Wil u in 2020 op een fiscaalvriendelijke manier een aanvullend pensioen opbouwen? Dan is fiscaal sparen een uitstekende keuze. We helpen u graag op weg met dit overzicht van de nieuwe maximumbedragen voor pensioen- en langetermijnsparen.

Want als u het maximum stort, laat u geen cent fiscaal voordeel liggen. Bovendien stijgt uw finaal rendement gevoelig door het belastingvoordeel, zelfs als u rekening houdt met de latere taxatie.
U heeft recht op een belastingvoordeel indien u belastingen in de personenbelasting betaalt.


Pensioensparen


Als belastingplichtige kan u kiezen tussen 2 systemen:

 • het standaardsysteem, waarbij u voor 2020 maximaal 990 euro stort en een belastingvoordeel van 30%* of maximaal 297 euro* geniet
 • het keuzesysteem, waarbij u voor 2020 maximaal 1.270 euro stort en een belastingvoordeel van 25%* of maximaal 317,5 euro* geniet

Voor alle huidige en nieuwe pensioenspaarders geldt het standaardsysteem. Wil u overstappen naar de hogere formule (1.270 euro aan 25%), dan moet u daar jaarlijks uitdrukkelijk en expliciet voor kiezen.


U kan eenmalig of maandelijks storten. Bij maandelijkse stortingen zijn de bedragen vrij beperkt. U moet dan ook niet wakker liggen van het juiste moment van uw storting indien u aan pensioensparen doet via een fonds.


Tip

Als u maandelijks 82,50 (standaard) of 105,83 euro (keuze) stort, geniet u het maximaal fiscaal voordeel. Met een fiscaal optimale doorlopende betalingsopdracht stort u automatisch het fiscale maximumbedrag.


Langetermijnsparen


Als belastingplichtige geniet u een belastingvermindering van 30%* op uw stortingen en betaalt u er een taks van 2% op. Er is een fiscaal plafond, berekend op basis van uw netto beroepsinkomen. Voor 2020 is de formule: 179,10 euro + 6% x netto beroepsinkomen, met een maximum van 2.390 euro (bij een netto beroepsinkomen vanaf 36.848,33 euro per jaar). Uw fiscaal voordeel bedraagt dan maximaal 717 euro*.


Ook hier is een maandelijkse storting een manier om met relatief beperkte bedragen uw fiscale ruimte op te vullen. Ook het probleem van correct timen van de markten is dan van de baan.

Tip

Hebt u recht op het maximum van 2.390 euro, dan volstaat een maandelijkse storting van 199,17 euro om uw fiscaal voordeel maximaal te genieten.


Goed om te weten


Het fiscaal voordeel van langetermijnsparen zit in dezelfde fiscale korf als dat van uw lopend woonkrediet voor uw gezins- of 2e woning. Daarom is er vaak geen fiscale ruimte meer voor langetermijnsparen. Behalve als u recent een woonkrediet afsloot voor uw gezinswoning:

 • in Vlaanderen:
  • vanaf 2016: geïntegreerde woonbonus
  • vanaf 2020: geen fiscaal voordeel voor woonkrediet
 • in Wallonië: vanaf 2016: Chèque Habitat
 • in Brussel: vanaf 2017: geen fiscaal voordeel voor woonkrediet

Hebt u dus pas vanaf die jaren een woonkrediet afgesloten, dan kan u volledig profiteren van het fiscaal voordeel van langetermijnsparen.


Tip

Ga zeker eens langs bij uw financieel adviseur of neem contact op met Belfius Connect op 0800 999 11

 • als u twijfelt of u een belastingvermindering krijgt via fiscaal sparen (bv. bij vervangingsinkomen);
 • als u kiest voor de hogere formule van pensioensparen
 • en voor de berekening van uw fiscale grens voor het langetermijnsparen.

We helpen u graag verder.
*Te verhogen met gemeentebelastingen.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.