Bij de huidige lage rentestand is het moeilijk om met vastrentende oplossingen een mooi kapitaal op te bouwen voor later. Daarom kiest u, net als andere beleggers, voor uw levensverzekering meer en meer voor tak 23-contracten in plaats van tak 21-contracten. We bespreken de 2 soorten verzekeringen hier kort voor u.

Tak 21: een gewaarborgd rendement


Bij een tak 21-verzekering1 geniet u naast kapitaalbescherming ook een gewaarborgde rente, aangevuld met een eventuele variabele winstdeelname. De huidige lage marktrente zorgt er evenwel voor dat die gewaarborgde rente laag is en dat ook het totaal rendement beperkt is. Dat zal de komende jaren niet direct veranderen, want de meeste economen voorspellen dat de rente normaal nog lange tijd laag zal blijven.


Tak 23: een potentieel hoger rendement


Bij een tak 23-verzekering2 belegt u onderliggend in fondsen, die op hun beurt beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen en obligaties) waarvan de waarde kan schommelen. U geniet geen kapitaalbescherming en ook uw rendement is onzeker. De meeste verzekeraars bieden u een ruime keuze aan fondsen. Zo kan u een portefeuille samenstellen die uitzicht geeft op een mooi potentieel rendement, dat allicht wat hoger ligt dan bij een tak 21-verzekering. Er zijn bijvoorbeeld fondsen die enkel beleggen in aandelen (met keuze uit verschillende regio’s) of obligaties (met keuze uit verschillende soorten obligaties), of een combinatie van beide.


Interessant om te weten


De laatste jaren zetten aandelen en obligaties mooie prestaties neer, wat uiteraard geen garantie is voor hoge rendementen in de toekomst. Daarom kiezen meer en meer beleggers nu voor tak 23-contracten in plaats van tak 21-contracten, met momenteel een bescheiden rendement.


Fiscaliteit


Als u als natuurlijk persoon in een verzekeringscontract (tak 21 of tak 23) stort zonder belastingvermindering op de premie, betaalt u een verzekeringstaks van 2% op de premie. Later betaalt u geen taks meer in geval van een terugkoop of overdracht van de reserve (onder bepaalde voorwaarden).

Bij een tak 23-contract (zonder vastgelegde looptijd, bedrag of rentevoet) bent u ook geen roerende voorheffing verschuldigd in geval van een afkoop van het contract of de overdracht van de reserve tussen de verschillende tak 23-fondsen in een contract. En dit op gelijk welk moment. Interessant als u bijvoorbeeld periodiek bedragen wil krijgen als aanvulling op uw inkomen.


Ook bij een tak 21-contract is een terugkoop of overdracht van de reserve zonder roerende voorheffing mogelijk, voor zover ze meer dan 8 jaar na het afsluiten van het contract plaatsheeft.


Instrument voor successieplanning


Zowel tak 21-verzekeringen als tak 23-verzekeringen zijn ideaal voor uw successieplanning. Als verzekeringnemer houdt u de touwtjes in handen. U bepaalt bijvoorbeeld of u al dan niet bijstort en u kan de beleggingsstrategie op elk moment aanpassen. Ook kan u het contract (gedeeltelijk) afkopen. Maar ook de begunstigde(n) bij overlijden aanduiden en wijzigen. Zo kan u bijvoorbeeld uw (klein)kinderen al betrekken in de successieplanning. Voor meer informatie over erfbelasting bij een levensverzekering kan u terecht bij uw financieel adviseur. Hij geeft u hier graag meer informatie over.
1 Voor meer informatie over de spaarobjectieven, de risico’s (het kredietrisico bij een failliet van Belfius Bank en het liquiditeitsrisico), de kosten, de taksen verbonden aan dit tak 21-verzekeringsproduct en de gewaarborgde rente kan u de financiële informatiefiches, de commerciële fiches en de algemene voorwaarden raadplegen, op vraag beschikbaar in uw Belfius-kantoor en op belfius.be. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten lezen voordat ze een contract ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden primeren op de commerciële brochures.
2 Voor meer informatie over de beleggersobjectieven, de plaats waar u de waarde per deelbewijs kan vinden, de risico’s (geen kapitaalgarantie), de kosten en de taksen verbonden aan dit tak 23-verzekeringsproduct kan u de informatiefiches, de algemene voorwaarden en de beheersreglementen raadplegen, op vraag beschikbaar in uw Belfius-kantoor en op belfius.be. Het is belangrijk dat potentiële beleggers deze precontractuele documenten lezen voordat ze een contract ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden primeren op de commerciële brochures.


Geïnteresseerd in beleggingsverzekeringen?


U leest er hier meer over


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.