Belfius-Cover

Belfius-Cover is een verzekering voor overlijden door een ongeval gekoppeld aan uw Belfius-zichtrekening. Dankzij deze dekking krijgen uw nabestaanden een uitkering als u overlijdt door een ongeval. Het bedrag is afhankelijk van het saldo op uw zichtrekening.

Een voorbeeld:

Meneer Peeters sloot een verzekering Belfius-Cover af die gekoppeld is aan zijn Belfius-zichtrekening waarvan hij de enige titularis is. Hij overlijdt aan de gevolgen van een val. Op het de dag voor het ongeval vertoont zijn zichtrekening een positief saldo van 250 euro.
Belfius Bank garandeert de betaling van een uitkering die gelijk is aan het saldo van de rekening (met een minimum van 1 250 euro). In dit geval bedraagt de uitkering 1 250 euro. Als hij om het leven was gekomen bij een verkeersongeval, zou Belfius Bank de uitkering verdubbeld hebben en zou die dus 2 500 euro bedragen.

Belfius-Cover is ideaal voor u

 • Als u uw nabestaanden financieel wilt beschermen
 • Als u een zichtrekening hebt bij Belfius Bank of er een wilt openen

Goed om te weten

Voorwaarde

U moet een zichtrekening bij Belfius Bank bezitten.

Uitkeringen

Uitkering bij een ongeval. Als u door een ongeval om het leven komt, ontvangen uw nabestaanden een vergoeding die gebaseerd is op het saldo van uw zichtrekening. Deze uitkering bedraagt minimaal 1 250 euro en maximaal 50 000 euro per zichtrekening. Een eventueel negatief saldo wordt afgetrokken van de uitkering.

Dubbele uitkering bij een verkeersongeval. Als u door een verkeersongeval om het leven komt, verdubbelt Belfius Bank de uitkering. Deze bedraagt dan minimaal 2.500 euro en maximaal 50.000 euro.

Uitkeringen cumuleren. Als u Belfius-Cover aan meerdere zichtrekeningen koppelt, kunt u de uitkeringen cumuleren tot 150.000 euro.

Zichtrekening geopend op naam van diverse personen. Als u samen met andere personen houder bent van een zichtrekening, wordt de vergoeding in geval van overlijden proportioneel verdeeld volgens het aantal medehouders, inclusief het minimaal en het maximaal bedrag. Om dat te verhelpen, stelt Belfius u voor om, indien u dat wenst, een volledige uitkering te garanderen door verschillende verzekeringen af te sluiten die gekoppeld zijn aan de gemeenschappelijke zichtrekening (één per medehouder).

Premie

De jaarlijkse premie bedraagt slechts 3,75 euro. Dit bedrag gaat jaarlijks automatisch van uw zichtrekening. U hoeft er zich dus verder niet mee bezig te houden.

Formaliteiten

Zodra Belfius Bank op de hoogte is gebracht van het overlijden, contacteert hij de familie.

De nabestaanden moeten dan volgende documenten bezorgen aan de bank:

 • een verklaring van overlijden door ongeval
 • een medisch getuigschrift van overlijden
 • een attest of een akte van erfopvolging (afgeleverd door de Registratie of de notaris)
 • een uittreksel uit de overlijdensakte van de burgerlijke stand.
In geval van overlijden komen volgende partijen in aanmerking:
 • de overlevende houder(s) die niet als verzekerde beschouwd word(t)(en)
 • de echtgeno(o)t(e) (niet uit de echt gescheiden, niet gescheiden van tafel en bed) van de verzekerde
 • zijn die er niet, de kinderen van de verzekerde en andere nakomelingen
 • zijn die er niet, de erfgenamen in opklimmende lijn
 • en ten slotte de rechthebbenden van de verzekerde
U kunt deze volgorde wijzigen, of eventueel een of meerdere andere personen als begunstigde aanduiden op het ogenblik dat u de verzekering afsluit. De begunstigde(n) kunt u op elk moment wijzigen in uw Belfius-kantoor.

Fiscaliteit

De uitkering is niet belastbaar, maar wel aan successierechten onderworpen.


Meer info?

Kom alles te weten over Belfius-Cover.

Wilt u uw nalatenschap veiligstellen voor uw erfgenamen? Bent u net een naaste verloren, en erft u zelf?

women looking through window insurance

Meer info: 02 / 222 12 02
Contacteer uw Belfius-kantoor

Contacteer ons

Tip!

Staat een zichtrekening op naam van twee personen? Dan kunt u een volledige uitkering garanderen door twee verzekeringen af te sluiten.

Te combineren met:

Belfius-Cover Beleggingen

Verzekering gekoppeld aan een termijnrekening of een effectendossier in euro

Belfius-Deposit Cover

Verzekering gekoppeld aan een spaarrekening

Belfius Verzekerd Inkomen

Verzekering gekoppeld aan de verrichtingen op een zichtrekening