De Belfius Convictions
Juli 2024

De Belfius Convictions
Juli 2024

RECLAME

Voordat u zelfs maar aan uw portefeuille denkt

Behoud de juiste reflexen voordat u belegt: laat een bepaalde reserve staan op uw spaarrekening1 en vergeet uw pensioen niet voor te bereiden.

3 stappen om uw portefeuille op te bouwen

1
De kern
van uw portefeuille opbouwen
2
Aanvullen
met toekomstthema’s en tendensen
3
Afwerken
met enkele actuele overtuigingen

Alvorens de beslissing te nemen om te beleggen, gelieve eerst het Essentiële-informatiedocument (Key Information Document, KID), het prospectus en de productfiche te lezen, gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans in onze kantoren en op belfius.be. U vindt een samenvatting van uw rechten als belegger op belfiusam.be. Deze samenvatting is beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

 

1. De kern van uw portefeuille opbouwen

Kies om te beginnen een goed gediversifieerde beleggingsoplossing. Met andere woorden: gemengde strategieën die een evenwichtige verdeling bieden tussen de verschillende activa (aandelen, obligaties), sectoren en geografische regio’s.

Fondsen2 in de kern van uw portefeuille

Belfius Sustainable Low

Compartiment van de bevek Belfius Sustainable naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

Belfius Sustainable Medium

Compartiment van de bevek Belfius Sustainable naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

Belfius Sustainable High

Compartiment van de bevek Belfius Sustainable naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

paardenbloem icoon

Producten met vaste rente

Het is ook mogelijk om producten met vaste rente, zoals obligaties, toe te voegen aan de kern van uw portefeuille.

Door te beleggen in obligaties leent u geld aan een onderneming of een overheid. Een obligatie geeft recht op een (doorgaans) vaste rente en de terugbetaling van het belegde kapitaal op de vervaldag. Uw kapitaal is evenwel niet gegarandeerd. Als de uitgever bijvoorbeeld niet in staat is om zijn schulden terug te betalen op de vervaldag, riskeert u het belegde bedrag gedeeltelijk of volledig te verliezen. Er zijn nog andere risico’s verbonden aan obligaties, zoals het wisselrisico en het inflatierisico.

Meer info

 

2. Aanvullen met toekomstthema’s en tendensen

Mobiliteit

Belfius Equities MOVE

Compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

Oncologie

Belfius Equities Cure

Compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

Water, bron van leven

Belfius Equities Water=Well

Compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

Metaversum

Belfius Equities Virtu=All

Compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

 

3. Afwerken met enkele actuele overtuigingen

Fondsen

Obligatiefonds

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term

Compartiment van de bevek Candriam Sustainable naar Luxemburgs recht, beheerd door Candriam, SCA naar Luxemburgs recht. De beheervennootschap kan op elk moment beslissen om het fonds niet langer in België te verhandelen.

Dit interesseert me

Aandelenfonds

Belfius Equities Global Health Care

Compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

Aandelenfonds

Belfius Equities Robotics & Innovative Technology

Compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

Aandelenfonds

Belfius Equities Leading Brands

Compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

Aandelenfonds

Candriam Equities L Global Demography

Compartiment van de bevek Candriam Equities L naar Luxemburgs recht, beheerd door Candriam, SCA naar Luxemburgs recht. De beheervennootschap kan op elk moment beslissen om het fonds niet langer in België te verhandelen.

Dit interesseert me

Aandelen3

Een evenwichtige portefeuille kan bestaan uit:

55%

Amerikaanse aandelen

31%

Europese aandelen

9%

aandelen van opkomende landen4

5%

Japanse aandelen

 

Ontdek alle beschikbare aandelen op ons beursplatform Re=Bel

Een verantwoorde portefeuille

De Belfius Convictions houden rekening met de engagementen van Belfius. Ze sluiten schadelijke activiteiten, zoals de productie van tabak, wapens... resoluut uit, terwijl ze initiatieven voor de energietransitie actief aanmoedigen, net zoals andere initiatieven voor een meer verantwoorde toekomst.

Meer info

Beleggen via smartphone, tablet of pc: makkelijk en snel!

Profiteer gratis van alle diensten van de Belfius-app en Belfius Direct Net.

Meer info

 


 


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.


1 Een gereglementeerde spaarrekening is een rekening waarop u geld kan plaatsen dat u niet onmiddellijk nodig hebt. In ruil kan u interesten genieten: een basisrente (ongeacht hoelang u het geld op uw spaarrekening laat staan) plus een getrouwheidspremie (voor bedragen die minstens 12 maanden zonder onderbreking op uw spaarrekening blijven staan). U kan geld op uw spaarrekening storten/van uw spaarrekening halen wanneer u wil. Bovendien is een gereglementeerde spaarrekening gedeeltelijk vrijgesteld van roerende voorheffing.

2 Een beleggingsfonds (ook ‘instelling voor collectieve belegging’ of ‘ICB’ genoemd) is een financieel product waarmee u volgens een welbepaalde strategie kan beleggen in een effectenportefeuille (aandelen, obligaties...). Fondsen brengen risico's en kosten met zich mee. Het kapitaal en/of het rendement is/zijn niet gegarandeerd of beschermd.

3 Een aandeel vertegenwoordigt een deel van het kapitaal van een onderneming. Als u aandelen koopt op de beurs, wordt u mede-eigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen in uw bezit. Als aandeelhouder hebt u recht op informatie, in het bijzonder over de rekeningen van de onderneming, haar strategie enz. U hebt doorgaans ook stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders. U deelt de winsten, maar ook de verliezen, binnen de limiet van uw belegging. Aandelen brengen risico’s en kosten met zich mee. Het kapitaal en/of het rendement is/zijn niet gegarandeerd of beschermd.

4 Een groeiland is een land waarvan het bruto binnenlands product per inwoner lager is dan dat van de ontwikkelde landen, maar dat een snelle economische groei kent. Dat gaat gepaard met een grotere economische openheid naar de rest van de wereld, en belangrijke structurele en institutionele transformaties met gevolgen voor het welvaartsniveau van de inwoners. We spreken ook over ‘groei-economie’ of ‘groeimarkt’.