In deze tijden van grote onzekerheid zijn beleggers het spoor bijster. Verdienen aandelen nog wel een plaats in uw portefeuille? Natuurlijk wel! Het kwaliteitsbeheer van Candriam kan een goede oplossing zijn als de markten het laten afweten. In 2018, toen de beurzen zich ook van hun volatiele kant lieten zien, raadden we dit soort van beheer al aan. En op het hoogtepunt van de financiële storm zwakte dat beheer de neerwaartse impact – de nachtmerrie van elke belegger – aanzienlijk af. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk?

Candriam, onze partner op het vlak van vermogensbeheer, past een drieledige benadering toe voor het selecteren van aandelen.


1. De fundamentele analyse toetst een groot aantal ondernemingen (ongeveer 800 voor de Europese markt) aan 5 criteria:

  • kwaliteit van het management en corporate governance
  • duidelijk en duurzaam concurrentievoordeel
  • groeiende activiteit
  • waardecreatie
  • schuldniveau

Ondernemingen die daarvoor het best scoren, worden vervolgens geanalyseerd aan de hand van modellen om de toekomstige vrije kasstroom te actualiseren. Op basis van die financiële analyse worden de redelijk geprijsde aandelen geselecteerd. In dat stadium blijven er zo’n 100 van de aanvankelijke 800 over.


2. De optimalisering van de minimumvariantie gaat uit van de vaststelling dat een weinig volatiel aandeel (dat dus minder koersschommelingen kent) minder risicovol is en op lange termijn beter presteert dan een aandeel met een hogere volatiliteit.

Door beide benaderingen te combineren, kan men dus een portefeuille van 60 tot 80 waarden met sterke kenmerken – zowel intrinsiek als wat de markten aangaat – selecteren, die de facto een beperkt risico inhouden.


3. Tot slot wordt de portefeuille extra beschermd door middel van opties. Ze zorgen ervoor dat in een dalende markt de koersval wat opgevangen wordt als een soort van ‘parachute’.

En het werkt!
De voorbije 2 jaar bewees dit kwaliteitsbeheer zijn nut telkens de MSCI Europe een duik maakte. Enkele voorbeelden:

De rendementen en de performantie zijn berekend op resultaten uit het verleden en vormen geen betrouwbare indicator. Ze bieden dus geen enkele garantie voor de toekomstige rendementen.


Samengevat


Gelet op de zeer hoge volatiliteit en de uiterst lage rentevoeten is beleggen in Europese kwaliteitsaandelen momenteel wellicht de verstandigste keuze, en dit tegen een betaalbare prijs en mits gebruik van een systeem dat de dalingen mildert.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.