Uw overlijdensverzekering gekoppeld aan uw lening : Belfius Credit Protect

Verzeker de terugbetaling van uw lening op afbetaling

Belfius Credit Protect is een verzekeringspakket gekoppeld aan uw lening op afbetaling. Het dekt het volledige resterende saldo bij overlijden of invaliditeit.

Een voorbeeld?
Meneer en mevrouw Smets hebben elk een Belfius Credit Protect-verzekering voor 100 % van de terugbetaling van hun autolening. Plots overlijdt meneer Smets. Op dat ogenblik moet het koppel nog 2 000 euro terugbetalen. Dankzij Belfius Credit Protect hoeft mevrouw Smets niets meer af te lossen.

Deze verzekering bij Belfius

Financiële zekerheid voor het hele gezin

Gekoppeld aan uw lening op afbetaling

Dekking bij overlijden

Dekking bij invaliditeit

Interesse?

In detail

 • Dekking bij overlijden of invaliditeit

  Belfius Credit Protect waarborgt de terugbetaling van uw lening op afbetaling bij Belfius (bv. uw autolening) bij volledige invaliditeit of overlijden.

  • Overlijden: het saldo van de lening wordt helemaal terugbetaald.
  • Invaliditeit: de maandelijks terug te betalen bedragen van de lening en de verzekeringspremies worden helemaal afgelost. Die terugbetaling gebeurt alleen bij volledige invaliditeit (minstens 67 %) van meer dan drie maanden.
 • Verzekeringsvoorwaarden

  • U hebt een lening op afbetaling bij Belfius.
  • Het krediet heeft een looptijd van minder dan 10 jaar.
  • Het bedrag van de lening is lager dan 50 000 euro.
 • Verzekeringspremie

  De maandelijkse premie bedraagt slechts 2,75 % van de maandelijkse aflossing van uw lening.

 • Formaliteiten bij overlijden

  Zodra Belfius Bank op de hoogte is van het overlijden, neemt de bank contact op met de familie. De nabestaanden moeten de bank de volgende drie documenten bezorgen:

  • Een medische verklaring van overlijden of een afschrift van het proces-verbaal met de omstandigheden van het overlijden als het door een ongeval werd veroorzaakt.
  • Een erfopvolging (akte van bekendheid of erfelijkheidsakte).
  • Een uittreksel uit de overlijdensakte van de Burgerlijke Stand.
 • Goed om weten

  Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt, zoals zelfmoord in het eerste jaar van de dekking of het beoefenen van gevaarlijke sporten.

  Voor meer informatie over de limieten en uitsluitingen van dit product, de kosten en taksen, raadpleeg de algemene voorwaarden die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn in uw agentschap Belfius Bank of op.

 • Documenten

  Het gaat om een overlijdensverzekering, afgesloten voor een bepaalde duur.

  Belfius Credit Protect is een overlijdensverzekering naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11, te B-1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

  Het is belangrijk deze documenten door te nemen alvorens een contract te ondertekenen.

  De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

  Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

Hoe makkelijk een verzekering afsluiten?

Maak een afspraak met een verzekeringsspecialist om uw situatie te analyseren.