De bewustwording rond de klimaaturgentie wordt steeds duidelijker. Op politiek niveau is een van de ambities van Ursula Von Der Leyen (de voorzitster van de Europese Commissie) de Europese Unie duurzamer maken. De European Green Deal, die in het begin van het jaar werd goedgekeurd, streeft naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050 en trekt daarvoor 1.000 miljard euro uit. Het relanceplan in de nasleep van de huidige gezondheidscrisis voorziet eveneens 750 miljard extra steun voor de ecologische omslag.

Aan de kant van de bedrijven beweegt er ook wat. Onze beleggingsstrategie is daardoor recent bijgestuurd. In onze referentieportefeuille, die voor de helft bestaat uit obligaties en voor de andere helft uit aandelen, geven we voortaan meer gewicht aan aandelen uit de eurozone, ten nadele van Amerikaanse aandelen.

 • Sinds midden mei werden de quarantainemaatregelen in Europa stap per stap versoepeld, maar eind juli duikt het Covid-19-virus lokaal weer op. Waakzaamheid blijft geboden. De nationale regeringen en de Europese centrale bank hebben krachtdadig opgetreden om de economische pijn zoveel mogelijk te beperken. Dit in tegenstelling tot de VS waar republikeinen en democraten het niet eens raken over de aanpak van de crisis.
 • De Europese aandelen zijn goedkoper dan hun Amerikaanse tegenhangers.
 • Het politieke risico is verschoven richting VS met de nakende presidentsverkiezingen, de raciale spanningen en de toenemende vijandigheid met China.

Candriam, onze partner voor vermogensbeheer, wordt internationaal erkend als een van de pioniers in ESG-beheer (Environment – Social – Governance) en is nu een van de marktleiders in dit domein. Het ontwikkelde een selectiemethode voor effecten met een dubbele filter. Na toepassing van de eerste filter blijven er op basis van de ESG-criteria nog 150 bedrijven over op een totaal van 280 Europese bedrijven. De tweede filter, veeleer van financiële aard, hanteert deze 5 criteria:

 • kwaliteit van het management
 • groei van de activiteiten
 • concurrentievoordeel
 • waardecreatie
 • schuldgraad

Na die dubbele filter blijven er nog een honderdtal ondernemingen over die het ESG-beleggingsuniversum van de eurozone vormen.

Enkele voorbeelden:

 • Unilever (1) : deze Nederlands-Britse multinational is actief in de sector van de voeding (Lipton, Ola, Maille… ) en verzorgingsproducten (Monsavon, Dove, Williams… ). Vanuit financieel oogpunt hebben we vooral oog voor de kwaliteit van het management. Dit is stabiel en koestert ambitieuze langetermijndoelstellingen. Op het vlak van ESG streeft Unilever naar een lager waterverbruik en een kleinere koolstofvoetafdruk. Bovendien is 85% van de bestuurders onafhankelijk en is hun bezoldiging gekoppeld aan de realisatie van ESG-doelstellingen.
 • DSM (1) : internationale Nederlandse onderneming die actief is in de sectoren voeding, gezondheid en duurzame levenswijzen. Het bedrijf analyseert bijvoorbeeld de inbreng van omega-3 in zeealgen als duurzame bron voor dierenvoeding. Bovendien werkt DSM op klimaatvlak aan dierenvoeding om de productie van methaan (een broeikasgas) met 30% terug te dringen. Zoals we kunnen zien, raakt iedereen geëngageerd in de strijd tegen de opwarming van de aarde!

Bent u geïnteresseerd om te beleggen in dit ESG-universum van de eurozone?


Neem dan gerust contact op met uw beleggingsadviseur. Hij of zij zal u graag verder helpen!


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.

 1. Deze ondernemingen worden louter ter illustratie vermeld en vormen geen koopadvies.