Pensioensparen? Daar bent u nooit te jong voor.

Start nu en krijg 25 euro cadeau!

Ook al is uw pensioen nog ver weg, het is interessant om nu al te starten met pensioensparen. Niet alleen betekent het elk jaar een belastingvermindering, u bouwt ook al aan een mooie financiële reserve voor later.

Waarom pensioensparen?

Start nu   Meer info

Waarom pensioensparen via een pensioenspaarfonds (1) ?

Welk bedrag storten?

Start nu met pensioensparen en krijg 25 euro cadeau (4)


1. Open online een pensioenspaarrekening mét een doorlopende opdracht van min. 25 euro/maand voor min. 2 jaar.
2. Kies 1 van de 3 pensioenspaarfondsen.
3. Ontvang 25 euro op uw rekening.

Start nu   Meer info

Breng uw pensioensparen naar Belfius en krijg 100 euro cadeau (5)


U doet al aan pensioensparen bij een andere bank en kent de voordelen van beleggen in pensioenspaarfondsen. Wil u liever investeren in 1 van de 3 Belfius-pensioenspaarfondsen? Dan is het nu hét moment, want u krijgt 100 euro cadeau als u uw pensioenspaarfonds tussen 15-11-2017 en 31-01-2018 naar ons brengt (6).

1. Bezorg ons dit formulier ingevuld terug via uw Belfius-kantoor of stuur het naar het adres vermeld op het formulier.
2. U ontvangt 100 euro op uw rekening.

Opent u bovendien uw pensioenspaarrekening online, dan ontvangt u nog eens 25 euro extra. En we nemen alle kosten voor onze rekening.

Open een pensioenspaarrekening

  1. Beleggingen om op lange termijn te sparen, met in principe een fiscaal voordeel, maar zonder kapitaalbescherming.

  2. Dit is louter een illustratief voorbeeld en vormt geen garantie voor het toekomstige resultaat. We hebben geen rekening gehouden met de te betalen belastingen, noch dat het jaarlijks maximumbedrag kan veranderen over de loop van de jaren.

  3. Wanneer u niet steeds het maximale bedrag voor pensioensparen stort en vanaf de leeftijd 55 jaar de betalingen voor pensioensparen verhoogt, wordt de taks op het langetermijnsparen in principe pas ingehouden op de 10e verjaardag volgend op de dag waarop de verhoging ingaat.

  4. Voor meer info verwijzen we u graag naar het reglement. De 25 euro cashback wordt toegekend de maand volgend op de eerste storting van 25 euro en de aanmaak van de doorlopende opdracht of de fiscaal maximale doorlopende opdracht.

  5. Voor meer info verwijzen we u graag naar het reglement voor de actie 100 euro cashback.

  6. Hebt u dit jaar al gestort in uw pensioenspaarfonds bij een andere bank? Stort dan dit jaar eerst het maximumbedrag dat u wenst te sparen bij die bank en stort pas vanaf volgend jaar bij Belfius. U kan per jaar slechts 1 fiscaal attest bij uw belastingaangifte indienen.