Steeds meer bedrijven verkleinen hun ecologische voetafdruk, reiken oplossingen aan voor een betere levenskwaliteit en zijn transparant over hoe ze werken. Maatschappelijk verantwoord beleggen speelt hierop in. Maar levert het ook resultaat op? We laten Olivier Goerens, Belfius Private Banking, en Wim Van Hyfte, Candriam, aan het woord.


"Duurzaamheid is een breed begrip. Het gaat over toekomstgerichte economische groei stimuleren én een positieve impact genereren", vertelt Wim Van Hyfte van Candriam. "We kijken daarbij naar de financiële performantie van de bedrijven én stellen ons de hamvraag: blijft wat we ondersteunen op langere termijn bestaan? En met een duurzaam effect?"


Is beleggen met impact rendabel? En groei haalbaar na Covid-19?


"De performantie van onze themafondsen in bijvoorbeeld gezondheid, technologie of robotics is positief. De les van Covid-19 is net dat beleggen met een sterke overtuiging helpt om groei te realiseren" , verduidelijkt Olivier Goerens, Belfius Private Banking.

"De economische gevolgen van Covid-19 zullen lang uitwaaieren, wereldwijd over alle sectoren heen. Een portefeuille dan duurzaam laten groeien, is niet eenvoudig. Maar de gezondheidscrisis heeft de megatrends versterkt en versneld, actie nemen werd nog dringender. Zo toonden een aantal wetenschappelijke tests aan dat Covid-19 een zwaardere tol eiste in steden met sterke luchtvervuiling. Nieuwe, duurzame oplossingen zullen mee de economische groei van de toekomst genereren, en zo voor het rendement zorgen dat klanten verwachten."

"Bedrijven die hierop inspelen, hebben ook nu sterk gepresteerd en zullen verder structureel groeien. We bestuderen daarom nog meer duurzaamheidsaspecten dieper, zodat we zeker de juiste keuzes maken" , vult Wim Van Hyfte aan. "Ook de historische resultaten spreken in ons voordeel. In de afgelopen 10 jaar presteerden duurzame beleggingen duidelijk beter. En dit zowel in opkomende economieën als in ontwikkelde markten, in aandelenfondsen en obligaties. De onderliggende bedrijven zijn gewoon schokbestendiger".


ESG-criteria raken langzaam ingeburgerd. Maar impactvol beleggen?


"ESG-criteria zijn effectief al langer gekend. Er wordt gekeken naar het gedrag van een bedrijf op milieu-, sociaalmaatschappelijk en bestuurlijk vlak. Daar bovenop concentreren we ons op bedrijven met een positieve impact op de maatschappij, wat eigenlijk overeenkomt met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We kiezen dus voor ondernemingen in hernieuwbare energie, die technologieën ontwikkelen voor de circulaire economie, die oplossingen hebben om ecomobiliteit mogelijk te maken, die streven naar diversiteit, een gezonde gendergelijkheid enzovoort…" , stelt Wim Van Hyfte.

"Ook sociale impact wint steeds meer aan belang, een evolutie die we toejuichen. We willen daar op een actieve manier mee omspringen", licht Olivier Goerens toe.

"Enerzijds via onze fondsenselectie en anderzijds door een deel van de opbrengsten van die fondsen in te zetten voor sociale inclusie, opleiding en onderzoek. Zo krijgen we een dubbele impact, zowel op financieel als op maatschappelijk en ecologisch vlak. Samen met onze klanten maken we zo écht een verschil. Thematische toekomstfondsen met een focus op gezondheid, milieu, vergrijzing, diversiteit en gelijkheid staan dan ook centraal."

Zijn die bedrijven in werkelijkheid ook altijd echt duurzaam?


"Binnen Candriam legt een volledig team zich enkel en alleen toe op het analyseren van data: gegevens van de bedrijven zelf, onafhankelijke audits en informatie van ngo’s bijvoorbeeld, die duurzaamheidscontroles uitvoeren. Artificiële intelligentie en allerlei modellen geven zowel een kwantitatieve als kwalitatieve beoordeling. We laten ook externe reviews uitvoeren op onze beleggingsportefeuilles. Big data wordt steeds belangrijker en wordt volop gebruikt. Data over verkeersintensiteit bijvoorbeeld kunnen in de huidige pandemie een belangrijke indicatie geven over de economische heropleving."


En krijgen jullie echt vat op het bedrijfsbeleid?


"Als grote belegger – Candriam beheert een portefeuille van 130 miljard euro – kiezen we voor een actief engagement. We gaan een directe dialoog aan met de bedrijven waarin we investeren. We sensibiliseren, dagen hen uit om informatie vrij te geven en gaan in gesprek om onze duurzame missie waar te maken. Zoiets vergt tijd, maar onze 25 jaar expertise helpt om concrete resultaten te boeken", legt Wim Van Hyfte uit.

"Er wordt ook internationaal samengewerkt met andere investeerders. Als je miljarden aan investeringen vertegenwoordigt, kan je wel degelijk multinationals aanzetten om hun strategie te wijzigen en transparanter te rapporteren. Samen met andere fondsenbeheerders zetten we druk en bekijken we of bedrijven qua milieu, veilige werkomstandigheden, educatie, gendergelijkheid… in de goede richting evolueren. En we laten ons stemrecht gelden op de algemene vergadering van aandeelhouders. Onze duurzaamheidscriteria vormen dan het afwegingskader. Als een beslissing daar niet mee overeenstemt, stemmen we tegen. Uiteraard krijgen we niet altijd onze zin. Soms moeten we ook durven stellen: dit kan niet, en onze investering stopzetten. Een desinvestering is echter het laatste redmiddel. Want zo laten we onze invloed los."


MMI Inspiratie 2

Wim Van Hyfte, Candriam & Olivier Goerens, Director Marketing & Sales Private Banking Belfius.

Olivier Goerens, Director Marketing & Sales Private Banking Belfius en Wim Van Hyfte, Candriam, beantwoorden 3 vragen:


  • Wat is jullie definitie van duurzaamheid?
  • Welke criteria zijn bepalend voor jullie selectie?
  • Welke impact realiseren jullie voor jullie klanten?

Meer weten over de visie van fondsenbeheerder Candriam?

Vincent Hamelink, Chief Investment Officer bij Candriam, beantwoordt 3 vragen:


  • Wat maakt van Candriam een unieke fondsenbeheerder?
  • Hoe combineren jullie lokale en internationale expertise?
  • Wat betekent innovatie in asset management?

Overtuigd van beleggen met impact?


Ontdek dan hier ons nieuw fonds rond gendergelijkheid

Of de thematische toekomstfondsen rond gezondheid.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.