beleggingsverzekering
beleggingsverzekering
 
 

Een beleggingsverzekering is zowel een beleggingsoplossing als een levensverzekering. Want u legt een financiële reserve aan voor de realisatie van uw projecten en tegelijkertijd bouwt u een kapitaal op voor uw erfgenamen.

Waarom een beleggingsverzekering afsluiten?

Waarom een beleggingsverzekering afsluiten?

Om een droom of een project te realiseren


Bij een levensverzekering denken velen meteen aan het woord ‘overlijden’. Nochtans zit ook het woord ‘leven’ erin. En leven betekent grote en kleine projecten verwezenlijken, waarvoor u de financiering kan opbouwen via een beleggingsverzekering. Dat alles op uw eigen tempo, want u kiest zelf het bedrag en de frequentie van uw stortingen.

Om een droom of een project te realiseren


Bij een levensverzekering denken velen meteen aan het woord ‘overlijden’. Nochtans zit ook het woord ‘leven’ erin. En leven betekent grote en kleine projecten verwezenlijken, waarvoor u de financiering kan opbouwen via een beleggingsverzekering. Dat alles op uw eigen tempo, want u kiest zelf het bedrag en de frequentie van uw stortingen.


Om uw successie te plannen


Wat zou er gebeuren met uw dierbaren als u plots zou overlijden? Naast het leed zou uw overlijden voor hen grote financiële gevolgen kunnen hebben. Met een beleggingsverzekering kan u hen beschermen en nog meer genieten van elk moment samen. En dat met een grote flexibiliteit: u duidt de begunstigden van uw contract in geval van overlijden aan, en u kan ze op elk moment wijzigen.


 
 

Om uw successie te plannen


Wat zou er gebeuren met uw dierbaren als u plots zou overlijden? Naast het leed zou uw overlijden voor hen grote financiële gevolgen kunnen hebben. Met een beleggingsverzekering kan u hen beschermen en nog meer genieten van elk moment samen. En dat met een grote flexibiliteit: u duidt de begunstigden van uw contract in geval van overlijden aan, en u kan ze op elk moment wijzigen.

Om een voordelige fiscaliteit te genieten1


Op lange termijn is een beleggingsverzekering interessant op fiscaal vlak: in functie van het contract dat u afsluit, geniet u een vrijstelling van de roerende voorheffing voor tak 23 (als het geen enkel engagement bevat over de duur en het bedrag of de rente), en voor tak 21 na 8 jaar (te rekenen vanaf het moment dat het contract wordt afgesloten). Daarentegen bent u wel een taks van 2% verschuldigd voor elke nieuwe storting, zowel voor tak 23 als voor tak 21.

Om een voordelige fiscaliteit te genieten1


Op lange termijn is een beleggingsverzekering interessant op fiscaal vlak: in functie van het contract dat u afsluit, geniet u een vrijstelling van de roerende voorheffing voor tak 23 (als het geen enkel engagement bevat over de duur en het bedrag of de rente), en voor tak 21 na 8 jaar (te rekenen vanaf het moment dat het contract wordt afgesloten). Daarentegen bent u wel een taks van 2% verschuldigd voor elke nieuwe storting, zowel voor tak 23 als voor tak 21.1 Raadpleeg de informatiedocumenten van de verschillende producten voor meer informatie over de fiscaliteit.
Welke beleggingsverzekering past bij u?

Er bestaan verschillende soorten beleggingsverzekeringen: de tak 21-beleggingsverzekering, de tak 23-beleggingsverzekering en tak 44 die beide combineert.


 

Beleggingsverzekeringen
Tak 21


Tak 21-verzekeringscontracten bieden u een gewaarborgde rente en een gegarandeerd netto kapitaal, en in bepaalde gevallen een eventuele jaarlijkse winstdeelname in functie van het jaarresultaat van de verzekeraar (Het betreft een bijkomend rendement dat de verzekeraar biedt voor een gegeven jaar bovenop de gewaarborgde rente. Ze is afhankelijk van de resultaten van dat jaar, is niet gewaarborgd en kan elk jaar veranderen.).


Alvorens te beleggen is het belangrijk dat u kennisneemt van de volledige inhoud van het document met essentiële informatie (‘KID’), van de precontractuele SFDR informatie en van de algemene voorwaarden zodat u de kenmerken en de risico’s ervan goed begrijpt.Ontdek TAK 21
 

Beleggingsverzekering
Tak 23


Tak 23-verzekeringscontracten beleggen uw stortingen in 1 of meerdere beleggingsfondsen. Het rendement en het kapitaal zijn niet gegarandeerd, maar het rendement is potentieel hoger dan dat van tak 21.

Alvorens te beleggen is het belangrijk dat u kennisneemt van de volledige inhoud van het document met essentiële informatie (‘KID’), van het beheersreglement, de precontractuele SFDR informatie en van de algemene voorwaarden zodat u de kenmerken en de risico’s ervan goed begrijpt.Ontdek KITE Bold
 

Beleggingsverzekering
Tak 44


Tak 44-verzekeringen bieden u een gemengde belegging, die tak 21 combineert met tak 23.

Alvorens te beleggen is het belangrijk dat u kennisneemt van de volledige inhoud van het document met essentiële informatie (‘KID’), van het beheersreglement, de precontractuele SFDR informatie en van de algemene voorwaarden zodat u de kenmerken en de risico’s ervan goed begrijpt.Ontdek KITE Mix