De Verenigde Naties laten er geen twijfel over bestaan. Gendergelijkheid is een fundamenteel mensenrecht. Bovendien heeft de empowerment van vrouwen sociaaleconomische gevolgen: waar vrouwen zelfbewuster worden en meer zelfbeschikking hebben, daar stijgt de productiviteit en de groei1. Toch hebben ze lang niet altijd toegang tot degelijk werk. En moeten ze afrekenen met onder meer lagere lonen, zelfs voor dezelfde job2, en de segregatie van de arbeidsmarkt. Ook in België kan het beter.


Verander de wereld, begin bij jezelf. Ook Belfius streeft naar een genderevenwicht op alle niveaus. En nee, ook wij zijn er nog niet. De raad van bestuur bestaat momenteel uit 6 vrouwen en 10 mannen. Het directiecomité van de bank bestaat uit 8 leden, van wie 2 vrouwen. Het directiecomité van onze verzekeringstak ten slotte telt 4 mannen en 2 vrouwen. Werk aan de winkel dus, ook bij ons.

De reden om te streven naar meer gendergelijkheid is vanzelfsprekend. Elk talent dezelfde kansen geven om zich te ontplooien, los van geslacht of gender, en dat in de hele samenleving.

Maar er zijn nog goede redenen om gelijkheid na te streven: uit studies blijkt dat ondernemingen met meer genderevenwicht op lange termijn succesvoller zijn.

Dat ging fondsbeheerder Candriam, onze partner, na voor ons. Worden bedrijven met een gelijk aantal vrouwen en mannen aan de top beter geleid? En heeft dat effectief gevolgen voor hun financiële resultaten en beurskoers?


Bedrijven met minstens 1 vrouw in de raad van bestuur zijn gemiddeld 26% succesvoller dan bedrijven met een volledig mannelijke raad van bestuur3.


Candriam stelde vast dat wat we intuïtief aanvoelen, klopt. Bedrijven die gendergelijkheid belangrijk vinden, kennen hun klanten beter én hun personeel is gelukkiger. Bovendien weten ze ook makkelijker toptalenten te strikken. En ja, de laatste jaren bewijzen studies4 dat die bedrijven het ook financieel beter doen.

Regionale en sectorale verschillen


Beleggen in gendergelijkheid past perfect in de Belfius-convictie om op zoek te gaan naar bedrijven die excelleren op lange termijn. Onze selectie vertrekt vanuit het wereldwijde universum van zo’n 1.800 ontwikkelde bedrijven. Zoals voor al onze convictiefondsen sluit onze duurzaamheidsfilter meteen heel wat bedrijven uit. De screening op gendergelijkheid komt daarna. Voor die screening stelde Candriam een gendergelijkheidsscore5 op die met verschillende parameters rekening houdt: de gelijkheid tussen het aantal mannen en vrouwen onder het personeel en bij de leidinggevenden, gelijk loon voor gelijk werk, een goede ‘work-life balance’, een beleid dat gendergelijkheid promoot en ten slotte transparante communicatie over het thema. Ten slotte volgt de financiële filter. Opereert het bedrijf in een groeiende markt? Heeft het een competitief voordeel? Is het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd? Enzovoort. Zo houden we een portefeuille met 50 tot 80 aandelen over.

Qua regionale en sectorale samenstelling6 wijkt zo’n portefeuille daarom wat af van de toonaangevende MSCI World-index. Zo zijn de Verenigde Staten onderwogen, met 56% tegenover 65% in de MSCI World7. Ook het Verenigd Koninkrijk krijgt een lager gewicht: 1,5% tegenover 4,5% in de MSCI World. Net als Japan, met slechts 2% tegenover 8%. Europa doet het beter qua gendergelijkheid, met de Scandinavische landen op kop. Europese aandelen krijgen dan ook een gewicht van 38%, tegenover 19% in de MSCI World.

Technologiebedrijven als Microsoft en Alphabet8 houden er een progressief personeelsbeleid op na. De ICT-sector is dan ook de belangrijkste sector in een gespreide portefeuille die zich toespitst op gendergelijkheid, gevolgd door de farmasector. Ze krijgen een gewicht van respectievelijk 23,5% en 19%.

Sinds 1 september kan u beleggen in die bedrijven die gendergelijkheid hoog in het vaandel dragen en die daar op termijn ongetwijfeld de vruchten van zullen plukken.


1 UN Women. (2018, Juli). Facts and Figures: Economic Empowerment.
2 UN News Centre. (2017, Maart 14). UN launches ‘Platform of Champions’ calling to end global gender pay gap.
3 Media Relations Credit Suisse AG. (2012, Juli 31). Large-cap companies with at least one woman on the board have outperformed their peer group with no women on the-board by 26% over the last six years, according to a report by Credit Suisse Research Institute.
4 Meer info: Hunt, V. (2015). Why diversity matters. London: McKinsey. / (2004). The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity. Catalyst. / (z.d.). The Tipping Point - Women on Boards and Financial Performance. MSCI.
5 De gendergelijkheidsscore van Candriam is onder meer gebaseerd op de methodologie van de Nederlandse onderneming Equileap, dat gendergelijkheid in de arbeidswereld wil bevorderen. De Equileapscore screent meer dan 3.500 bedrijven wereldwijd via 19 criteria.
6 Candriam thematische portefeuille gendergelijkheid op 31/7/2020
7 Factsheet MSCI World op www.msci.com/documents
8 Deze ondernemingen worden louter ter illustratie vermeld en vormen geen koopadviezen.


Wil u met beleggingen fundamenteel bijdragen aan een gendergelijke wereld?


We houden u natuurlijk op de hoogte via dit magazine en via www.belfius.be/gelijkheid. Of maak daarvoor gerust een afspraak met uw financieel adviseur. Zij of hij helpt u heel graag verder.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.