De voorbije maanden ging het er nogal onstuimig aan toe op de beursmarkten. Door de paniek als gevolg van de Covid-19-pandemie kenden de markten in februari een forse terugval van 34% (1) . Sinds die historische duik tekende er zich zowat overal een herstelbeweging af, met uiteenlopende resultaten afhankelijk van de regio of de sector.

Onlangs publiceerden Morningstar en MSCI verschillende studies die het rendement van de traditionele indexen en de zogenaamde ESG-indexen (Environment, Social en Governance) tijdens de crisis vergeleken aan de hand van bepaalde duurzaamheidscriteria. Resultaat? De indexen USA ESG en EUR ESG deden het respectievelijk 1 en 6% beter dan de traditionele indexen, en leverden daarmee het bewijs van de relatie tussen duurzaam beleggen en beursrendement.

Die ‘outperformance’ stellen we ook vast bij onze duurzame fondsen. Verschillende van die fondsen hebben de beurscrisis van de maand februari overigens volledig verwerkt, of zijn alweer naar een hoger niveau gestegen.


Waarom doen ESG-waarden het momenteel beter?


Daar zijn verschillende verklaringen voor. In de eerste plaats het hele kleine aandeel en zelfs de afwezigheid van oliewaarden in de ESG-fondsen. In februari stuikten de olieprijzen in elkaar en sleepten ze de ondernemingen uit die sector mee in hun val, wat zwaar woog op de klassieke indexen.

Verder zijn de bankwaarden van het ESG-universum niet dezelfde als die van de traditionele wereld. Zo heeft die laatste bijvoorbeeld een voorkeur voor de gevestigde grote financiële instellingen, maar die hebben het meest te lijden gehad onder de beursstorm (risico's inzake liquiditeit/solvabiliteit). Het ESG-universum gaat daarentegen eerder voor de kleinere structuren, online betaalplatformen of emittenten van kredietkaarten. De ESG-waarden pikten daar ook een graantje van mee.

Uiteindelijk, en dat is wellicht de belangrijkste verklaring voor de betere prestaties, houdt het ESG-universum meer rekening met criteria inzake kwaliteit en lage volatiliteit. En dat vooral bij de selectie van kerngezonde bedrijven die het hoofd kunnen bieden aan grote crisissen, zoals we er nu één meemaken. Behalve met de ESG-aspecten houdt die selectie ook rekening met het schuldniveau, het concurrentievoordeel, een goede financiële gezondheid, een kwaliteitsvol management enz.


Mooie sectorvooruitzichten


Ons continent domineert de wereld van de duurzame beleggingen. Volgens Morningstar is meer dan 75% van de duurzame fondsen en meer dan 80% van de beheerde activa afkomstig uit Europa. En dat heeft zich nog versterkt tijdens het eerste kwartaal van dit jaar, ondanks de crisis. De sterke positie van de ESG-fondsen in Europa is dus een feit.

Naast de milieugebonden en de maatschappelijke criteria (waarover u binnenkort meer zal horen), is ook ‘governance’ heel belangrijk. Zo maakt Candriam – onze partner voor vermogensbeheer, en pionier en vooraanstaande speler op het vlak van ESG – meer en meer gebruik van zijn stemrecht op de algemene vergaderingen van ondernemingen waarin het belegde, om hen te begeleiden/oriënteren op de weg van de duurzame omslag.

Bij Belfius blijven we werken aan de uitbreiding van een ruim ESG-gamma, dat veel erkenning krijgt: Febelfin (de Belgische Federatie van de Financiële Sector) kende aan al de ESG-fondsen van het Belfius-gamma zijn nieuw duurzaam label toe, zonder uitzondering.

Meer info over dit label vindt u op towardssustainability.be.


Meer weten?


U kan altijd terecht bij uw financieel adviseur of surf naar belfius.be/duurzaam-beleggen.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.

  1. Bron: MSCI World: 20/02/2020 – 20/03/2020