In het huidige klimaat van lage rente worden gestructureerde obligaties vaak naar voor geschoven als alternatief voor obligatiebeleggers. Maar hoe werken die eigenlijk, vraagt Bart M. uit Tienen.

Een korte opfrissing: gestructureerde obligaties zijn producten die volledige of gedeeltelijke kapitaalbescherming bieden. Hun rendement is gelinkt aan de evolutie van bijvoorbeeld een aandelenindex.


Concreet?


Als u 100 euro belegt in een gestructureerde obligatie, verdeelt de uitgever van het product uw geld over 2 afzonderlijke beleggingen:

 1. 1. een obligatie die u op de eindvervaldag het beginkapitaal terugbetaalt
 2. 2. ‘opties’ om bijvoorbeeld te profiteren van de stijging van een beursindex

Hoeveel van uw 100 euro in het obligatieluik belegd wordt, hangt af van:

 • de looptijd van de gestructureerde belegging
 • de rentevoet op dat moment: hoe lager de rente, hoe meer er wordt belegd in obligaties (die het kapitaal beschermen) en hoe minder er overblijft om te beleggen in opties

Een voorbeeld: wil u na 10 jaar 100 euro ontvangen, dan moet u 82 euro beleggen als de rente 2% bedraagt en u ze kapitaliseert. Er is dan 18 euro over om in opties te beleggen. Bedraagt de rente 0,5%, dan moet uw kapitaalinleg 95 euro bedragen om na 10 jaar 100 euro te krijgen. Met de huidige lage rentestand blijft er dus weinig geld over voor de aankoop van opties, die het rendement realiseren via de onderliggende waarde (bijvoorbeeld een beursindex...).


Tip

Wil u een hoger potentieel rendement? Dan kan het interessant zijn voor een kapitaalbescherming van 95, 90 of 80% te opteren. Zo komt er meer ruimte vrij om in opties te beleggen.


Tussentijdse schommelingen


Let op: de kapitaalbescherming geldt enkel op de eindvervaldag. Gedurende de looptijd van de gestructureerde obligatie kan de waarde lager liggen dan de startbelegging door veranderende marktomstandigheden.

 • Zo zal de waarde van het obligatieluik schommelen in functie van de rente-evolutie. Bij een stijgende rente zal de waarde tussentijds verminderen en omgekeerd.
 • Ook de waarde van de optie zal evolueren in functie van:
  • de prestatie van bijvoorbeeld de onderliggende beurs
  • de volatiliteit (de schommelingen) van die onderliggende beurs
  • de resterende looptijd tot de vervaldag

Onderstaand schema illustreert hoe de evolutie van beide delen van een gestructureerde obligatie de koers ervan beïnvloedt over de volledige duur van de belegging. In het grijs ziet u de evolutie van de obligatie en in het rood de evolutie van de optie.

*behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent en/of de garant


Besluit


Doordat ze veiligheid koppelen aan een potentieel hoger rendement zijn gestructureerde obligaties een interessant alternatief voor klassieke obligatiebeleggingen en de spaarrekening. Uiteraard hangt het uiteindelijke rendement af van de prestatie van de onderliggende waarde.


Ontdek hier elke maand ons aanbod gestructureerde uitgiften


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.