhand vastgelegd en hangt ook af van de winstgevendheid van de verzekeraar. Maar opnieuw, het is de inflatie die deze extra laag opeten. Je moet immers de inflatie van je potentieel rendement aftrekken, net zoals klassieke spaarders deze maand vaststellen dat de spaarvergoeding van 0,11 procent wordt verminderd met een geldontwaarding van maar liefst 8,31 procent.

Recht op bescherming van het belegde kapitaal klinkt dus goed, maar is op dit ogenblik eigenlijk niet te realiseren als je rekening houdt met de inflatie. Maar de tijden zijn aan het veranderen. Door de hoge inflatie stijgen ook de marktrentes. Daarom kan het binnen afzienbare tijd toch weer interessanter worden om te kiezen voor een tak 21-product.

Spaaroplossingen met belastingvoordeel

Pensioensparen kan ook via een tak 23-verzekering. Er is geen gegarandeerd rendement, het risico is groter, maar potentieel kan je een hoger rendement halen dan bij een product met een vast rendement zoals een tak 21. Wel moet je rekening houden met in- en uitstapkosten en een beheersvergoeding.

Er is nog een andere mogelijkheid. Tak 23 bestaat ook in een langetermijnspaarregeling. Bij langetermijnsparen kan je een belastingvoordeel genieten op een bedrag tot 2.350 euro. Dat bedrag is afhankelijk van je netto belastbaar inkomen. Onder deze korf van het federaal langetermijnsparen vallen echter ook sommige uitgaven van een hypothecair krediet of schuldsaldo-verzekering. Afhankelijk van de ruimte die je over hebt in dat maximale bedrag van 2.350 euro kan je dus kiezen voor een tak 23-spaarformule om de pot helemaal gevuld te krijgen en op dat bedrag tot 30 procent belastingvoordeel te krijgen.

Sparen voor je pensioen met belastingvoordeel is dus een manier om de inflatie of een laag/negatief rendement in de magere beursjaren te slim af te zijn.

Investeren in fondsen

Wie een zeer lange termijn voor ogen heeft kan er ook voor kiezen om te investeren in fondsen. Aandelenfondsen of gemengde fondsen, waarin ook obligaties zijn opgenomen. Je kan hier ook voor opteren als je alle mogelijkheden om belastingvoordelen te krijgen hebt uitgeput. Bij de klassieke fondsen van het type bevek moet je rekening houden met de taks op beursverrichtingen. Het tarief kan schommelen van nul tot 1,32 procent. Als je kiest voor een fonds dat de inkomsten uitkeert, betaal je in de meeste gevallen 30 procent roerende voorheffing op het bedrag van de uitkering. Bij gemengde en obligataire fondsen is er bij de uitstap ook 30 procent roerende voorheffing verschuldigd op een deel van de meerwaarde.

Niet iedereen is echter bereid om risico te nemen. Voor hen breekt nu wellicht een betere tijd aan. Dankzij de stijgende rente wordt een tak 21-spaarverzekering mogelijk weer wel interessant. Als het product een comeback maakt, zal dat zijn vanwege de "heilige drievuldigheid": recht op of terugbetaling van het belegde kapitaal, een vaste rente (als dit gewaarborgd wordt) en geen roerende voorheffing (indien je het kapitaal niet opneemt binnen de acht jaar).

Een vuistregel is wel dat je dus steeds rekening houdt met alle kosten, belastingen én de inflatie. Een echt recht op bescherming van je kapitaal geniet je pas als het potentieel rendement hoger is dan die drie posten.

Deel deze pagina:

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur (in de huidige omstandigheden telefonisch of via e-mail). Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille.