De klimaatopwarming, het behoud van de biodiversiteit, energietransitie, afvalvermindering, de strijd tegen uitsluiting, democratie, welzijn en levenskwaliteit… Allemaal economische, maatschappelijke en milieu-uitdagingen van de volgende jaren, die erg belangrijk zijn voor de toekomst van onze planeet.Met het fonds1 Belfius Sustainable, bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten (Belfius Sustainable Low, Belfius Sustainable Medium en Belfius Sustainable High), beheerd door Belfius Investment Partners NV en gecommercialiseerd door Belfius Bank, willen we u een belegging voorstellen die een interessant potentieel rendement beoogt en waarmee u maatschappelijke doelen, of doelen die gelinkt zijn aan het milieu of het menselijk kapitaal kan steunen.


Want dit duurzaam fonds2 belegt in aandelen- en/of obligatiefondsen en in een selectie bedrijven die bijdragen aan deze doelen op basis van verantwoorde of duurzame criteria.


Beleg online in fondsen en geniet 10% korting op de instapkosten!

Fondsen houden nog andere kosten in, die u kan terugvinden in elke productfiche.


Belfius Sustainable, het fonds met een duurzaam beleggingsobjectief


  • Het gaat om beleggingen die niet alleen gebaseerd zijn op financiële en economische criteria, maar ook op duurzaamheidscriteria.
  • Elk compartiment beantwoordt aan de criteria van artikel 9 van het SFDR-reglement, wat betekent dat het een duurzaam beleggingsobjectief heeft. Om het te behalen, belegt het compartiment minstens 80% van zijn portefeuille in fondsen met een duurzaam beleggingsobjectief en/of rechtstreeks in duurzame beleggingen. De objectieven van de fondsen met een duurzaam beleggingsobjectief kunnen verschillend van aard zijn, zoals de klimaatverandering, diversiteit, de circulaire economie… of, in het geval van landen, de bevordering van de democratie en duurzame milieupraktijken…Kies het compartiment dat het best bij u past

Het gaat telkens om compartimenten van de bevek naar Belgisch recht Belfius Sustainable, beheerd door Belfius Investment Partners NV en gecommercialiseerd door Belfius Bank.

  • U kan al beleggen vanaf 25 euro.
  • U kiest zelf hoe u belegt: een bepaald bedrag, via een regelmatig beleggingsplan of op beide manieren.
  • Het zijn compartimenten van een fonds in de schijnwerpers bij Belfius.
  • U belegt zolang u zelf wil.
  • Uw kapitaal en/of uw rendement is (zijn) niet gegarandeerd of beschermd.
  • Meer info over de risico’s en de kosten kan u terugvinden in het prospectus, het document ‘Essentiële beleggersinformatie’ (KID) en de productfiche. We raden u aan deze te lezen alvorens te beleggen.
 

Belfius Sustainable Low

Een fonds dat voornamelijk belegt in bedrijven die investeren in obligatiefondsen en dat minstens 80% van zijn netto activa belegt in ICB’s met een duurzaam beleggingsobjectief en/of rechtstreeks in duurzame beleggingen.

 

Belfius Sustainable Medium

Een fonds dat voornamelijk belegt in bedrijven die investeren in gemengde fondsen (aandelen en obligaties) en dat minstens 80% van zijn netto activa belegt in ICB’s met een duurzaam beleggings-
objectief en/of rechtstreeks in duurzame beleggingen.

 

Belfius Sustainable High

Een fonds dat voornamelijk belegt in bedrijven die investeren in aandelenfondsen en dat minstens 80% van zijn netto activa belegt in ICB’s met een duurzaam beleggingsobjectief en/of rechtstreeks in duurzame beleggingen.


1 Een fonds (ook 'gemeenschappelijk beleggingsfonds' of 'bevek' genoemd) is een financieel instrument waarmee u volgens een welbepaalde beleggingsstrategie kan beleggen in een effectenportefeuille (aandelen, obligaties...). Hoewel fondsen verschillende voordelen hebben, brengen ze risico's en kosten met zich mee. Het kapitaal en/of rendement is (zijn) niet gegarandeerd, noch beschermd. Gelieve eerst het document ‘Essentiële beleggersinformatie’ (KIID), het prospectus en de productfiche te lezen vóór u beslist om te beleggen.
2 Belfius Investment Partners, met hoofdzetel op het Rogierplan 11, 1210 Brussel, is aangeduid als beheersmaatschappij voor collectieve beleggingen. De beheersmaatschappij ontwikkelde een exclusieve interne ESG-analyse, die de beheerders een kader biedt om (vooral bij de activaselectie) ESG-opportuniteiten en aspecten die voortvloeien uit de grote uitdagingen van duurzame ontwikkeling en die de portefeuille op een materiële manier kunnen beïnvloeden, te identificeren. De criteria waarmee rekening wordt gehouden, staan uitgelegd in de productfiche van elk compartiment. Hierbij een voorbeeld. De analyse heeft als doel om bedrijven uit te sluiten die:
1) op significante en herhaaldelijke wijze één van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties hebben geschaad. Dit pact omvat de mensenrechten, de internationale arbeidsnormen, het milieu en corruptiebestrijding.
2) aanzienlijk blootgesteld zijn aan controversiële activiteiten, zoals tabak, thermische steenkool en andere fossiele brandstoffen. De strategie laat niet toe om te beleggen in bedrijven die landmijnen, clusterbommen, chemische wapens, biologische wapens, kernwapens of wapens met verarmd uranium produceren, gebruiken of bezitten.
3) samenwerken met landen die beschouwd worden als de meest onderdrukkende landen ter wereld.
Meer informatie over de selectieprocedure vindt u in het prospectus, dat u kan raadplegen via de productfiche van het fonds.