1. Home
  2. Producten
  3. Sparen en beleggen
  4. Beleggen
  5. Eerste belegging
  6. Sparen voor een doel
  7. Een regelmatig inkomen genieten
  8. Belfius Rent Plan

Belfius Rent Plan

Belfius Rent Plan is een desinvesteringsplan dat erop gericht is periodiek deelbewijzen te verkopen van fondsen die u al bezit, om zo extra inkomsten/rente te ontvangen.

U bent op zoek naar een belegging ...

  • waarmee u kunt beschikken over een periodieke rente door een geleidelijke desinvestering;
  • waarmee u niet alles in één keer hoeft te verkopen als dat niet nodig is en zo van een mogelijke stijging van de fondsen kunt profiteren.

Maar…

  • waarmee u niet alle fondsen kunt verkopen tegen dezelfde prijs / de beste prijs die u op een bepaald ogenblik zou hebben vastgesteld.

Praktische aspecten

Op maat


U bepaalt het (de) beleggingsfonds(en) en het periodieke bedrag dat u nodig hebt.

Enkel mogelijk voor een beperkt aanbod van Belfius-beleggingsfondsen. U kan een Belfius Rent Plan afsluiten voor ten hoogste vijf beleggingsfondsen. Elk fonds vertegenwoordigt een percentage van het te desinvesteren bedrag, dat ten minste 25 euro per fonds bedraagt.

Eenvoudig


Eens het (de) beleggingsfonds(en), het bedrag, de datum en de periodiciteit bepaald zijn, gebeuren de stortingen automatisch.

Op basis van het contract Belfius Rent Plan verkoopt Belfius Bank periodiek een deel van de beleggingsfondsen voor rekening van zijn cliënt vanuit diens effectendossier. Het bedrag van die verkoop wordt bepaald door de cliënt

De bedragen die voortvloeien uit deze periodieke verkoopverrichtingen, worden gestort op de zicht- of spaarrekening die de cliënt heeft opgegeven

Geheel vrij


U onderbreekt uw Belfius Rent Plan wanneer u maar wilt.

Geheel autonoom


U kunt zelf het bedrag en de periodiciteit wijzigen via Belfius Direct Net.

Belfius Rent Plan

Contacteer ons

Goed om weten

Belfius Rent Plan is enkel mogelijk voor bepaalde beleggingsfondsen van Belfius. Het is mogelijk een Belfius Rent Plan af te sluiten voor maximaal 5 beleggingsfondsen. Elk fonds vertegenwoordigt een percentage van het te desinvesteren bedrag. Dat bedrag beloopt minimaal 25 euro per fonds.