Overheden en centrale banken beseffen dat het coronavirus impact zal hebben op de economie en dat maatregelen nodig zijn. Die worden dan ook wereldwijd genomen.

Corona in perspectief


In vergelijking met vroegere grieppandemieën is het aantal slachtoffers van het coronavirus vandaag nog beperkt: wereldwijd tellen we bijna 4.000 doden. Al zal dit aantal wel nog oplopen. Intussen krijgen we hoopgevend nieuws uit China: de piek in het aantal besmettingen lijkt bereikt te zijn en de fabrieken starten terug op. Dit is belangrijk, want door de globalisatie zijn de productiekettingen wereldwijd met elkaar verbonden en daardoor is de wereldgroei kwetsbaarder dan bij vorige pandemieën.


Waar we oorspronkelijk uitgingen van een snelle herstart van de wereldeconomie, onder andere door de Chinese maatregelen, moeten we dit scenario herzien. Het herstel zal meer tijd nemen nu ook Europa getroffen is en Italië drastische maatregelen neemt. De impact op de groei in de eurozone zal wellicht groter zijn dan oorspronkelijk gedacht. Toch geloven we nog altijd dat de wereldeconomie in de loop van de 2e jaarhelft zal herstellen. Mede door de maatregelen die genomen zullen worden.


Analyses tonen aan dat de effecten op de groei, afhankelijk van de diepte en de duur van de epidemie, in de 1e helft van 2021 nauwelijks verschillen binnen de verschillende groeiscenario’s. De wereldgroei zal hoe dan ook hernemen.


Onze strategie


De ‘coronacrisis’ kwam op een moment dat de beurzen al een zeer mooi parcours hadden afgelegd, vooral in de Verenigde Staten. De huidige crisis was een gelegenheid om wat gas terug te nemen. Ook wij raadden al sinds december aan om wat winsten veilig te stellen, vooral voor posities waarvan het gewicht in uw portefeuille te fors was opgelopen.


Het is evenwel nooit een goede strategie om in paniek te verkopen. Want net zoals de daling soms snel gaat, komt ook het herstel snel. De impact op de economie is tijdelijk en eens het achter de rug is, bevinden we ons opnieuw in een wereld met heel erg lage rentevoeten. Ook de olieprijs is gekelderd. Niet alleen door de vrees voor een recessie, maar ook door een conflict tussen Rusland en Saoedi-Arabië, en de beslissing van dat laatste land om de oliekraan wijd open te draaien. Het is duidelijk dat we ons de komende maanden geen zorgen moeten maken over inflatie. In een dergelijke omgeving verkiezen we op langere termijn duidelijk aandelen boven obligaties.

Als basis van de portefeuille kiezen we nog altijd voor een medium-profiel met een evenwichtige verdeling tussen aandelen en obligaties. Door het professioneel beheer kan er dagelijks snel worden ingegrepen. Tot eind januari waren de posities in aandelen in de gemengde fondsen nog overwogen, maar in de loop van februari – nog vóór de marktdaling – werd de aandelenblootstelling tactisch teruggeschroefd en waar mogelijk werd een bescherming ingebouwd in de portefeuilles met opties. Vandaag hebben de gebalanceerde portefeuilles nog altijd een iets lagere positie in aandelen dan gemiddeld (48% tegenover 50% neutraal).


Blijf zeker ook belegd in onze langetermijnovertuigingen en stap in met een regelmatig beleggingsplan:

  • gezondheidszorg: sommige farmabedrijven zullen profiteren van deze crisis
  • innovatie en robotica
  • demografie
  • klimaat
  • groeilanden (obligaties en/of aandelen)

Wil u een belangrijk bedrag investeren, dan raden we u ook aan die investering te spreiden in de tijd of nog even af te wachten. De komende maanden zullen de beursschommelingen aanzienlijk blijven. De gepubliceerde bedrijfsresultaten en enquêtes zullen soms beter, maar soms ook slechter zijn dan ingeschat. De beste manier om hierop in te spelen is via een gespreide aankoop. We volgen de toestand op de voet voor u. Hebt u vragen, contacteer dan gerust uw financieel adviseur. Hij staat u met raad en daad bij.


Meer lezen over de economie:


consulteer regelmatig de rubriek "Slim Beleggen" op onze home pagina.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.