Eind februari leden de markten zwaar onder de onzekerheid rond Covid-19. Veel alternatief beheerde gemengde fondsen hielden evenwel goed stand; sommige fondsen zetten zelfs een positief rendement neer (situatie op 15-04). Deze fondsen vormen dan ook een goede diversificatie voor uw portefeuille.

Evolutie van de koers van klassiek beheerde gemengde fondsen


Klassieke gemengde fondsen beperken zich vooral tot aandelen en obligaties, waarbij het gewicht van deze 2 activa vrij constant blijft. Bij de recente verkoopsgolf op de markten gingen deze fondsen dan ook fors lager. Aandelen werden massaal gedumpt en ook alle risicovolle obligaties (bijvoorbeeld bedrijfspapier, groeilandobligaties) gingen lager. Als veilige haven kon enkel kwalitatief westers staatspapier (Amerikaans staatspapier, Duitse Bund) weerwerk bieden. De fondsen met iets meer aandelen in portefeuille zakten het meest, omdat aandelen sterker werden afgestraft dan obligaties. Fondsen die daarenboven meer risicovolle obligaties in portefeuille hadden, zagen nog meer af.

Ondertussen stabiliseerde de markt en herstelde de koers van deze fondsen terug wat. Maar ze kijken nog altijd tegen een fors verlies aan sinds begin dit jaar.


Evolutie van de koers van alternatief beheerde fondsen


De enige manieren om deze extreme periode op de markten goed door te komen, waren het beperken van de blootstelling aan aandelen en risicovolle obligaties, of het fors optrekken van de blootstelling aan veilig staatspapier. Ook een extra diversificatie via een belegging in deviezen was een manier om nog positieve rendementen neer te zetten. En laat deze instrumenten nu net in de gereedschapskist van beheerders van alternatieve gemengde fondsen zitten. Daardoor beperkten de meest alternatieve fondsen de koersdaling in 2020 of zetten ze zelfs mooie positieve rendementen neer (situatie op 15-04).


Hoe werkt het?


Alternatieve gemengde fondsen bleven overeind in deze woelige periode, omdat ze werken met afgeleide producten (bijvoorbeeld opties en futures). Zo kunnen de posities in de portefeuille snel en fors wijzigen, zowel via ‘long posities’ (mikken op een stijging van het onderliggend actief) als via ‘short posities’ (mikken op een daling van het onderliggend actief).

Dit waren enkele succesvolle strategieën tijdens de recente massale verkoopsgolf:

  • grote short posities op aandelen (meestal via aandelenindexen), zodat de netto blootstelling aan aandelen beperkt was, om de grootste averij op de aandelenmarkt te vermijden
  • een lage of zelfs negatieve blootstelling aan bedrijfspapier of groeilandobligaties (bijvoorbeeld via een short positie op obligatie-indexen)
  • extra posities opbouwen via long posities in veilig westers staatspapier
  • long en short posities in munten die inspeelden op de risicoafkeer op de markten, bijvoorbeeld een long positie op munten die als veilige haven worden beschouwd (Japanse yen, Zwitserse frank) en een short positie op cyclische munten (Australische of Nieuw-Zeelandse dollar).

Alternatief beheerde fondsen in uw portefeuille


Naast klassieke fondsen hebben ook deze fondsen dus zeker hun plaats in uw beleggingsportefeuille, met als belangrijkste troef de extra diversificatie. Door het apart beheer hebben ze immers een ander koersverloop dan klassieke fondsen en in tijden van grote marktdalingen wordt hun toegevoegde waarde het meest zichtbaar.


Interessant om te weten


Een vaak gehoorde kritiek is dat de beheerders van alternatieve fondsen niet graag in hun kaarten laten kijken, waardoor de portefeuilles een soort van ‘black box’ zijn. Dit is zeker niet het geval voor de fondsen die Belfius aanbiedt. Onze specialisten volgen de strategie en de positionering van zeer nabij op. Bovendien hebben al deze fondsen ook een dagelijkse notering.


Tip

De visie van de beheerders van deze fondsen is niet altijd de juiste. Soms nemen ze posities in waardoor ze op korte termijn achterblijven ten opzichte van klassieke fondsen, die gewoon de markt volgen. Daarom is het combineren van verschillende alternatief beheerde fondsen de boodschap.


Wil u meer weten over alternatief beheerde gemengde fondsen bij Belfius?


Contacteer dan gerust uw financieel adviseur. Hij geeft u graag meer uitleg.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.