1. Home
 2. Producten
 3. Betalen
 4. Kredietkaarten en prepaidkaarten
 5. Mastercard Platinum
 6. In detail

De Mastercard Platinum in detail

Card silver

Luxe en maximaal comfort. Bescherm met Full Assistance u en uw gezin de klok rond, het hele jaar door. Ontdek alle details over limieten, verzekeringen, tarieven en acties.

Voordelen en verzekeringen

Dankzij de Mastercard® Platinum geniet u 4 exclusieve verzekeringen en andere voordelen.


Mastercard® is een geregistreerd handelsmerk en het design van de cirkels is een handelsmerk van Mastercard® International Incorporated.

Exclusieve verzekeringen

Volledige bijstand aan personen, fietsen en 2 voertuigen

 • Volledige bijstandsverzekering in België en het buitenland voor iedereen in het gezin en voor twee voertuigen per gezin (vervangwagen).
 • Fietsbijstand voor alle gezinsleden in geografisch Europa.
 • De bijstandsverzekering is altijd van toepassing: u hoeft uw reis niet betaald te hebben met de Mastercard Platinum om ze te kunnen genieten.

Dekkingen in verband met bijstand aan personen:

 • Vervoer of repatriëring van de zieke of gewonde patiënt en van de andere verzekerden die hem vergezellen, inclusief een vervangende bestuurder, dekking van de hotelkosten voor het verlengde verblijf en een begeleider voor minderjarigen.
 • Ziekenhuisopname en medische kosten: vervoer van + hotel voor de gezinsleden en medische kosten in het buitenland tot 50 000 euro, en veeartskosten voor een huisdier.
 • Skiongeval: skilessen en niet-opgenomen vrije dagen: terugbetaling tot 200 euro + zoek- en reddingskosten tot 6 250 euro.
 • Vervroegde terugkeer bij overlijden of opname in het ziekenhuis van een gezinslid, een vennoot of schade aan de domicilie.
 • Overlijden van de verzekerde: repatriëring van het lichaam, van de andere verzekerden en het voertuig, en de behandeling post mortem + kist (tot 750 euro).
 • Inlichtingen verstrekken, dringende boodschappen doorgeven, blokkering van bank- en kredietkaarten, bijstand bij verlies of diefstal van identiteitsdocumenten, vervoerbewijzen, geneesmiddelen, bril, contactlenzen, protheses, financiële voorschotten, bijstand bij taalproblemen.
 • Verlies of diefstal van bagage: verzending van bagage en 250 euro voor aankopen.
 • Gerechtelijke vervolging: voorschieten van erelonen en borgstelling.

Dekkingen in verband met fietsbijstand:

 • Hulp of bijstand bij pech, een ongeval, vandalisme of (poging tot) diefstal van fietsen die eigendom zijn van alle leden van uw gezin (stadsfietsen, ATB/MTB, racefietsen, pedelec, e-bikes… en bromfietsen tot 125cc) vanaf 1 km van uw woonplaats of tijdelijke verblijfplaats.
  Uitzonderingen en beperkingen:
  • max. 3 interventies per verzekeringsjaar, enkel op plaatsen die vrij toegankelijk zijn voor de hulpverlening
  • geen bijstand bij een niet- of onvoldoende opgeladen batterij van een elektrische fiets (wel bijstand als de batterij defect of beschadigd is)
  • geen bijstand bij betaalde deelname aan sport en competities, noch bij voorbereidingen of deelnames aan amateurwedstrijden

Dekkingen in verband met bijstand voor voertuigen en aan inzittenden:

 • Pechverhelping, takelen, vervoer van de inzittende tot aan de garage, levering van reservebrandstof, vervanging van een lekke band, oplossing voor een probleem met de sleutel, verzending van wisselstukken.
 • Vervoer van de inzittenden naar de bestemming of hotelkosten, repatriëring van het voertuig als het langer dan 5 dagen geblokkeerd staat of vervoer van de persoon om zijn voertuig na herstelling te gaan ophalen.
 • Diefstal van het voertuig: vervoer of repatriëring van de inzittenden en van het voertuig als het werd teruggevonden.
 • Kosten voor de opslag, het achterlaten en het vervoer van het wrak.
 • Bijstand voor de caravan en de aanhangwagen
 • Psychologische bijstand na een carjacking
 • Vervangwagen als u minstens 24 uur vastzit
Dekkingen in verband met bijstand bij u thuis:
 • Ziekenhuisopname: vervoer naar het ziekenhuis en terug, bijstand aan het gezin, oppas voor de kinderen, oppas voor mindervaliden en oppas voor huisdieren.
 • Psychologische bijstand na een homejacking.

