Een overzicht van alle beleggingsproducten

Fondsen

Via een fonds belegt u volgens een vooraf bepaalde strategie in producten zoals aandelen, obligaties… U hoeft zich daarbij niet in te laten met het dagelijkse beheer

Obligaties, gestructureerde notes en derivaten

Obligaties, gestructureerde notes en derivaten zijn producten die bedrijven of overheden uitgeven om geld op te halen op de markten. Als u hierin belegt, leent u eigenlijk uw (spaar)geld aan de uitgevende instelling. Een beproefd middel om uw portefeuille te diversifiëren.


Levensverzekeringen

Wil u een middellange termijn kapitaal opbouwen, bijvoorbeeld voor uw (klein)kinderen of om uw pensioen aan te vullen? Dan is een beleggingsverzekering de geschikte oplossing voor u! Het combineert de voordelen van beleggen in fondsen met de pluspunten van een verzekering en biedt u daarom:

 

  • Kasbons

    Een van de veiligste en eenvoudigste beleggingen op de markt. Als u inschrijft op een kasbon, bent u verzekerd van een vast rendement, soepelheid en zekerheid.

  • Termijnrekening

    De termijnrekening is een beleggingsformule met een vaste rentevoet en terugbetaling van het belegde kapitaal op de vervaldag. De termijnrekening in vreemde munten is een belegging van ten hoogste 1 jaar met een vaste rente. U kan ermee beleggen in verschillende valuta's (dollar, yen… ).

 

  • Staatsbon

    Dit is een obligatie uitgegeven door de Belgische Staat. Met een staatsbon geniet u een aantrekkelijk rendement, zonder risico's te nemen. Jaarlijks krijgt u een vooraf bepaalde interest in de vorm van een coupon. U bent ook zeker van integrale terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal op de eindvervaldag.