1. Home
  2. Producten
  3. Sparen en beleggen
  4. Beleggen
  5. Levensverzekeringen
  6. Belfius Life Fund
  7. De verschillende formules

De verschillende formules

Bij Belfius Life Fund heeft u de keuze uit twee formules en een extra optie.

Progressieve formule

U wenst geleidelijk aan een kapitaal op te bouwen? Kies dan voor de progressieve formule. U stort een eerste minimumpremie en vult uw contract vervolgens aan met periodieke stortingen (maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks of zoals het u uitkomt). U volgt zelf uw portefeuille op en u beheert ze actief in overleg met onze specialisten.

Voorbeeld

Stel: Jan belegt vanaf zijn dertigste elke maand 125 EUR tegen 5%. Op zijn zestigste beschikt hij over het aardige bedrag van 102.337 EUR. Zijn belegde som – 45.000 EUR – is dus meer dan verdubbeld.

Piet, zijn tweelingbroer, start met beleggen op zijn 45ste. Elke maand zet hij 250 EUR opzij, goed voor een totaal bedrag van 45.000 EUR. Op zijn zestigste is zijn kapitaal aangegroeid tot 66.476 EUR.

Jan en Piet hebben hetzelfde bedrag belegd. Op het einde van de rit is het kapitaal van Jan echter aanzienlijk groter dan dat van zijn broer. En dat terwijl hij elke maand twee keer minder opzij moest zetten.

Dit voorbeeld illustreert het grote belang van de factor ‘tijd’ in beleggingen. U hoeft bij het begin niet noodzakelijk over veel middelen te beschikken. Als u voor regelmaat en de lange termijn kiest, kunt u zelfs met beperkte middelen een aanzienlijk kapitaal opbouwen.

In het voorbeeld komt enkel een risicoloze belegging in activa aan bod. Bent u bereid wat meer risico te nemen en op de beurs te beleggen? Dan kunt u een hoger rendement halen en de factor ‘tijd’ nog beter benutten.

Dankzij de progressieve formule van Belfius Life Fund kunt u met bescheiden bedragen beschikken over een goed gediversifieerde portefeuille.

Global Deposit formule

U wilt uw kapitaal in één keer in een belegging stoppen? Dan is de Global Deposit formule u op het lijf geschreven. U belegt uw volledige kapitaal immers in één of meerdere beleggingsfondsen die u zelf kiest. Nadien is het aan u om uw portefeuille in samenspraak met onze specialisten actief op te volgen en te beheren.

Optie: comfortformule

U wenst een extraatje uit uw belegging? Dan kunt u zichzelf op geregelde tijdstippen aanvullende inkomsten toekennen door geld van uw belegging op te opvragen. U kiest zelf het bedrag en de periodiciteit.

Over het algemeen is het raadzaam om na enkele jaren een comfortformule te activeren. Op die manier laat u uw belegde kapitaal eerst opbrengen, voordat u een deel ervan opvraagt.

Dankzij de vervroegde opnames profiteert u van uw geld hoe en wanneer u dat wilt.

U kiest zelf het bedrag dat u op regelmatige tijdstippen wenst te ontvangen. Het bestaat uit de winst gegenereerd door het fonds en, naargelang het geval, uit een deel van de premies die u betaalde.

  • Wilt u over een extraatje beschikken dat klein is in verhouding tot uw belegde bedrag? Dan blijft uw belegde kapitaal intact. De waarde ervan kan zelfs toenemen dankzij de prestaties van de compartimenten.
  • Kiest u voor een groot extraatje? Dan knaagt u aan uw belegde kapitaal. U ontvangt uw extraatje zolang u dat wenst of tot uw inleg – uw totaal belegde bedrag dus – volledig is opgesoupeerd. De uitbetaling stopt hoe dan ook als de verzekerde overlijdt.

U kunt zelf ook de periodiciteit bepalen. Uw extraatje wordt op uw rekening gestort wanneer u dat wenst: om de maand, drie maanden, zes maanden of om het jaar.

Met de comfortformule van Belfius Life Fund kunt u vanaf vandaag de vruchten van uw belegging plukken.


Wij herinneren er de belegger aan dat de waarde van zijn belegging kan stijgen of dalen, zodat hij bij uitstap minder kan terugkrijgen dan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag. Meer informatie over de risico's is beschikbaar in het (vereenvoudigde) prospectus en op www.belfius.be/risicos-beleggingsproducten

Beleggersportret

Profile Dynamic

Deze belegging is bestemd voor de belegger met een Dynamisch beleggersportret. Er zijn risico's verbonden aan deze belegging. Deze vindt u in de wettelijke documentatie die op deze pagina ter beschikking gesteld wordt of op de pagina met de risicoinformatie.