Hoe kunnen 7,5 miljard mensen op aarde samenleven? Wat zijn de toekomstige uitdagingen die hiermee gepaard gaan? Demografie is een thema dat u niet meer kan wegdenken uit uw portefeuille.

Wat verstaan we onder demografische uitdagingen?


 • De vergrijzing: tegen 2050 zal 20% van de wereldbevolking ouder zijn dan 60 jaar. De uitdagingen voor de gezondheidssector zijn dan ook enorm. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van medische apparatuur, de behandeling van ouderdomsziekten (diabetes, alzheimer, dementie)... Ook de vrijetijdssector moet zich voortdurend aanpassen (reizen, sport, cultuur... ). Omdat de levensverwachting, en dus het aantal pensioenjaren, toeneemt, is het aan de financiële sector om innovatieve oplossingen uit te werken die een aangenaam pensioen garanderen (zie bijvoorbeeld YuMe by Belfius).
  Enkele voorbeelden van bedrijven in deze sectoren*: Walt Disney, Sanofi, Shimano
 • De groei van de wereldbevolking: met 10 miljard mensen in 2050 komen voedselproductie, watervoorziening, toegang tot natuurlijke hulpbronnen en milieu hoog op de agenda te staan.
  Enkele voorbeelden van bedrijven in deze sectoren*: Danone, Nestlé, Kingspan, Xylem
 • De stijgende wereldwijde levensstandaard: in de groeilanden ontstaat een nieuwe middenklasse. Dit creëert onvermijdelijk nieuwe behoeften voor de consument. Wist u dat een Chinese vrouw gemiddeld 77 dollar per maand aan schoonheidsproducten verbruikt en een westerse vrouw 36 dollar? Daarnaast zijn er natuurlijk de uitdagingen die gepaard gaan met de verstedelijking: het aantal megasteden (meer dan 10 miljoen inwoners) zal in 2050 liefst verdrievoudigen. Prioritair wordt het (her)inrichten van onze steden op een manier die rekening houdt met aspecten als volksgezondheid, mobiliteit, openbare ruimte, vrije tijd...
  Enkele voorbeelden van bedrijven in deze sectoren*: Caterpillar, Kao Corp, Alfa Laval

Als Belgische bank, duurzaam verankerd in de samenleving, is Belfius heel begaan met de demografische uitdagingen. Met onze beleggingsproducten krijgt u de kans te investeren in de wereld van morgen en tegelijk kan u profiteren van een aantrekkelijk potentieel rendement.


Hoe concreet?


 • Dit kan via een gediversifieerde portefeuille, die het thema ‘demografie’ centraal stelt en er zowel regionaal (VS, Europa, groeilanden) als sectoraal (technologische aandelen, gezondheidszorg, financiën... ) op inspeelt.
 • Daarnaast kan u ook beleggen in producten met kapitaalbescherming, gericht op demografische ontwikkeling, met een grotere focus op Europa.

Wil u meer informatie over alle mogelijkheden? Neem gerust contact op met uw beleggingsadviseur. Hij helpt u graag verder!
* Deze bedrijven worden alleen ter illustratie vermeld en vormen geen aankoopadvies.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.