Wikipolis: onze antwoorden op uw vragen

Hebt u schade geleden?

Doe uw schadeaangifte online

Schade aangeven

Doe een aangifte telefonisch op

+32 2 286 70 00

Infofiches over schadegevallen

Informatiefiches

  1. Deze waarborgen gelden binnen de grenzen van de eventuele waarborgplafonds, franchises, uitsluitingen en situaties van verval (bv. geen respect voor de bijzondere voorwaarden, geen gevolg gegeven aan de preventiemaatregelen opgelegd door de verzekeraar,…)