Bij een schadegeval

Zodra u de eerste medische zorg hebt gekregen, belt u naar verzekeraar Mondial Assistance op +32 2 762 77 00 (24 uur op 24) of faxt u naar +32 2 762 98 05.

Reisannulatieverzekering

 • Geldig voor reizen, vervoer of logies geboekt via een operator of tussenpersoon, of rechtstreeks via een provider van transport of een verblijfplaats, en waarvan minstens 50% van de factuur is betaald via een Belfius-rekening (met een overschrijving, of een debet- of kredietkaart). Voorwaarde is dat minstens één gezinslid houder is van een geldige Mastercard Platinum.
 • Verzekerde bedrag: totale kost voor de annulatie van de reis, vervoer en/of logies met een maximum van 10 000 EUR.
 • Is 50 tot 75% van de kostprijs van de reis betaald via een Belfius-rekening, dan is de polis ook in die verhouding geldig.
 • Tussen 75 en 100% dekt de verzekering 100% van het bedrag.
 • Verzekerde gevallen
  • Vóór het vertrek
   • Ernstige ziekte, ongeval of overlijden van de houder van de kaart, zijn echtgeno(o)t(e), een van zijn kinderen of een familielid tot in de 2e graad.
   • Ernstig schadegeval waardoor de aanwezigheid van de kaarthouder ter plaatse dringend vereist is en dat het gevolg is van inbraak, brand of een natuurramp in de woning of het tweede verblijf van de kaarthouder of in de hoofdzetel van het bedrijf waarvan de kaarthouder eigenaar, bestuurder of directeur is.
   • Ontslag van de kaarthouder.
   • Echtscheiding, feitelijke scheiding of scheiding van tafel en bed.
   • Tweede zit van de kinderen.
   • Verlies en/of diefstal van de reisdocumenten.
  • Onderbreking van de reis (vervroegde terugkeer):
   • Ernstige ziekte, ongeval of overlijden van de houder van de kaart, zijn echtgeno(o)t(e), een van zijn kinderen of een familielid tot in de 2e graad.
   • Ernstig schadegeval waardoor de aanwezigheid van de kaarthouder ter plaatse dringend vereist is en dat het gevolg is van inbraak, brand of een natuurramp in de woning of het tweede verblijf van de kaarthouder of in de hoofdzetel van het bedrijf waarvan de kaarthouder eigenaar, bestuurder of directeur is.
   • Ontslag van de kaarthouder.
 • Geldigheid
  • Annulatie vóór het vertrek: het bedrag van de annulatievergoeding die de klant moet betalen aan de leverancier.
  • Annulatie tijdens de reis: een bedrag in verhouding tot de uitgaven die niet te recupereren zijn en die moeten worden gedaan naar aanleiding van het onderbreken van de reis, plus de extra verblijf- en reiskosten om naar België terug te keren.

Bij een schadegeval

Schadegevallen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan AIG Europe Limited, Pleinlaan 11 in 1050 Brussel - België

Aankoopbescherming

 • Als u goederen hebt aangekocht met de Mastercard Platinum bent u verzekerd voor:
  • de aankoopprijs bij diefstal met geweld of inbraak
  • de herstellings- en vervoerkosten bij schade of de aankoopprijs als de goederen niet kunnen worden hersteld of als de herstellingskosten hoger zijn dan de aankoopprijs
 • Geldig voor alle goederen ter waarde van minimaal 50 EUR die volledig of gedeeltelijk werden gekocht met de Mastercard Platinum (uitzonderingen: dieren, planten, cash geld, travellers' cheques, vervoerbewijzen, schuldbewijzen, juwelen, edelstenen, voedingswaren en drank).
 • Geldigheid: 90 dagen vanaf de aankoopdatum
 • Maximaal 4 000 EUR per schadegeval en 12 000 EUR per jaar per houder. Als slechts een deel van de prijs werd betaald met de Mastercard, is de schadevergoeding proportioneel

