Het zijn moeilijke tijden voor obligatiebeleggers. De rente op westerse staatsobligaties van goede kwaliteit staat historisch laag, terwijl de rente van risicovollere obligaties fors oploopt. Flexibele obligatiefondsen kunnen een oplossing zijn om toch behoorlijke rendementen te halen.

Historisch lage rente op kwalitatief staatspapier


Sinds de uitbraak van de Covid-19-pandemie daalde de rente van obligaties van overheden met een goede kredietrating, zoals Duitsland en de Verenigde Staten. Allicht zal deze rente nog lang op een laag niveau blijven. Een van de oorzaken van de rentedaling was de verlaging van de kortetermijnrente door heel wat centrale banken, maar ook de massale aankoop van dit papier door beleggers. Deze obligaties worden als vluchtwaarde beschouwd en zijn zeer makkelijk te verhandelen. Ook de centrale banken deden een extra duit in het zakje met hun opkoopprogramma’s voor obligaties en pompten zo liquiditeit in het economisch systeem.


Hogere rente op obligaties van minder goede kwaliteit


Door de risicoaversie werden obligaties van minder goede kwaliteit, net zoals aandelen, gedumpt. Hierdoor namen de rentevergoedingen toe en daalde de koers van deze obligaties:

  • bedrijfsobligaties van goede kwaliteit (Investment Grade)
  • Europees staatspapier uit de periferie (bijvoorbeeld Italië)
  • bedrijfsobligaties van mindere kwaliteit (High Yield)
  • groeilandobligaties in Amerikaanse dollar en lokale munten
  • enz.

Hoe risicovoller het papier, hoe hoger de risicopremie die beleggers eisten en hoe lager de koersen. Dit biedt wel meer opwaarts potentieel voor dit papier, maar het is onduidelijk wanneer deze markten terug kalmeren.


Flexibele obligatiefondsen


De huidige rentesituatie is zeer moeilijk voor klassieke obligatiefondsen: de rente op kwalitatief staatspapier is zeer laag, maar stijgend bij risicovol papier. En momenteel is er nog geen stabilisatie in zicht.


In dat geval kunnen flexibele obligatiefondsen een oplossing zijn om in de toekomst toch nog behoorlijke rendementen te genereren.

  • Ze kunnen in meerdere soorten obligaties beleggen en passen de gewichten aan in functie van de aantrekkelijkheid van elk soort obligatie. Vaak kan dit snel door het gebruik van afgeleide producten.
  • Bovendien kunnen ze zich indekken tegen rentestijgingen (zowel voor staats- als risicovoller papier). Dit is zeer nuttig in de huidige markten om koersdalingen te beperken.
  • Ook de looptijd van het verschillend soort papier kan snel worden bijgestuurd.
  • Daarbovenop kunnen ze zorgen voor een extra diversificatie via strategieën op deviezen: mikken op een stijging van bepaalde munten en op een daling van andere munten.

Interessant om te weten


Flexibele obligatiefondsen die de recente paniek op de markten het best hebben doorstaan, hadden relatief veel langlopend kwalitatief staatspapier in portefeuille. Bovendien hadden ze het gewicht van risicovolle obligaties beperkt en hadden ze, idealiter, ook een succesvolle deviezenstrategie. Die bestond erin om te mikken op een stijging van munten die als ‘veilige haven’ worden bestempeld (zoals Japanse yen en Zwitserse frank) en op een daling van eerder cyclische munten (zoals Australische dollar, Braziliaanse real).


Tip

Er is een groot risicoverschil bij deze fondsen en het rendement is afhankelijk van de correctheid van de visie van de beheerder op de markten. Daarom is het aangewezen om verschillende fondsen te combineren. De ideale combinatie hangt onder andere af van uw risicobereidheid en beleggingshorizon.


Wil u beleggen in een flexibel obligatiefonds?


Dan is een tak 23-contract een oplossing.


Contacteer uw financieel adviseur om te ontdekken welke andere flexibele obligatiefondsen Belfius voorstelt.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.