Informeer u om goed te investeren!

Samenvatting van de financiële actualiteit

Raadpleeg de publicaties van onze experten om op de hoogte te blijven van de evoluties van de financiële markten en de laatste macro-economische veranderingen.

We blijven de situatie voor u volgen en houden u op de hoogte van belangrijke evoluties.

Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11 – 1210 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A

De in deze beleggingsnota geformuleerde informatie en standpunten komen van Belfius Bank. Deze nota vormt geen aanbod, noch een uitnodiging om verbintenissen aan te gaan. De cijfers en andere gegevens in verband met de prijzen of waarden die vermeld worden in deze publicatie, zijn het resultaat van een nauwkeurige analyse, maar kunnen ook fouten bevatten of onvolledig zijn. Zij evolueren bovendien elke dag afhankelijk van de situatie op de financiële markten. Bovendien vormen de in deze nota aangehaalde prestaties op geen enkele wijze een prognose voor toekomstige prestaties. Deze publicatie houdt geen rekening met de financiële toestand, noch met de behoeften of doelstellingen van de individuele belegger. Het wordt dus aanbevolen andere informatiebronnen te raadplegen en indien nodig een beroep te doen op onafhankelijke experts of adviseurs.