Een overzicht van alle beleggingsproducten

Fondsen

Via een fonds belegt u volgens een vooraf bepaalde strategie in producten zoals aandelen, obligaties… U hoeft zich daarbij niet in te laten met het dagelijkse beheer

Obligaties

Obligaties zijn schuldinstrumenten die bedrijven of overheden uitgeven om geld op te halen op de markten. Als u belegt in een obligatie, leent u eigenlijk uw (spaar)geld aan de uitgevende instelling. Een beproefd middel om uw portefeuille te diversifiëren.


Levensverzekeringen

Dit zijn beleggingsverzekeringen op lange termijn. Ideaal om een kapitaal op te bouwen, bv. voor uw (klein)kinderen of voor uw pensioen. Ze zijn fiscaal aantrekkelijk en flexibel. Andere troeven zijn de potentieel mooie rendementen en de mogelijkheden op het vlak van successieplanning.

Er bestaan 3 types beleggingsverzekeringen: tak 21, tak 23 en tak 44 (combinatie van tak 21 en tak 23).

 

  • Kasbons

    Een van de veiligste en eenvoudigste beleggingen op de markt. Als u inschrijft op een kasbon, bent u verzekerd van een vast rendement, soepelheid en zekerheid.

  • Termijnrekening

    De termijnrekening is een beleggingsformule met een vaste rentevoet en terugbetaling van het belegde kapitaal op de vervaldag. De termijnrekening in vreemde munten is een belegging van ten hoogste 1 jaar met een vaste rente. U kan ermee beleggen in verschillende valuta's (dollar, yen… ).

 

  • Staatsbon

    Dit is een obligatie uitgegeven door de Belgische Staat. Met een staatsbon geniet u een aantrekkelijk rendement, zonder risico's te nemen. Jaarlijks krijgt u een vooraf bepaalde interest in de vorm van een coupon. U bent ook zeker van integrale terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal op de eindvervaldag.