Bij een schadegeval

Schadegevallen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan AIG Europe Limited, Pleinlaan 11 in 1050 Brussel - België

Safe Online

 • Verzekering die borg staat voor de terugbetaling of voor de bijstand bij de niet-levering van of schade aan een goed ter waarde van meer dan 50 EUR, op voorwaarde dat dit goed werd betaald met een Mastercard bij een handelaar of op het internet.
 • Maximaal 500 EUR per schadegeval en per jaar

Bij een schadegeval

Schadegevallen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan AIG Europe Limited, Pleinlaan 11 in 1050 Brussel - België

Andere voordelen

Schrapping van de franchise in geval van fraude

Schrapping van de gebruikelijke franchise van 150 EUR voor misbruik bij verlies of diefstal en op Internet. Behalve in geval van grove nalatigheid en op voorwaarde dat u onmiddellijk Card Stop verwittigt op 070 344 344 en binnen 24 uur aangifte doet bij lokale politie.

Emergency Card Replacement

U bent in het buitenland (hoogstens sinds 3 maanden)? U bent uw kaart kwijt? Of ze is gestolen? Geen paniek! Er bestaat een noodoplossing zodat u niet zonder geld komt te zitten.

Hoe gaat de noodoplossing in zijn werk?

 • Uw kaart wordt meteen geblokkeerd
 • U krijgt spoedig een Mastercard/Visa ter vervanging of een voorschot in cash geld (aan u de keuze)
 • Card Stop informeert u over de procedure die u moet volgen
 • Vergeet niet binnen 24 uur aangifte te doen bij de lokale politie
 • Card Stop: +32 70 344 344

Betalen en geld opnemen

Met de Mastercard geniet u ruime betalings- en opnamelimieten. Via Belfius Direct Net of in een Belfius-kantoor kunt u die standaardlimieten laten aanpassen volgens uw behoeften.

Betalen

Mastercard Platinum: 5 000 EUR

Gratis betalen in de eurozone en voordelig geld wisselen buiten de eurozone (*)

Geld opnemen

Via geldautomaten in België en het buitenland: 620 EUR per periode van 4 kalenderdagen

In het buitenland in aangesloten bankkantoren en wisselkantoren: beschikbare bedrag van de gebruikslijn (indien toegelaten door de bank/wisselkantoor)

Geld opnemen in het buitenland? Raadpleeg de ATM-locator

Tarieven

Maandelijkse forfait: inbegrepen in de Belfius Comfort Platinum-rekening

17,00 EUR (**) /maand voor twee kaarten

Vanaf de 3e Mastercard

Extra Mastercard Platinum: 7,10 EUR/maand/kaart

Terugbetalingen

Aankopen met de Mastercard Platinum worden in één keer betaald in het begin van de volgende maand, zonder kosten en zonder intrest.

Acties en kortingen

Dankzij uw Mastercard Platinum geniet u kortingen en acties bij tal van handelaars in België.

Programma Spaar&Pluk

U spaart punten en geniet kortingen die geldig zijn bij tal van partners. Schrijf u eerst in via www.spaarenpluk.be of op 0900 10 703..
Bovendien profiteert u van heel wat bijkomende kortingen en uitzonderlijke acties. Via de site krijgt u ook meer info over Spaar & Pluk.

(*)

Betalen/geld opnemen met uw Mastercard®/Visa buiten de SEPA: op de verwerkingsdag van de verrichting wordt een wisselmarge van 1% toegepast t.o.v. de referentiekoers van de Europese Centrale Bank (ECB). Raadpleeg de referentiewisselkoers van de Europese Centrale Bank op http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html


(**)

waarvan 1,93 euro voor de betaalservice kredietkaart


(***)

De algemene voorwaarden van Visa/Mastercard en de verzekeringspolissen hebben voorrang op de inhoud van deze webpagina.


Geïnteresseerd?

Ga voor luxe en maximaal comfort met de Mastercard Platinum.

Contacteer ons