Vast wel een obligatie die bij u past
Vast wel een obligatie die bij u past

.

Vaste looptijd

Vaste jaarlijkse coupon

RECLAME

Van een vast rendement genieten? Dat kan met de obligaties1 die Belfius u deze maand voorstelt.

Drie obligaties in euro, die u de kans geven uw spaargeld op een vooraf gekende manier te laten groeien. Of u nu op zoek bent naar een middellange of langere looptijd, u vindt er zeker één die in lijn ligt met uw financiële doelen.

Gelieve het volledige Basisprospectus, de Final Terms en de productfiche te lezen vooraleer de beslissing te nemen om te beleggen.

 • Belfius Financing Company (LU) Fixed Rate 03/2024 – 03/2025


  De intekeningen op deze obligatie werden vervroegd afgesloten op 23/02/2023 om 14u00. Het is dus niet langer mogelijk om op deze obligatie in te tekenen.

 • Belfius Financing Company (LU) Liquidity II 03/2024 - 03/2026


  • Type: Schuldinstrument
  • Bruto actuarieel rendement: 3,20%
  • Netto actuarieel rendement (na RV): 2,24%
  • Recht op terugbetaling: 100% van het geïnvesteerde kapitaal, behalve in geval van faillissement of herstructurering (bv: bail-in)
  • Emissieprijs: 100%
  • Munt: EUR
  • Eindvervaldag: 11/03/2026, met na het 1e jaar recht op terugbetaling van 50% van het belegde kapitaal. Op de eindvervaldag recht op terugbetaling van de resterende 50% van het belegde kapitaal
  • Belgisch recht
  • Totale kost:
   • Plaatsingscommissie: geen
   • Eenmalige kosten: geen
   • Lopende kosten (inbegrepen in de uitgifteprijs): maximaal percentage van 2,50% over de hele duur van 2 jaar. Ter indicatie, op datum van 20/02/2024 bedroegen deze kosten 0,45% per jaar, ofwel een totaal van 0,90% als dit product tot de eindvervaldag in portefeuille wordt gehouden.
   • Bij een verkoop vóór de eindvervaldag worden taksen en een maximum makelaarsloon van 0,60% aangerekend, alsook een bijkomende kost van maximum 0,75% op de door Belfius Bank berekende waarde van het product.
  • Fiscaliteit: bevrijdende roerende voorheffing van 30% op de coupons
   • bij tussentijdse verhandeling: bevrijdende roerende voorheffing van 30% op de gelopen rente en een Taks op Beursverrichtingen (TOB) van 0,12% (max. 1.300 euro).

  Beleggen houdt altijd risico’s en kosten in zoals:

  • Kredietrisico: Bij faillissement of herstructurering (bijv. bail-in) van de emittent of van de garant loopt u het risico dat uw aanvankelijk belegde kapitaal slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet wordt terugbetaald op de vervaldag. In dat geval loopt u eveneens het risico dat één of meerdere jaarlijkse coupons niet worden uitbetaald.
  • Liquiditeitsrisico: Deze obligatie wordt niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Bij gebrek aan een actieve markt van kopers en verkopers onafhankelijk van de emittent, loopt u het risico dat u het product niet kan verkopen vóór de eindvervaldag.
  • Risico op prijsschommeling van de obligatie (marktrisico): De prijs van deze obligatie zal schommelen, afhankelijk van marktparameters, zoals de rentetarieven, de volatiliteit van de markten en de financiële gezondheid van de emittent en de garant.
  • Inflatierisico: Indien de inflatie de komende jaren positief blijft, kan het reële rendement negatief zijn. Dit risico is des te groter bij hoge inflatie, zoals dit thans het geval is.

  Op basis van de huidige fiscale wetgeving, die onderhevig kan zijn aan wijzigingen, is het belastingregime voor particuliere beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting (i.e. natuurlijke personen die fiscaal inwoners zijn van België) van toepassing.

  Final Terms

  Meer info

 • Belfius Financing Company (LU) Callable 03/2027


  De intekeningen op deze obligatie werden vervroegd afgesloten op 23/02/2023 om 14u00. Het is dus niet langer mogelijk om op deze obligatie in te tekenen.

Interesse in de staatsbon2, klik hier voor meer info.

U liever laten bijstaan door het persoonlijke advies van onze experts of jouw financieel adviseur?

Neem dan gerust contact op, we helpen u graag verder.

Maak een afspraak


1 Door te beleggen in obligaties leent u geld aan een onderneming of aan een overheid. Een obligatie geeft recht op een (doorgaans) vaste rente en op de terugbetaling van het belegde kapitaal op de eindvervaldag. Uw kapitaal is evenwel niet gegarandeerd. Bijvoorbeeld als de uitgever op de eindvervaldag niet in staat is om zijn schulden terug te betalen, loopt u het risico om het belegde bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen. Daarnaast bestaan er ook andere risico’s die verbonden zijn aan obligaties, zoals het wisselkoersrisico en het inflatierisico.

2 De Staatsbon, onderworpen aan het Belgisch recht, is een schuldinstrument uitgegeven door de Belgische staat. Die verbindt zich ertoe om tijdens de volledige looptijd van de lening vooraf bepaalde interesten uit te betalen in de vorm van coupons. Ze verbindt zich ertoe om 100% van het belegde kapitaal terug te betalen op de eindvervaldag, behalve bij faillissement van of wanbetaling door de emittent.