De huidige gezondheidscrisis heeft de aandacht gevestigd op enkele elementen die wel eens van belang zouden kunnen blijken in de strijd tegen de klimaatverandering. Een kort overzicht.

Op het hoogtepunt van de Covid-19-pandemie in China, met een totale lockdown tot gevolg, deed er informatie de ronde over het vervuilingsniveau in bepaalde grote steden, zoals Peking. Dankzij satellieten konden we zien dat de permanente donkere wolken boven de hoofdstad verdwenen waren. Idem dito in Italië, waar de vissen massaal weer hun opwachting maakten in de Venetiaanse kanalen. Helaas zijn met de economische heropstart in China de donkere wolken weer opgedoken.


Welke klimaatlessen kunnen we uit deze gezondheidscrisis trekken?


In de eerste plaats zal de hervorming van onze economieën gepaard gaan met een heroriëntering naar processen met een laag koolstofgehalte. Dat is al het geval in Europa, waar het Europees herstelplan volop rekening mee houdt. Het plan ter waarde van 750 miljard euro wil in de eerste plaats steun geven aan sectoren die op dat vlak goed scoren en wil dat we onze productiemethoden herzien. Het is dan ook een goede aanvulling op de Europese Green Deal.

Daarnaast toonde de gezondheidscrisis aan dat we te veel afhangen van 1 enkele leverancier, en dan vooral van China. Toen het land stilviel, was dat meteen te merken in de hele keten.

Bovendien is het bewustzijn over de milieu- en de klimaatuitdagingen aanzienlijk sterker geworden tijdens de lockdown. Zo maakte duurzaam en lokaal consumeren een sterke opmars.

En de beleggers?


Ook duurzame beleggingen ‘profiteerden’ van de Covid-19-crisis. Betere rendementen gekoppeld aan het grotere bewustzijn over de klimaaturgentie deden de belangstelling voor die beleggingen flink toenemen, vooral dan voor de klimaatgebonden beleggingen.

Voor meer informatie hierover kan u altijd terecht bij uw financieel adviseur, of u leest erover in het vorige oktobernummer van Uw beleggingen.

Van zijn kant ontwikkelde Candriam – onze partner voor vermogensbeheer, en internationaal erkend als één van de pioniers en als marktleider van het ESG-beheer (Environment, Social en Governance) – een specifieke methode voor het selecteren van effecten in de strijd tegen de klimaatverandering. En dat rekening houdend met ESG-criteria, en met financiële en klimaatgebonden criteria.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van ondernemingen.

  • Het Amerikaanse Trex Company, Inc. (1) is de grootste fabrikant wereldwijd van terrassen, leuningen en andere buitenartikelen in alternatieve materialen voor hout, die geproduceerd worden op basis van gerecycleerd materiaal. Het gebruikte afvalhout zou normaal worden weggegooid, maar krijgt nu een nieuwe bestemming in de hoogwaardige composietplankenvloeren van Trex. Door overtollig zaagsel te gebruiken, moet deze innoverende onderneming geen enkele boom omhakken voor de productie van haar producten. Geen enkele. De gemiddelde Trex-plankenvloer van 1 vierkante meter bevat 2.800 gerecycleerde plastic draagtassen! Daardoor levert het één van de grootste bijdragen aan het recycleren ervan in de VS.
  • Ørsted (1) is één van de belangrijkste ondernemingen in de energiesector in Denemarken. Aanvankelijk produceerde het uitsluitend fossiele energie (steenkool/olie), met als hoofdaandeelhouder de Deense staat. De groep is nu geëvolueerd naar hernieuwbare energie, zei in 2018 de fossiele brandstof vaarwel en mikt op een extra investering van 26 miljard euro in hernieuwbare energie in 7 jaar tijd (2018-2025). Bovendien opende Ørsted het grootste offshore windmolenpark ter wereld (in Engeland).

Zin om te beleggen in fondsen van bedrijven die actief zijn voor het klimaat?


Ga meteen naar belfius.be/klimaat


Wil u hier graag meer over weten?


Neem dan gerust contact op met uw financieel adviseur. Hij of zij helpt u graag verder.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.

  1. Deze ondernemingen worden louter ter illustratie vermeld en vormen dus geen koopadvies.