Wij Belgen zijn spaarkampioenen, ook al kost ons dit jaarlijks 1 à 2% aan koopkracht. Een interessant alternatief is regelmatig beleggen. Met een automatisch beleggingsplan kan dat al met kleine bedragen bv. 25 euro per maand.

Beleg regelmatig!


U wil uw spaargeld graag omzetten in beleggingen, maar het risico op een slechte timing – net voor een beurscorrectie – doet u twijfelen? Kies dan voor regelmatig beleggen. Zo kan u de impact van beursstijgingen en -dalingen beperken.


De grafiek* hiernaast toont de evolutie van een wereldwijd gespreide belegging in aandelen (MSCI World). De rode portefeuille werd volledig belegd in juli 2007, toen de financiële crisis in alle hevigheid woedde. De zwarte portefeuille belegde hetzelfde bedrag, maar door middel van maandelijkse stortingen over de hele periode. Het niet-belegde gedeelte brengt helemaal niets op.


Wat leert deze grafiek ons?

  • Belegt u eenmalig maar net voor een sterke beursdaling, dan zal uw beleggingsresultaat wellicht minder goed zijn in vergelijking met een regelmatig beleggingsplan.
  • Op zeer lange termijn kan een eenmalige inleg meer opbrengen (aandelen bieden op lange termijn een hoger rendement, op voorwaarde dat u bereid bent een groter risico te nemen).
  • Eén ding is zeker: met een beleggingsplan belegt u regelmatig, wat de impact van beursschommelingen beperkt.

* Deze grafiek slaat op de voorbije jaren en biedt geen enkele garantie voor de toekomst.


Globale oplossing met beperkte kosten zonder dat u er dagelijks mee bezig moet zijn. En bovendien mogelijk met een automatisch beleggingsplan.
Exchange Trade Funds (ETF) staan bekend om hun lage kosten. Maar hoe selecteert u de ETF’s die geschikt zijn voor u? Wel, daarvoor heeft Belfius een geautomatiseerde oplossing uitgewerkt, die een aantal specifieke ETF’s combineert om de verhouding rendement/risico te optimaliseren en tegelijkertijd uw wensen te integreren. Verschuivingen tussen sectoren en regio’s gebeuren bijvoorbeeld automatisch en u hoeft zich nergens wat van aan te trekken. Eenvoudiger kan niet!

Tip
Combineer deze beheermethode met een beleggingsplan en speel al uw troeven uit voor mooie rendementen!


Tip!


Diversifieer uw portefeuille om het risico te spreiden. Daarbij kan regelmatig beleggen in gemengde fondsen interessant zijn.


Meer weten? Klik hier


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.