Nog nieuwe renteverhogingen op komst

6 februari 2023

Frank Maet
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:  
  • In de V.S., de eurozone en het V.K. verhoogden de centrale banken zoals verwacht de beleidsrentes.
  • De algemene inflatie in de eurozone en de V.S. is gedaald maar de kerninflatie blijft veel te hoog. Daarom zijn er nog renteverhogingen nodig.
  • In de eurozone maakt de ECB zich zorgen over hogere lonen én over de staatssteun om de energiecrisis te verlichten.


In Londen, Washington en Frankfurt houden de centrale bankiers voet bij stuk. De rente gaat verder omhoog om de hoge inflatie te bestrijden. De Bank of England en de ECB verhoogden gisteren hun beleidsrentes met een half procent, de Federal Reserve deed er een dag eerder een kwart procent bij. Bovendien is het karwei niet af, tijdens de volgende rentevergaderingen liggen er nog verhogingen in het verschiet.

In de eurozone blijft de kerninflatie zorgwekkend hoog.

Vooral de ECB windt er geen doekjes om. Na de rentebeslissing van gisteren, die de depositorente op een niveau van 2,50 procent brengt, verklaarde de centrale bank dat ze van plan is om in maart de rentetarieven nog eens met 50 basispunten te verhogen. Daarna zal ze de impact en het traject van het monetair beleid evalueren. Door de rentetarieven op een hoog peil te houden wordt de vraag in de economie getemperd, gaan mensen meer sparen en zou de inflatie na verloop van tijd moeten afnemen. Op de vergadering bevestigde de ECB dat de afbouw van haar aankoopprogramma (het APP of Asset Purchase Program) volgende maand van start gaat. Concreet zal de bank tussen maart en juni haar balans met € 15 miljard per maand verkleinen. Dat betekent dat de marktrentes nog wat opwaartse druk kunnen kennen.

Tijdens de persconferentie benadrukte president Christine Lagarde dat er grote overeenstemming is in de raad van bestuur om de rente zowel in februari als in maart te verhogen. Door lagere energieprijzen is de algemene inflatie in de eurozone sinds oktober wel afgekoeld van 10,6 procent naar 8,5 procent, maar de kerninflatie is verder gestegen naar recordhoogtes. In die kerninflatie, waar energie- en voedingsprijzen worden uitgehaald, zien we hoe de ondernemingen hun producten en diensten maand na maand duurder blijven verkopen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Mogelijk stijgt de kerninflatie nog verder door hogere looneisen. De Europese arbeidsmarkt blijft immers erg krap. Bovendien zijn vele bedrijven nog van plan om hun verkoopprijzen op te trekken. In de bedrijfsenquêtes van de afgelopen maand zien we verbetering van het Europese ondernemersvertrouwen. Ook hield de BBP-groei in het laatste kwartaal beter stand dan verwacht. Daarom blijft de ECB op het rempedaal duwen. We verwachten dat de depositorente van de ECB tegen deze zomer zal pieken op een niveau van 3,25 procent. Lagarde onderstreepte ook dat de royale overheidssteun aan de gezinnen om de energiecrisis te verzachten, best zo snel mogelijk wordt teruggedraaid. De steunmaatregelen kunnen de kerninflatie immers nog verder aanjagen.

Fed heeft nog ‘enkele’ renteverhogingen in het vizier.

Ook in de V.S. zit de korte rente nog steeds in de lift maar met een verhoging van slechts 0,25 procent schakelde de Amerikaanse centrale bank naar een lager tempo. In december werd de rente nog met 0,50 procent opgetrokken, de vier monetaire vergaderingen ervoor telkens met 0,75 procent. De huidige beleidsrente beweegt zich in een bandbreedte van 4,50-4,75 procent.

En daar komt toch nog wat bij. Net als zijn collega in Frankfurt, hamerde de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, erop dat de klus niet geklaard is. Hij erkende dat de inflatiecijfers in de V.S. zijn gedaald maar het zal volgens Powell nog enige tijd duren voor de lagere prijzendruk zich door de economie verspreidt.  Daarom voorziet hij verdere renteverhogingen dit jaar. Hij ging bovendien in tegen de speculatie dat de centrale bank binnenkort zou pauzeren en misschien later dit jaar al de tarieven zou verlagen. Op basis van de huidige vooruitzichten van de centrale bank ziet Powell in 2023 geen renteverlaging.

Die boodschap kwam echter niet aan op de financiële markten. De geldmarkten en de beleggers op Wall Street negeerden grotendeels de woorden van de Fed-voorzitter en bleven inzetten op de verwachting dat de rente tegen het einde van het jaar lager zal zijn dan nu. Op de obligatiemarkten daalde de Amerikaanse langetermijnrente na de monetaire vergadering met meer dan 10 basispunten. Na afloop van de ECB-vergadering was een gelijkaardige reactie te zien op de Europese markten. De beursindices kleurden groen en op de obligatiemarkten stegen de koersen en daalden de langetermijnrentes fors. Terwijl de centrale banken nog volop bezig zijn om de inflatie klein te krijgen, zijn de markten wellicht wat te optimistisch over de termijn waarin dit moet gebeuren.

Bronnen:

ECB monetary policy statement and press conference, February 2, 2023

Federal Reserve, FOMC press release, February 1, 2023


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina: