Belfius Assistance ski

De beste bijstand voor uw gezin, onderweg en op de skipiste!

10% korting

Een weekendje aan zee, zalig fietsen op zondag, cultuur opdoen op citytrip… Dankzij Belfius Assistance beleeft u mooie momenten met een gerust gemoed. Sluit nu af en profiteer van 10% korting op uw 1e jaarpremie!


Ik sluit mijn bijstand af

Uw skiverzekering via Belfius Assistance

Wereldwijde dekking voor het hele gezin, 365 dagen per jaar

Uw gezin is wereldwijd beschermd, een jaar lang. U bent dus ook al verzekerd voor uw volgende vakantie!

Pechverhelping en vervangwagen

Vertrek met een gerust gemoed en weet dat u de skipistes zult bereiken, wat er onderweg ook met uw voertuig gebeurt.

Medische bijstand in het buitenland

Snelle terugbetaling van uw medische kosten in het buitenland (max. 50 000 euro), vervoer en eventuele medische repatriëring inbegrepen.

Terugbetaling van skipas en skilessen

Uw skipas en skilessen worden terugbetaald (max. 200 euro) als u niet meer kunt skiën door een ongeval of ziekte.

Enkel personen


MMI picto family

Personen + auto


MMI picto car
Bijstand aan personen ja ja
Fietsbijstand ja ja
Bijstand aan auto ja ja
Vervangwagen buiten België ja ja
Vervangwagen in België ja + €45/jaar


Jaarpremie: €66

Promo: 10% korting
op uw 1e jaarpremie
als u online afsluit.

Aanvragen


Jaarpremie zonder vervangwagen: €99
  Jaarpremie met vervangwagen: €144

Promo: 10% korting
op uw 1e jaarpremie
als u online afsluit.


Aanvragen

Enkel personen


MMI picto family
 • Bijstand aan personen
  ja
 • Fietsbijstand
  ja
 • Bijstand aan auto
  ja
 • Vervangwagen buiten België
  ja
 • Vervangwagen in België
  ja


 • Jaarpremie: €66

  Promo: 10% korting
  op uw 1e jaarpremie
  als u online afsluit.

  Aanvragen

Personen + auto


MMI picto car
 • Bijstand aan personen
  ja
 • Fietsbijstand
  ja
 • Bijstand aan auto
  ja
 • Vervangwagen buiten België
  ja
 • Vervangwagen in België
  + €45/jaar

 • Jaarpremie zonder vervangwagen: €99
    Jaarpremie met vervangwagen: €144

  Promo: 10% korting
  op uw 1e jaarpremie
  als u online afsluit.


  Aanvragen

In detail

 • Skiverzekering

  U gaat op wintersport? Geniet tal van voordelen:

  • een jaar lang wereldwijde dekking voor het hele gezin;
  • terugbetaling van uw medische kosten in het buitenland, het vervoer en de eventuele medische repatriëring;
  • terugbetaling van uw skipas en skilessen bij repatriëring of fysieke ongeschiktheid door een ongeval of ziekte;
  • betaling van de opsporings- en reddingskosten, vervoer met helikopter inbegrepen;
  • bijstand bij verlies of diefstal van bagage, bril, geneesmiddelen, protheses, identiteitsdocumenten …

  Een probleem? Bel (+32) 2 286 70 00, 24/24 en 7/7.

 • Wereldwijde medische bijstand

  Ziek in het buitenland? Gewond na een skiongeval? Gehospitaliseerd tijdens een reis? Dankzij Belfius Assistance worden uw onvoorziene medische kosten in het buitenland terugbetaald tot 50 000 euro per verzekerde.

 • Pechverhelping voor uw voertuig(en)

  De skiverzekering dekt onder meer:

  • herstelling of takeling van het beschadigde voertuig naar een garage in België of dicht bij uw vakantiebestemming, en vervoer van de inzittenden naar hun woonplaats of bestemming;
  • bij immobilisatie van uw voertuig door een probleem met de sleutel stuurt Belfius Assistance een hersteller ter plaatse. Hij zal uw voertuig proberen te openen in uw bijzijn en met uw toestemming. Als dat niet lukt, betalen we de sleepkosten en de kosten om de reservesleutels bij u thuis te gaan halen en om het voertuig maximaal 24 uur te bewaken;
  • repatriëring van het voertuig naar een garage bij u in de buurt indien de herstellingen langer dan 24 uur (in België) of 5 dagen (in het buitenland) duren. Is ook gedekt: het vervoer van de verzekerde inzittenden naar hun woonplaats in België of naar hun plaats van bestemming.

