1. Home
  2. Producten
  3. Sparen en beleggen
  4. Beleggen
  5. Eerste belegging
  6. Sparen voor een doel
  7. Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen

 Les investissements durables

Duurzaam beleggen heeft naast een financiële doelstelling ook oog voor mens en milieu. Belfius Bank biedt u heel wat beleggingscompartimenten aan die dat respect als voorwaarde hanteren. Zij investeren enkel in ondernemingen die in hun sector het best omgaan met sociale, ecologische en bestuurskundige uitdagingen en die rekening houden met de belangen van alle partijen die bij hun economische activiteit betrokken zijn.

Strenge selectie

De aandelen en obligaties uit de duurzame compartimenten ondergingen een dubbele selectieprocedure.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bij een eerste analyse wordt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een onderneming getest. Alle sectoren en economische regio’s komen daarbij aan bod, met uitzondering van de sector ‘Luchtvaartkunde en defensie’.

De verschillende duurzaamheidscriteria wegen niet overal op dezelfde manier door. Zo heeft elke sector zijn eigen aandachtspunten. In de chemie, bijvoorbeeld, ligt de focus meer op veiligheid. De olie-industrie besteedt vooral aandacht aan de impact op het milieu. En de farmaceutische bedrijven hechten hoofdzakelijk belang aan hun testmethodes en de veiligheid van nieuwe geneesmiddelen.

Financiële perspectieven

Bedrijven die volgens voornoemde criteria het best presteren in hun sector worden opgenomen in de lijst met duurzame ondernemingen. Vervolgens wordt onderzocht of deze aandelen en obligaties ook interessante financiële perspectieven bieden. Alleen effecten met de beste vooruitzichten komen in de portefeuilles terecht. Uiteraard wordt er ook steeds op toegezien dat de portefeuille evenwichtig verdeeld is en geen grotere risico’s inhoudt dan gelijkaardige klassieke beleggingscompartimenten.

Meer informatie over het selectieproces en het beheer van duurzame beleggingen vindt u in de brochure Duurzaam en verantwoord beleggen.

Misverstanden vermijden

Zijn duurzame beleggingen wel iets voor u?

Duurzame beleggingen nemen al jaren een volwaardige plaats in in ons aanbod en in de portefeuille van heel veel beleggers. Ze zijn bestemd voor wie geeft om een betere maatschappij en een schoner milieu. Voor iedereen dus …

Duurzame beleggingen brengen ongetwijfeld extra kosten met zich mee?

Toch niet. U betaalt daarvoor als belegger geen speciale kosten.

Duurzame beleggingen hebben vast een lager rendement?

Neen, zowel uit intern als extern onderzoek blijkt dat het verwachte rendement van duurzame beleggingen gelijkwaardig is aan dat van klassieke beleggingen.

Het aanbod

Of u nu wenst te beleggen in aandelen, in obligaties of in een combinatie van beide, u vindt zeker wat u zoekt:

Duurzaam beleggen in fondsen


Duurzaam beleggen via beleggingsverzekeringen TAK 23 (*)

(*)

De term "Tak 23" verwijst naar de beleggingsverzekeringsproducten waarvan de premies belegd worden in beleggingscompartimenten en waarvan bijgevolg noch het kapitaal, noch het rendement gewaarborgd zijn.


Heeft u al een Belfius Life Values contract?

Voer dan nu uw storting uit via Belfius Direct Net