Ik wil in 2020 voor mijn pensioensparen via fondsen bij Belfius kiezen voor het systeem met een hoger fiscaal plafond. Zo geniet ik wat meer belastingvermindering in mijn personenbelasting. Tot nu toe heb ik voor het standaardsysteem gekozen. Ik ben 40 jaar en werk voltijds. Wat moet ik doen om te starten met dit verhoogd pensioensparen? G. Verbist uit Balen

Als u dit jaar kiest voor de hogere formule van pensioensparen, kan u maximaal 1.270 euro storten en geniet u een belastingvoordeel van 25% of maximaal 317,5 euro (telkens te verhogen met gemeentebelasting).


Wat is het standaardsysteem?


U kan ook nog altijd pensioensparen via het standaardsysteem, waarbij u maximaal 990 euro stort en een belastingvoordeel van 30% of maximaal 297 euro geniet (telkens te verhogen met de gemeentebelasting).


Door te kiezen voor de hogere formule van pensioensparen:

  • krijgt u jaarlijks een extra fiscaal voordeel van maximaal 20,5 euro (te verhogen met de gemeentebelasting) in vergelijking met het standaardsysteem (zie kader).
  • spaart u meer doordat u een hoger maximumbedrag mag storten, waardoor uw opgebouwd kapitaal later hoger is dan bij het standaardsysteem.

Tip als u voor voor de hogere formule kiest

U stort wel best het maximum van 1.270 euro. Zo laat u geen cent fiscaal voordeel liggen en vermijdt u dat uw fiscaal voordeel lager uitvalt dan bij het standaardsysteem. Dit is het geval als u minder dan 1.188 euro stort op jaarbasis.

Ouder dan 50 jaar


Dit is een belangrijk moment voor de keuze voor het verhoogd pensioensparen. In uw geval is dit nog niet van toepassing, want u bent nog maar 40. Toch geven we deze nuttige informatie graag even mee voor onze klanten die 50 zijn of ouder.

  • Bent u tussen 50 en 54 jaar (dus nog geen 55) en doet u aan pensioensparen bij Belfius, dan kan u nog voor de hogere formule kiezen bij Belfius tot net vóór uw 55e verjaardag. Nadien is dit niet meer mogelijk.
  • Bent u 55 of ouder en doet u aan pensioensparen bij Belfius via het standaardsysteem, dan had u de verhoging bij Belfius moeten vragen in 2018, het 1e jaar waarin de hogere formule mogelijk was. Daarna was dit niet meer mogelijk.

Verhoging aanvragen


Voor alle huidige en nieuwe pensioenspaarders geldt het standaardsysteem. Wil u overstappen naar de hogere formule, dan moet u er elk jaar opnieuw uitdrukkelijk en expliciet voor kiezen. Bij Belfius kan dit in uw kantoor of telefonisch via Belfius Connect op 0800 12 996. Wil u volgend jaar opnieuw pensioensparen via de hogere formule, dan moet u ons dat opnieuw expliciet laten weten.


Meer weten over de verschillende pensioenspaarfondsen bij Belfius?


Lees er dan hier alles over.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.