  Een vervangwagen in Europa!
  In het buitenland krijgt u gedurende maximaal 5 dagen een vervangwagen om uw reis voort te zetten indien uw voertuig meer dan 24 uur lang niet kan worden gebruikt. In België wordt die periode verlengd tot maximaal 10 dagen indien u deze optionele waarborg hebt afgesloten.

  Een probleem? Bel (+32) 2 286 70 00, 24/24 en 7/7.

 • Aanvullende bijstand in het buitenland

  • Bijstand bij verlies of diefstal van uw bagage, bank- of identiteitsdocumenten.
  • Kosten voor een dierenarts in het buitenland voor uw huisdier (tot 65 euro).
  • Telecommunicatiekosten om de bijstandscentrale vanuit het buitenland te bereiken.
 • Nieuw: fietsbijstand inbegrepen

  Pech met de fiets? Diefstal? Ongeval? Fietssleutel verloren? En onmogelijk om verder te rijden? Vanaf 1 km van uw woon- of verblijfplaats biedt Belfius Assistance fietsbijstand in heel Europa. Voor alle gezinsleden. En voor alle types van fietsen: stadsfietsen, racefietsen, e-bikes, mountainbikes, zelfs voor bromfietsen tot 50 cc…

 • Algemene uitsluitingen en beperkingen

  • alle schadegevallen van voor of vanaf het begin van de waarborg
  • alle omstandigheden bij het begin van de waarborg of op het ogenblik dat u vertrok vanuit uw woonplaats, waardoor u het schadegeval kon verwachten
  • gewaarborgde hulpverlening die u niet hebt aangevraagd of die niet door onze hulpverlener of met onze toestemming werd georganiseerd, wordt niet terugbetaald of vergoed , met uitzondering van:
   • de sleping van uw voertuig op politiebevel
   • het wegvoeren van u, de verzekerde, met een ziekenwagen
   • ambulante medische kosten van maximum 250 euro in totaal

  Bent u in het buitenland, dan geldt de waarborg alleen de eerste 90 dagen van uw verblijf. Daarna bent u enkel gedekt als u een uitbreiding van de waarborg overeenkwam in een afzonderlijk contract.

 • Uitsluitingen en beperkingen van de waarborg ‘Hulpverlening aan personen’

  • esthetische ingrepen of behandelingen, tenzij ze medisch noodzakelijk zijn door een lichamelijk letsel na een ongeval
  • diagnose, behandeling en medicatie die de Belgische Sociale Zekerheid (R.I.Z.I.V.) niet erkent
  • de kosten voor tandheelkundige zorgen en die voor kinesitherapie worden vergoed tot maximum 125 euro/verzekerde persoon/schadegeval
 • Uitsluitingen en beperkingen van de waarborg ‘Fietsbijstand’

  De bijstand wordt verleend op plaatsen die vrij toegankelijk zijn voor hulp. Met een maximum van 3 interventies per verzekeringsjaar. Er is geen tussenkomst:
  • voor elektrische fietsen bij een lege accu wegens onvoldoende opgeladen
  • bij betaalde sport of competitie of bij voorbereidingen of deelnames aan amateurwedstrijden
 • Uitsluitingen van de waarborg ‘Hulpverlening aan voertuigen en inzittenden’

  Gewaarborgde hulpverlening die u niet hebt aangevraagd of die niet door onze hulpverlener of met onze toestemming werd georganiseerd, geeft geen recht op terugbetaling of een compensatievergoeding, tenzij uw voertuig op politiebevel wordt weggesleept of u, de verzekerde, wordt weggevoerd met een ziekenwagen.

  • diefstal, verlies of beschadiging van uw voertuig of de vervoerde voorwerpen, onderdelen, accessoires of reisgoederen tijdens een herstelling, sleping, transport of repatriëring, waarbij alleen de pechverhelper, de hersteller of de vervoerder aansprakelijk kan zijn voor zijn prestaties
  • de door uw voertuig getrokken aanhangwagens zijn gedekt voor zover ze aan bepaalde technische normen voldoen (bv. vanaf 3,5 ton M.T.M. en vanaf 6 meter lengte, 2,5 meter breedte of 2,5 meter hoogte – lading inbegrepen)

  Bepaalde tussenkomsten zijn beperkt tot een bepaald bedrag. Neem daarom zeker onze algemene voorwaarden door en lees grondig de uitsluitingen en beperkingen.

 • Nuttige informatie en document

  De verzekering wordt afgesloten voor één jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt het contract voor telkens één jaar stilzwijgend verlengd.

  Belfius Assistance is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11, te B-1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

  Het is belangrijk deze documenten door te nemen alvorens een contract te ondertekenen.

  De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

  Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

Dringend bijstand nodig of bijstandsdossier openen?

Bel naar onze hotline:

+32 2 762 77 00