Wil u ook een mooi kapitaal opbouwen voor later? Gezien de huidige lage rentestand is dat moeilijk met vastrentende oplossingen. Daarom kiezen beleggers, voor hun levensverzekering, meer en meer voor tak 23-contracten dan voor tak 21-contracten. We bespreken de kenmerken en de mogelijkheden ervan.

Tak 23 vs. tak 21: een potentieel hoger rendement


Bij een tak 23-verzekering1 worden de premies die u betaalt, belegd in fondsen, die op hun beurt beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen en obligaties). De meeste verzekeraars bieden u hierbij een ruime keuze aan verschillende fondsen. Zo kan u een goed gespreide portefeuille samenstellen die uitzicht geeft op een mooi potentieel rendement. Aangezien verwacht wordt dat de rente nog lang laag zal blijven, is het verwachte rendement op lange termijn potentieel hoger bij een tak 23 dan bij een tak 21-verzekering1. Die eerste biedt geen kapitaalbescherming en het rendement ervan is onzeker.


Voor elk wat wils


Bij een tak 23-verzekering wordt niet rechtstreeks in aandelen of obligaties belegd, maar worden de premies gespreid over verschillende beleggingsfondsen. Zo zijn er fondsen die enkel beleggen in aandelen of enkel in obligaties, terwijl andere fondsen beleggen in een combinatie van beide. Ook de geografische focus kan verschillen, waarbij sommige fondsen wereldwijd beleggen en andere een regionale focus hebben. Door verschillende fondsen te combineren is uw portefeuille optimaal gediversifieerd.

  • Wil u helemaal niet in aandelen beleggen, dan kan u ervoor kiezen om enkel in obligatiefondsen te beleggen, die obligaties of cash aanhouden.
  • U kan ook beslissen om overwegend in obligaties te beleggen, met een klein deel in aandelen. Als u belegt in aandelenfondsen, is uw mogelijke opbrengst hoger, maar in ruil moet u bereid zijn eventuele verliezen te dragen bij een koersdaling van de aandelen.
  • Er is ook een meer evenwichtige keuze mogelijk, waarbij u via een tak 23-belegging onderliggend belegt in gemengde fondsen en/of in een combinatie van aandelen- en obligatiefondsen. De fondsenbeheerders houden altijd rekening met de economische voorspellingen en winstverwachtingen om meer of minder in aandelen te investeren.
  • Gaat u voluit voor een potentieel hoger rendement, dan kan u grotendeels (of volledig) in aandelenfondsen beleggen. Dit houdt uiteraard een groter risico op koersverlies in. Ook hier passen fondsenbeheerders van gemengde fondsen hun verdeling van beleggingen in obligaties en aandelen aan in functie van de financiële markten.
  • Ten slotte kan u ook kiezen voor fondsen die geen bepaalde verhouding tussen aandelen en obligaties nastreven, maar die een vooraf bepaald doelrendement willen bereiken na 3 of 5 jaar. Zelfs bij dalende markten willen deze fondsen winst behalen. Hoe hoger het doelrendement dat elk fonds nastreeft, hoe meer koersschommelingen en hoe meer risico het fonds toestaat. Ook hier bestaan dus verschillende risiconiveaus.

Tip
Wil u graag weten hoe u de verschillende beleggingsfondsen combineert tot een mooi gespreide portefeuille die aansluit bij uw beleggersprofiel? Uw financieel adviseur helpt u daar graag bij!


Fiscaliteit


Als u in een tak 23 stort, betaalt u een verzekeringstaks van 2% op de premie, aangezien het een verzekeringscontract is. Later betaalt u wel geen taks meer in geval van een afkoop of overdracht van de reserve (onder bepaalde voorwaarden). Voor de successierechten/erfbelasting kan u uw notaris raadplegen voor meer informatie.

Bij een tak 23-contract (van onbepaalde duur en zonder verbintenissen qua rendement) bent u ook geen roerende voorheffing verschuldigd in geval van een afkoop van het contract of de overdracht van de reserve tussen de verschillende tak 23-fondsen in een contract. En dit op gelijk welk moment. Interessant als u bijvoorbeeld periodiek bedragen wil krijgen als aanvulling op uw inkomen.


Instrument voor successieplanning


Tak 23-verzekeringen zijn ideaal voor uw successieplanning. Als verzekeringnemer houdt u de touwtjes in handen, want u kan de begunstigde(n) bij overlijden aanduiden en wijzigen wanneer u wil. Op die manier kan u bijvoorbeeld uw (klein)kinderen al betrekken in uw successieplanning. U kan de beleggingsstrategie op elk moment aanpassen, net zoals u op elk moment kan bijstorten of het contract (gedeeltelijk) kan afkopen. Voor meer informatie over de erfbelasting bij een levensverzekering kan u terecht bij uw financieel adviseur. Hij/zij geeft u hier graag meer informatie over.
1 Voor meer informatie over de beleggersobjectieven, de plaats waar u de waarde per deelbewijs kan vinden, de risico’s (geen kapitaalgarantie), de kosten en de taksen verbonden aan een tak 21- of 23-verzekeringsproduct kan u de informatiefiches, de algemene voorwaarden en de beheersreglementen raadplegen, op vraag beschikbaar in uw Belfius-kantoor en op belfius.be. Het is belangrijk dat potentiële beleggers deze precontractuele documenten lezen voordat ze een contract ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden primeren op de commerciële brochures.


Geïnteresseerd in beleggingsverzekeringen?


U leest er hier meer over


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.