Eerst en vooral wensen we u van harte een schitterend 2020 toe! We willen u ook expliciet bedanken voor uw vertrouwen. We zijn erg blij dat u onze publicaties naar waarde schat en engageren ons ook dit jaar om aan uw zijde te staan met een duidelijke visie. Onze aanbevelingen zijn echte "convicties". Als we dus bepaalde maatschappelijke evoluties naar voor schuiven met een (toekomstige) impact op specifieke bedrijven, drukken we dit expliciet uit als een overtuiging om in te beleggen.

2019 was een bewogen beleggingsjaar. Woorden als handelsoorlog, brexit, negatieve rente… waren dagelijkse kost. Woorden die veel vragen oproepen. Het is dus essentieel dat we aan uw zijde staan om u optimaal te adviseren, uiteraard rekening houdend met uw wensen en verlangens. Onze ‘balanced’-aanpak (50% obligaties en 50% aandelen) van de laatste maanden is een voorbeeld van zo’n ‘overtuiging’.


In dit nummer geven we u een overzicht van de Belfius-overtuigingen voor 2020-2030. Beleggingen waarvan we overtuigd zijn dat ze op termijn winnaars zullen zijn. Het zijn vooral maatschappelijke evoluties met een langetermijnimpact op de maatschappij, de bedrijven en overheden.


Een voorbeeld? De strijd tegen de klimaatverandering. Op beleggingsvlak komt het milieu meer en meer op de voorgrond. Zoals het Noors oliefonds, dat voor meer dan 1.000 miljard euro aan activa heeft, voornamelijk afkomstig uit de Noorse olie- en gasvelden, en dat zich nu volledig distantieert van de oliesector. Dit bevestigt ons engagement hiervoor. Klimaat is bij Belfius dan ook een grote beleggingsovertuiging voor de komende 10 jaar.

Een andere overtuiging die ons nauw aan het hart ligt? Alles rond kankeronderzoek. Veel gezinnen worden ermee geconfronteerd. Bedrijven gespecialiseerd in kankeronderzoek kunnen helpen onze levenskwaliteit en overlevingskansen te verhogen. Er valt nog altijd vooruitgang te boeken, vernieuwing te ondersteunen. Daarom draagt Belfius zijn steentje bij en ondersteunen we de Stichting tegen Kanker.


Tot slot schuiven we nog 3 langetermijnovertuigingen naar voor: nieuwe technologieën, demografische ontwikkeling en de opmars van de groeilanden. U leest er meer over in dit nummer.


Neem deze overtuigingen op in uw portefeuille. Waarom niet via een regelmatig beleggingsplan? In 2030 zal u terugkijken op een mooi resultaat.


Veel leesplezier en een prachtig 2020 namens de ganse ploeg van adviseurs!Jan Vergote


 

Dit is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank. Het bevat geen beleggingsadvies en kan niet als dusdanig worden beschouwd. Dit document is niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.