STAP 3 – DE NEGOTIATOR VAN BELFIUS

Voldoet de oplossing van de dienst Klachtenbeheer niet aan uw verwachtingen, dan kan u bij de Negotiator terecht met uw schriftelijke klacht. Hij behandelt ze in beroep, om tot een redelijke oplossing te komen die rekening houdt met alle partijen.

Volgende stap: Ombudsfin 

Gaat u niet akkoord met de finale oplossing van Belfius of de Negotiator? Dan kan u schriftelijk een beroep doen op:

Tip: u richt zich best eerst tot de dienst Klachtenbeheer, want Ombudsfin verwijst u sowieso altijd eerst naar Belfius.