De overtuigingen van de experten van Belfius

Elke maand analyseren onze experten de markten grondig om de grote trends te ontwaren die zij voor die periode als veelbelovend inschatten. Dit zijn hun conclusies.

Huidige omstandigheden en beleggingsstrategie

Bij de start van een nieuw jaar presenteren alle banken en fondsbeheerders hun verwachtingen. Opvallend is de eensgezindheid voor dit jaar.

 • Men is het erover eens dat de groei van de wereldeconomie in 2020 stabiel maar bescheiden blijft. Of we een lichte vertraging of versnelling mogen verwachten, daarover verschillen de meningen wel.
 • In de eurozone verwachten we dat de negatieve rentevoeten op korte en middellange looptijden nog jaren aanhouden.
 • Wellicht zal het beursjaar 2020 volatieler zijn, o.a. door de Amerikaanse presidentsverkiezingen, het vervolg van de handelsgesprekken tussen de VS en China, de spanningen met Iran, de uitvoering van de brexit, het coronavirus…
 • Voor de langetermijnbelegger behouden aandelen de voorkeur, omdat ze nodig zijn om rendement te halen en beter te doen dan de inflatie. Obligaties uit de eurozone zijn door de extreem lage (vaak zelfs negatieve) rente geen alternatief. Wie in België spaart op een spaarrekening, blijft aan koopkracht inboeten.
 • Er wordt meer en meer belang gehecht aan het thema duurzaamheid. Dat komt tot uiting in een gevoelige toename van de maatschappelijk verantwoorde beleggingen. De actualiteit wijst ons regelmatig op de uitdagingen die ondermeer de klimaatopwarming met zich meebrengt.

Onze aanbeveling voor deze maand

We trekken volop de kaart van de groeilandaandelen. Na een moeilijk 2018 was er een herstel in 2019, maar toch bleven de beurzen van de opkomende landen nog achter op die van de ontwikkelde landen. We hopen op een sterkere prestatie in 2020 doordat de steunmaatregelen die de Chinese overheid vorig jaar lanceerde, hun vruchten zullen afwerpen.


Volgens het Internationaal Muntfonds (IMF) zal de economische groei in de groeilanden aantrekken tot 4,4% in 2020 en tot 4,6% in 2021 (in 2019: 3,7%). Voor de ontwikkelde landen blijft de groei de komende 2 jaar stabiel op slechts 1,6%. Bovendien is de verwachte winstgroei per aandeel in de groeilanden hoger dan in de ontwikkelde landen. U mag tot 18 à 20% van uw aandelengedeelte in groeilanden investeren.


Ook groeilandobligaties verdienen een plaats in uw portefeuille. De laatste maanden zien we dat beleggers terug meer interesse hebben in groeilandobligaties in lokale munt, omdat de gemiddelde coupon ervan rond 5 à 6% schommelt. U mag tot 15 à 20% van uw obligatiegedeelte in groeilanden investeren.


Voor de Amerikaanse beurs geven we een ‘houden’-advies. De beurswaarderingen zijn opgelopen en iets hoger dan het gemiddelde op lange termijn. We kijken even de kat uit de boom, maar blijven wel positief voor specifieke sectoren gedomineerd door Amerikaanse spelers, zoals technologie, farmaceutica en biotechnologie. Aankopen spreiden in de tijd is de boodschap.


We blijven koper van aandelen uit de eurozone. De economische omgeving verbetert stilaan en de verwachte winstgroei per aandeel is hoger dan in de Verenigde Staten.


Voor Japan en het Verenigd Koninkrijk blijven we momenteel neutraal.

 • 1. Eerst de basis of kern van uw portefeuille

  Hiervoor verkiezen we een duurzaam gemengd fonds dat voor 50% belegd is in aandelen. Dit basisfonds zorgt voor een goede wereldwijde spreiding.

 • 2. Vul aan met onze langetermijnovertuigingen

  Hiervoor hebt u een langetermijnhorizon (min. 7 jaar) nodig. We blijven gewonnen voor 5 thema’s die, zowel in financieel als maatschappelijk opzicht, erg veelbelovend zijn.

  • Klimaatopwarming: men spreekt over niets anders meer. En terecht. De bedrijven die op dit terrein actief zijn, starten sowieso met een belangrijk concurrentievoordeel en stellen zich open voor veelbelovende markten op lange termijn.
  • Demografische uitdagingen: in 2050 zullen er 10 miljard mensen op aarde rondlopen (tegenover 7,5 miljard nu). De uitdagingen in verband met vergrijzing, voedsel, aangepaste gezondheidszorg en verstedelijking zullen niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken zijn.
  • Gezondheidszorg: die wordt steeds beter, maar schept ook talrijke verwachtingen die verband houden met uitdagingen, zoals de vergrijzing of kanker
  • Groeilanden: deze landen groeien aan een hoger tempo dan de ontwikkelde. De waarderingen zijn goedkoop en de rentevoeten liggen er hoger dan in de ontwikkelde landen. Dáár zal het in de toekomst gebeuren. We raden aan om zowel in aandelen als in obligaties te beleggen.
  • Robotica en de technologische innovatie: dit thema is vermoedelijk één van de sleutels om de uitdagingen van de 4 vorige thema’s aan te gaan.
 • 3. Vul aan met enkele overtuigingen op middellange termijn

  Dit zijn beleggingen waarvan we denken dat ze het de komende 12 tot 18 maanden goed zullen doen, maar waarvoor een jaarlijkse bijsturing nodig kan zijn.

  Zo geven we voor Europa momenteel de voorrang aan kwaliteitsaandelen, , d.w.z. aandelen van ondernemingen die op lange termijn minder koersschommelingen vertonen en stabiel zijn. Ze hebben hun plaats in uw portefeuille, vooral als de beurzen in de loop van 2020 wat meer kunnen schommelen. We zetten ook in op aandelen van duurzame ondernemingen uit de eurozone.

  Als u minder risico wil nemen, adviseren we u gestructureerde producten die gekoppeld zijn aan één van onze langetermijnthema’s (bv. gezondheidszorg). Ze kunnen een hoger rendement bieden dan de spaarrekening, terwijl het risico beperkt is.


Onze aanbevelingen:

 

Goed om te weten

 

Hulp nodig?
U twijfelt nog?

Laat u helpen door onze specialisten:Actualiteit op 23-12-2019