Offer

Belfius Life Values

Duurzame tak 23-beleggingsverzekering

Belfius Life Values is een levensverzekering waarvan de waarde afhangt van de onderliggende fondsen die beleggen in duurzame bedrijven.

Lees de productfiche, de financiële informatiefiche, het beheersreglement van de interne beleggingsfondsen en de algemene voorwaarden voor u beslist om in te tekenen. U vindt de linken naar deze documenten hieronder, of vraag ernaar in uw kantoor.

Kenmerken

Potentieel hoger rendement

Met deze tak 23-beleggingsverzekering bent u bereid meer risico te nemen met het oog op een hoger potentieel rendement.

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming noch gewaarborgd rendement.

Langetermijnbelegging

Deze beleggingsverzekering is bedoeld om op lange termijn (min. 5 jaar) te beleggen en uw geld te laten groeien.

Comfort-formule

Mogelijk om periodiek een vast bedrag van uw belegging te laten uitbetalen (min. 125 euro en max. 20% van de totale gestorte premies per jaar).

Focus duurzaam beleid

De onderliggende fondsen worden beheerd volgens de principes van duurzaam beleggen. De bedrijven waarin u belegt houden rekening met ecologische en sociale criteria en met goed bestuur.

Bescherming van uw erfgenamen

U kan één of meerdere begunstigden aanwijzen in geval van overlijden van de verzekerde. Een bijkomende overlijdensdekking is mogelijk.

In detail

 • Een tak 23-beleggingsverzekering van onbepaalde duur

  Belfius Life Values is een beleggingsverzekering naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen, een Belgische verzekeraar.

 • Fondsen met focus op duurzame bedrijven en landen

  De 5 interne fondsen zijn dakfondsen die beleggen in aandelen en obligaties van duurzame bedrijven. Die bedrijven behoren in hun sector tot de beste in de klas op het vlak van sociale, ecologische en bedrijfsethische aspecten.

  Ze bieden geen kapitaalbescherming en hun rendementen zijn niet gewaarborgd. Als deze interne beleggingsfondsen het goed doen, kan u potentieel een mooie meerwaarde realiseren. Als ze in waarde dalen, bv. omdat de aandelenkoers van de gekozen bedrijven daalt, dan daalt de waarde van uw beleggingsverzekering mee. U bent dus niet zeker hoe uw belegging zal evolueren. Bij intekening kiest u een of meer interne beleggingsfondsen en u kan deze keuze altijd aanpassen.

  Bij intekening kiest u een of meer interne beleggingsfondsen en u kan deze keuze altijd aanpassen.

  U kan kiezen uit:

 • Risico's

  Beleggen in het levensverzekeringscontract Belfius Life Values kan de volgende risico’s inhouden:

  • renterisico
   Dit geldt voor de fondsen die (gedeeltelijk) beleggen in obligaties. Bij een afkoop in geval van een gestegen marktrente kan er mogelijk een waardeverlies optreden. Een gedaalde marktrente daarentegen kan bij een fonds een meerwaarde opleveren.
  • wisselrisico
   Dit geldt voor de fondsen die ook beleggen in een vreemde munt (niet ingedekt t.o.v. de euro) als de vreemde munt ongunstig evolueert. Dit heeft dan een negatieve impact op de waarde van het fonds bij omzetting in euro. Bij een gunstige muntevolutie daarentegen zal de gunstige wisselkoers een meerwaarde opleveren.
  • kapitaalrisico
   Er is een risico dat de waarde van het belegd kapitaal bij geldopneming (in EURO / in andere valuta) gedaald is door de financiële en economische situatie op de markten. De grootte van het kapitaalrisico is afhankelijk van de gevolgde strategie van het onderliggende fonds.
  • marktrisico
   De onderliggende fondsen beleggen in financiële effecten (zoals aandelen en obligaties) die in waarde kunnen fluctueren. De waarde wordt o.a. beïnvloed door de financiële gezondheid van de emittent van de obligaties, de ontwikkeling van de rentevoet en de volatiliteit van de financiële markten.
 • Minimumbedrag en kosten

  • Minimumbedrag: stortingen vanaf 75 euro
  • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte brutopremie
  • Instapkosten: maximum 2,5% met een minimum van 37 euro voor de eerste storting en 1,80 euro voor de volgende stortingen Instapkosten: geen tot 30-11-2017
  • Uitstapkosten: maximum 5% (in sommige gevallen geen uitstapkosten)
  • Arbitrage- of conversiekosten: 1%
  • Beheerskosten: 1,20% automatisch aangerekend op de netto-inventariswaarde
Tactic Dynamic

Interesse? U kan intekenen in uw Belfius-kantoor. Maak gerust een afspraak met uw financieel adviseur voor meer info.