Vorige maand veranderden bij Belfius enkele fondsen van risico-indicator. Maar wat is een risico-indicator precies? Hoe wordt dit cijfer berekend? En wat is de invloed ervan op uw beleggingsstrategie?

Risico-indicator van een fonds1


Dit is een maatstaf om het risico van een belegging weer te geven, op een schaal van 1 tot 7. Zo duidt een lagere score op minder risico en een lager verwacht rendement, en een hoger cijfer op meer risico en een hoger verwacht rendement. De officiële naam voor deze indicator is SRRI, wat staat voor Synthetic Risk and Reward Indicator of Synthetische Risico en Rendementsindicator. Let wel: een fonds of het compartiment van een fonds met de laagste score 1 is geen volledig risicovrije belegging, want tussentijds kunnen er kleine koersschommelingen zijn.


Bepaling van de risico-indicator


Alle aanbieders van fondsen en beleggingsverzekeringen zijn wettelijk verplicht om de risico-indicator volgens een welbepaalde formule te berekenen en mee te delen aan hun klanten. Dat doen ze aan de hand van de schommelingen rond het gemiddelde wekelijkse rendement van het fonds. Hoe groter de koersschommelingen (volatiliteit2) en dus de afwijking van dit gemiddelde, hoe hoger de indicator.

De fondsenbeheerder maakt deze berekening elke week, wat betekent dat de risico-indicator kan wijzigen in de tijd. Een fonds dat enkele maanden volatieler was ten opzichte van zijn wekelijks gemiddelde, zal een hogere risico-indicator krijgen.

Het systeem kent een belangrijke tekortkoming. De berekening van de risicoscore gebeurt in de munt van het fonds. Zo kan de SRRI-score van een fonds waarvan de netto-inventariswaarde uitgedrukt is in Amerikaanse dollar, lager zijn dan de SRRI van datzelfde fonds uitgedrukt in euro. In dat laatste geval worden de koersschommelingen van de euro tegenover de dollar wel mee in rekening gebracht. Vergeet het wisselrisico dus niet wanneer u belegt in fondsen uitgedrukt in vreemde munt.


Veranderingen bij de fondsen


Onlangs zagen enkele fondsen in het Belfius-gamma hun risico-indicator stijgen. Dit mag niet verbazen gezien het parcours van de beurzen de afgelopen maanden. De Covid-19-uitbraak zorgde voor scherpe beursdalingen, gevolgd door een sterk herstel met zo nu en dan forse koersbewegingen, zowel neer- (nieuwe lockdowns) als opwaarts (groeiende hoop op een vaccin). Zo steeg de SRRI van een aantal gemengde fondsen die voor meer dan 70% belegd zijn in aandelen, van 4 naar 5.


Invloed van de risico-indicator op uw beleggingsstrategie


U kan de risico-indicator gebruiken om producten te rangschikken volgens risico. Uw beleggingsstrategie wordt evenwel niet alleen bepaald door uw risicobereidheid, maar ook door uw beleggingshorizon. Hebt u een lange horizon en kan u uw geld langer dan 7 of 10 jaar missen, dan kunnen aandelen of aandelenfondsen geschikt zijn voor u. Hebt u uw geld binnen de 2 jaar nodig, dan is het geen goed idee om te beleggen in fondsen met een risico-indicator hoger dan 2, aangezien ze sterk kunnen schommelen op korte termijn.

Ten slotte wordt uw beleggingsstrategie ook bepaald door het doel van uw portefeuille. Wil u bijvoorbeeld uw vermogen verder opbouwen, of eerder uw pensioen plannen? Het heeft een invloed op de beleggingsproducten die u best kiest.


1Een fonds, ook gemeenschappelijk beleggingsfonds of bevek genoemd, is een financieel instrument waarmee u kan beleggen in een portefeuille van roerende waarden (aandelen, obligaties...) volgens een welbepaalde beleggingsstrategie.

2 De volatiliteit wordt bepaald door de standaardafwijking, die een maat is voor de spreiding van rendementen rond hun gemiddelde. Bij de berekening van de risico-indicator wordt rekening gehouden met wekelijkse rendementen over een periode van 5 jaar. De wekelijkse koersschommelingen worden vervolgens op jaarbasis uitgedrukt.


Wist u dat u via de fondsenkiezer de risico-indicator van een fonds kan opzoeken?


Blader door het uitgebreide aanbod van fondsen, of zoek hier een bepaald fonds op.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.