MMI Inspiratie 2
Covid-19 veranderde ons leven. De impact van het virus op onze gewoontes, de maatschappij en de economie is groot. Ook de beurzen ondergingen een schokgolf. Welke langetermijngevolgen heeft deze crisis voor het beheer van uw beleggingsportefeuille? Olivier Onclin, Head of Retail, Commercial & Private Banking geeft tekst en uitleg.

Covid-19 versterkt twee grote trends. Duurzaamheid enerzijds en de kwetsbaarheid van de wereld anderzijds. "Deze periode heeft ons nog maar eens het belang doen beseffen van een gezonder milieu, maar ook van een rechtvaardige samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt, ongeacht geslacht, huidskleur of geloof. Die duurzaamheid is fundamenteel in alles wat we doen. Het is een maatschappelijk thema waarrond onze klanten steeds hogere verwachtingen hebben. De historische resultaten spreken trouwens voor zich", vertelt Olivier Onclin. "Duurzaamheid is voor Belfius zoveel meer dan een label of modewoord. We willen meaningful and inspiring zijn voor de Belgische samenleving en vertalen dat in een erg zorgvuldige selectie van onze beleggingsoplossingen. Onze beleggingsthema’s moeten maatschappelijk zinvol zijn en bijdragen aan een betere wereld."


Volatiele beurzen in een kwetsbare wereld


"De 2e trend is dat we vaker met een crisis geconfronteerd worden. Alles in de wereld is met elkaar verbonden, dat maakt ze steeds kwetsbaarder. In plaats van 1 of 2 grote crisissen per generatie, waren er recent al 3: de kredietcrisis van 2008, de schuldencrisis van 2011 en nu de Covid-19-crisis… Logisch dus dat de beurzen volatieler worden. Het vraagt een actieve opvolging van de beleggingsfondsen en onderliggende bedrijven."

Steeds duurzamere portefeuilles


"Duurzaamheid zit in het DNA van Belfius en staat centraal in alles wat we doen. We zijn al een tijd bezig om onze volledige beleggingsportefeuille tegen het licht te houden van onze duurzame waarden. Wat niet meer voldoet, daar stappen we uit. Ik denk aan de tabaksindustrie of aan speculatieve beleggingen op essentiële grondstoffen zoals water. Zo’n oefening vergt uiteraard tijd, want het vraagt complexe overwegingen. We ondersteunen de economie met kredietverlening en onze beleggingsstrategie moet ook daarmee rekening houden."


De samenleving vooruithelpen met themafondsen


"Een concrete stap is het lanceren van thematische toekomstfondsen die rekening houden met de maatschappelijke evoluties en inzetten op een ruime dimensie van duurzaamheid. Een van deze fondsen richt zich bijvoorbeeld op oncologisch onderzoek en kankerbestrijding. Enerzijds investeren we wereldwijd in beloftevolle bedrijven in dat domein van de gezondheidszorg. Anderzijds storten we een deel van de beheersvergoeding door aan Stichting tegen Kanker voor een directe, positieve impact op de Belgische samenleving. Zo winnen onze beleggers 2 keer."


Een duurzaam partnership met Candriam


"Candriam, onze partner voor fondsenbeheer, is al 25 jaar een pionier in duurzaam beleggen en heeft een team van specialisten in huis die zich fulltime daarmee bezighouden. Dit partnership geeft ons een lengte voorsprong in hoe we onze portefeuille laten evolueren. Dankzij het actief beheer van de fondsen, door in dialoog te gaan met de onderliggende bedrijven of in aandeelhoudersvergaderingen ons stemrecht te gebruiken, kunnen we onze invloed aanwenden. Dat actief engagement willen we nog versterken. Het ultieme doel is dat we ook onze klanten kunnen betrekken zodat zij op termijn inspraak krijgen in de duurzame koers die we varen."

Olivier Onclin - Head of Retail, Commercial & Private Banking, beantwoordt 3 vragen:

  • Hoe maken jullie het verschil voor jullie klanten?
  • Wat is de impact van Covid-19?
  • Hoe spelen jullie in op de verwachtingen van Private Banking-klanten?

Meer weten of zinvol beleggen in deze onzekere tijden? Beluister dan zeker ook de Private Talks hieronder.


Meer weten?


Beluister de ‘Private Talks’:

  • Zinvol beleggen met impact op de samenleving:

    MMI
  • Beleggen in onzekere tijden:

    MMI

Meer info over de themafondsen?


Surf naar belfius.be/klimaat of naar belfius.be/gezondheid of contacteer uw financieel adviseur.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.