Hebt u, net als veel beleggers, een boontje voor bedrijfsobligaties? Als een Belgisch bedrijf geld ophaalt via een obligatie-uitgifte, is de vraag bijna altijd groter dan het aanbod. Hierdoor krijgt u als belegger meestal slechts een deel van het bedrag waarvoor u intekende. Bovendien worden de uitgiftes vaak na 1 dag al afgesloten. Zijn er alternatieven?

Obligatiefondsen blijven een essentieel onderdeel van uw goed gespreide portefeuille, al zijn we in het huidige renteklimaat selectief. De traditionele obligatiefondsen die beleggen in overheidspapier van ontwikkelde landen, laten we links liggen. Want bij de minste rentestijging daalt de koers. Dit noemen we het renterisico. De koers van een obligatie daalt als de rente stijgt. Ook bij een obligatiefonds zal bij een rentestijging de netto-inventariswaarde dalen als het fonds een positieve rentegevoeligheid heeft.


We kiezen wel voor:

  • obligatiefondsen uit regio’s waar nog rendement te halen valt, bijvoorbeeld de groeilanden
  • obligatiefondsen die de looptijd en de verschillende obligatietypes actief beheren (hierover meer in het volgend nummer van Uw Beleggingen)

Voordelen van obligatiefondsen


  • Spreiding: in de huidige context van lage rente is het niet evident om een goed gespreide obligatieportefeuille samen te stellen waarmee u nog rendement kan halen. U moet dan beleggen in groeilandobligaties of minder kredietwaardige obligaties (high yield), waarbij een goede spreiding over uitgevers en munten essentieel is om het risico te diversifiëren en toch nog rendement te kunnen halen. Fondsen bieden dit voordeel1.
  • Toegang tot alle obligaties: heel wat buitenlandse obligatiemarkten zijn moeilijk toegankelijk voor particulieren. Bovendien kan u er soms enkel in beleggen voor grote bedragen. Bij fondsen stelt dit probleem zich niet. De beheerders hebben toegang tot alle obligatiemarkten en u kan voor beperkte bedragen instappen.
  • Een goede liquiditeit: bij obligatiefondsen kan u meestal dagelijks in- en uitstappen tegen een correcte prijs. En dat is niet altijd het geval bij individuele obligaties, waar de liquiditeit soms te wensen overlaat.
  • Beheer door specialisten: de samenstelling van het fonds en het beheer van het krediet- en renterisico gebeurt door een team van specialisten. Geen overbodige luxe in de huidige moeilijke renteomgeving. Een goed risicobeheer zal de komende jaren essentieel zijn om mooie rendementen te kunnen halen met uw obligatieportefeuille. Let wel, er wordt geen enkele garantie geboden op het kapitaal dat in een obligatiefonds belegd wordt; de kans bestaat dat de beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd.
  • Fiscaliteit: momenteel betaalt u 30% roerende voorheffing op de meerwaarde (kapitalisatie- en distributieversie) en op de uitgekeerde coupons (distributieversie). Bij de kapitalisatieversie bent u bij een verkoop ook 1,32% beurstaks verschuldigd, wat u vermijdt als u kiest voor een distributiefonds (met coupon). Maar ook voor individuele obligaties die u bijhoudt tot de vervaldag, betaalt u 30% roerende voorheffing op de coupon. Koopt u op de secundaire obligatiemarkt, dan betaalt u wellicht meer dan 100% (door de gedaalde rente). Op de einddatum krijgt u 100% terugbetaald. Uw rendement is dus een stuk lager dan de coupon en u betaalt relatief veel roerende voorheffing op een hoge coupon. Dit probleem stelt zich niet bij obligatiefondsen, waarbij u belast wordt op het behaalde rendement.

Tip
U kan ook in obligatiefondsen beleggen via een levensverzekering (tak 23). Dan betaalt u 2% verzekeringstaks op uw stortingen. Een latere afkoop van de reserve kan zonder roerende voorheffing.
1 Zowel met een fonds als een individuele obligatie loopt u een kredietrisico. Dit is het risico dat een emittent in gebreke blijft en zijn verplichtingen (couponbetaling en/of aflossing van het geleende bedrag) niet nakomt.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.