Elke dag drukt de actualiteit ons met de neus op de klimaaturgentie: hittegolven, bosbranden, een smeltende ijskap, een stijgende zeespiegel... Talrijke wetenschappelijke rapporten trekken aan de alarmbel. Om er iets aan te doen, ontstaan vele positieve initiatieven. Zo wijzen onze jongeren, met onder andere Greta Thunberg, de wereldleiders op hun verantwoordelijkheid.

We moeten het roer radicaal omgooien en koolstof de wereld uit helpen. Duurzame oplossingen zullen vooral van de politiek en van de industriële sector moeten komen. Er beginnen al enkele acties het daglicht te zien... Zoals het initiatief van Ursula Von der Leyen, die de klimaatuitdaging centraal stelt in haar Europees programma. Politici, bedrijven en burgers voeren volop actie of zijn het van plan:

  • de intensifiëring van de isolatieprogramma’s van gebouwen, om energie te sparen
  • de koolstoffiscaliteit, om aan te zetten tot een schonere mobiliteit
  • de opmars van de hernieuwbare component in onze energiemix
  • tal van technologische ontwikkelingen die de koolstofimpact verminderen (bv. het gebruik van enzymen in productieketens, afvalverwerking...)

Hoe beleggen in dit klimaatthema?


Bij Belfius ontwikkelden we een fonds dat belegt in bedrijven die langetermijnoplossingen bieden. Door ze op te nemen in uw portefeuille ondersteunt u toekomstgerichte ondernemingen die

  • de CO2-uitstoot helpen terugdringen (isolatie, energie-efficiëntie, opslag, groene energie...)
    Enkele voorbeelden van bedrijven*: Kingspan, Umicore, Trimble Navigation
  • innoveren om hun eigen CO2-uitstoot fors te verminderen (afvalrecyclage, waterbeheer, luchtbehandeling...)
    Enkele voorbeelden van bedrijven*: Waste Management, American Water Works, Xylem

Belfius en Candriam verbinden zich er bovendien toe de koolstofimpact van die beleggingen te beperken door financiële steun te verlenen aan milieuvriendelijke projecten (herbebossing, groene-energieproductie...).


Conclusie


De strijd tegen de klimaatverandering vereist een verandering van onze gewoontes en een consequente technologische ontwikkeling. Innovatieve bedrijven die mee aan de kar trekken, zullen de komende jaren de grootste bijdrage leveren. We zijn ervan overtuigd dat het bijzonder interessant zal zijn om op langere termijn in die ondernemingen te beleggen.
* Deze ondernemingen worden louter ter illustratie vermeld en zijn geen koopadviezen.


Dit is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank. Het bevat geen beleggingsadvies en kan niet als dusdanig worden beschouwd. Dit document is niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.