De Covid-19-crisis heeft helaas gevolgen voor de werking van bedrijven. Dat betekent dat heel wat ondernemingen hun winst neerwaarts zullen moeten herzien. Aangezien die winst dient als berekeningsbasis voor het dividend, zullen sommige bedrijven in 2020 wellicht geen inkomen uitkeren aan hun aandeelhouders.

De winst is een belangrijk element om het dividend te bepalen, maar men moet ook rekening houden met andere elementen. In de huidige context is de onzekerheid groot en moeten bedrijven voorzichtig zijn. De beslissing om geen dividend uit te keren is dan ook begrijpelijk als het de bedoeling is om de thesaurie of het kapitaal van de onderneming, met andere woorden haar solvabiliteit, niet nog verder te ondergraven. Want het voortbestaan van de onderneming kan op het spel staan.


En aandelenfondsen die winst uitkeren?


Aandelenfondsen van het type distributie keren meestal jaarlijks een coupon uit. Nu verschillende ondernemingen aankondigen hun dividend te verlagen of zelfs te schrappen, zal dit een invloed hebben op de couponuitkering van de distributiefondsen. In het algemeen beslissen de beheerders van aandelenfondsen om een coupon uit te keren op basis van het vorige boekjaar. Met andere woorden: voor een aandelenfonds waarvan het boekjaar eindigt op 31 december, is de coupon die wordt uitgekeerd in 2020 (doorgaans in de maand mei) gebaseerd op het boekjaar 2019. In dat geval zou het schrappen van het dividend in 2020 door een onderneming die deel uitmaakt van het fonds, pas gevolgen hebben voor de coupon die moet worden uitgekeerd in 2021. Maar in het andere geval, als het boekjaar van het fonds eindigt op 30 juni, zal het niet uitkeren van een dividend voor die datum al gevolgen hebben voor de uitkering van de coupon van het lopende jaar (doorgaans in september).

We stellen vast dat het voorspellen van de toekomstige uitkeringen door aandelenfondsen (type distributie), geen sinecure is en zal afhangen van de evolutie van de Covid-19-crisis. Elk fonds zal in mindere of meerdere mate beïnvloed worden, afhankelijk van zijn beleggingspolitiek en de uitkering van de aandelendividenden.

Ook de blootstellingen aan de sectoren en de regio's zijn 2 belangrijke criteria. De Europese Centrale Bank bijvoorbeeld raadt banken aan om geen dividend uit te keren. Daardoor zouden ze de reële economische activiteit kunnen ondersteunen, omdat het inhouden van het dividend de solvabiliteitsratio's in stand helpt houden. Daartegenover staat dat ondernemingen in meer defensieve sectoren, zoals de gezondheidszorg, wellicht minder zwaar getroffen zullen worden door de Covid-19-crisis.


Tip

Is de coupon van uw aandelenfonds (type distributie) onvoldoende om uw inkomsten aan te vullen? U kan altijd een gedeelte van de deelbewijzen van het fonds verkopen om het tekort aan inkomsten te compenseren. U betaalt geen roerende voorheffing op de eventuele meerwaarde, noch een taks op beursverrichtingen (niet verschuldigd voor distributie-deelbewijzen).


U wenst graag een coupon-uitkering ?


Kies dan voor distributie-deelbewijzen in de fondsenzoeker.