Offer

Belfius Life Values

Duurzame tak 23-beleggingsverzekering

Belfius Life Values is een levensverzekering waarvan de waarde afhangt van de onderliggende fondsen die beleggen in duurzame bedrijven.

Lees de productfiche, de financiële informatiefiche, het beheersreglement van de interne beleggingsfondsen en de algemene voorwaarden voor u beslist om in te tekenen. U vindt de linken naar deze documenten hieronder, of vraag ernaar in uw kantoor.

Kenmerken

Potentieel hoger rendement

Met deze tak 23-beleggingsverzekering bent u bereid meer risico te nemen met het oog op een hoger potentieel rendement.

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming noch gewaarborgd rendement.

Langetermijnbelegging

Deze beleggingsverzekering is bedoeld om op lange termijn (min. 5 jaar) te beleggen en uw geld te laten groeien.

Comfort-formule

Mogelijk om periodiek een vast bedrag van uw belegging te laten uitbetalen (min. 125 euro en max. 20% van de totale gestorte premies per jaar).

Focus duurzaam beleid

De onderliggende fondsen worden beheerd volgens de principes van duurzaam beleggen. De bedrijven waarin u belegt houden rekening met ecologische en sociale criteria en met goed bestuur.

Bescherming van uw erfgenamen

U kan één of meerdere begunstigden aanwijzen in geval van overlijden van de verzekerde. Een bijkomende overlijdensdekking is mogelijk.

In detail

Klachten?

Dienst Klachtenbeheer Belfius: Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel of per e-mail: complaints@belfius.be.

Ombudsdienst van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, in 1000 Brussel of per e-mail: info@ombudsman.as.

Meer info

Tactic Dynamic

Interesse? U kan intekenen in uw Belfius-kantoor. Maak gerust een afspraak met uw financieel adviseur voor meer info.