Getrouwheidsspaarrekening

De gereglementeerde Getrouwheidsspaarrekening van Belfius Bank

U wordt verzocht het document "essentiële spaardersinformatie " en "informatiefiche over de depositobescherming" te lezen voor u een spaarrekening opent. Dit is gratis verkrijgbaar in al onze kantoren en vindt u hieronder bij 'Documenten'.

Kenmerken

Een mooie geldreserve

Ideaal als u uw spaargeld opzij wilt zetten voor een termijn van minstens 12 maanden.

Rente

0,01% basisrente  en 0,10%getrouwheidspremie, allebei op jaarbasis.

De tarieven van de basisrente en de getrouwheidspremie kunnen ten allen tijde door de bank worden gewijzigd. Bij wijzigingen wordt u hiervan geïnformeerd per rekeninguittreksel of elektronische communicatie.

Bouw uw spaarpot in eigen tempo op

Spaar eenvoudig en automatisch via een doorlopende betalingsopdracht.

Gratis!

Géén beheerskosten noch kosten voor opening & afsluiting.

Looptijd: onbepaalde duur.

Fiscaliteit

De interesten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van maximaal 980 euro per persoon voor inkomstenjaar 2019.

15% roerende voorheffing wordt ingehouden op de interesten die dit bedrag overschrijden.

Risico

Gelden op spaarrekeningen bij Belfius Bank (staat van herkomst: België, naar Belgisch recht) zijn beschermd onder het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro per persoon (voor meer informatie – www.belfius.be/DGS). Spaargelden boven de 100.000 euro kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank.

Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

Denkt u eraan om uw geld te beleggen? Start al vanaf 25€/mnd!