1. Home
 2. Thema's
 3. Smart Cities
 4. Is uw stad of gemeente al een "Smart City"?

Is uw stad of gemeente al een "Smart City"?

Het is de taak van de steden en de gemeenten om plaatsen te ontwikkelen waar het goed samenleven is. De lokale duurzame en slimme initiatieven maken uw stad aantrekkelijk door de ogen van haar inwoners, ondernemingen en bezoekers en ze zijn tevens de bron van waarde en werkgelegenheid.

Concept

Een "slimme stad" of "smart city" is een zeer ruim concept dat talloze domeinen inzake het beheer van steden omvat. Met het concept "Smart City" willen wij in de eerste plaats een antwoord bieden op problemen waarmee steden en gemeenten te maken krijgen op het vlak van energie, milieu, mobiliteit en economie, maar ook in verband met de ontwikkeling van het menselijk kapitaal.

Die projecten vormen eveneens een deel van het antwoord op de doelstellingen van Europa 2020, die mikken op een verminderde uitstoot van CO2 met minstens 20 %, de toename van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie tot minstens 20 % enz.

Wat zijn dan de gemeenschappelijke punten van de bestaande "Smart Cities"?

Een coherente langetermijnvisie die concreet vorm krijgt via duurzame projecten: actieplannen op het vlak van energie en voor het klimaat, mobiliteitsplannen, verlichtingsprojecten enz.

Een "Smart City" is dus een stad of gemeente die de uitdagingen van vandaag en morgen aangaat door op een duurzame en slimme manier te investeren.

Enkele sprekende cijfers


 • 98% van de Belgische bevolking woont in stedelijk gebied, ruim boven het Europese gemiddelde van 70%.
 • De stedelijke zones staan in voor 75% van het energieverbruik en voor 80% van de CO2-uitstoot.
 • Een ontwikkeld land zou 4% van zijn BBP aan infrastructuurwerken moeten besteden. In België ligt dit percentage lager dan 2%.

Wat zijn die uitdagingen?


Om voor zichzelf een toekomst uit te bouwen, moet een slimme stad of gemeente nieuwe modellen uitwerken op het vlak van de:

 • economie;
   
  • de oprichting van ondernemingen bevorderen en het creëren van toekomstgerichte banen begeleiden;
  • in een klimaat van scherpe concurrentie investeerders aantrekken;
    
 • duurzame ontwikkeling;
   
  • de overgang bevorderen naar een zogenaamd "energieboeket" dat in hoofdzaak gebaseerd is op hernieuwbare bronnen;
  • nieuwe mobiliteitsoplossingen voorstellen;
    
 • stadsontwikkeling;
  • een nieuwe manier bedenken om naar ruimte te kijken, waarbij men zich baseert op de verdichting van de stad om extensieve verstedelijking te voorkomen.

Is het concept "Smart City" wel betaalbaar?


Dat is een heel goede vraag. Slimme en duurzame oplossingen blijken evenwel te lonen, omdat zij bovenop de kostenbesparingen doorgaans ook voor waarde en tewerkstelling zorgen.

Enkele voorbeelden ter illustratie:

 • een kleine module die op de bestaande straatverlichting wordt aangebracht om de openbare verlichting op maat te beheren;
 • een elektrische meter die verbonden is met een slim elektriciteitsdistributienetwerk ("smart grid") en waarmee reële verbruiksfacturen kunnen worden aangemaakt en waarmee ook verspilling, verliezen of de duurste posten kunnen worden opgespoord;
 • een systeem van containers die zijn uitgerust met een elektronische chip voor een optimale inzameling van huishoudelijk afval en waarmee elk gezin zijn eigen verbruik in realtime op internet kan volgen.

Bovendien moet een stad of een gemeente niet van vandaag op morgen veranderen, maar stilaan voor elk project een denkoefening op gang brengen en zien hoe ze dat uitgaande van een duurzame visie kunnen verwezenlijken.

Hoe worden de "Smart Cities"-projecten gefinancierd?


Om uw slimme en duurzame projecten te financieren, kunt u natuurlijk een beroep doen op uw eigen middelen of op subsidies of gebruikmaken van een klassieke financiering.
Momenteel is er ook de gecombineerde kredietlijn van 400 miljoen euro van Belfius en de EIB voor projecten in domeinen zoals stadskernvernieuwing, mobiliteit en energie-efficiëntie.

Ontdek de belangrijkste bronnen van financieringen

De "Smart Cities"-initiatieven in België

De "Smart Cities" berusten op een breed maatschappelijk draagvlak. De voornaamste spelers op het vlak van duurzame ontwikkeling zijn:

 • de overheid, van het lokaal tot het Europees niveau;
 • de ondernemingen en de federaties zoals Agoria;
 • de universiteiten;
 • de Europese Commissie, die de normen vastlegt en de toelagen verstrekt;
 • de banken, die financieringsvoorstellen doen.

Er bestaan een rist samenwerkingsvormen en uitwisselingsplatformen die worden ondersteund door Europa (Burgemeestersconvenant, Civitas, URBACT), regionale initiatieven (zoals Vlaanderen in Actie, het Marshall-plan, Agenda Local 21) en provinciale initiatieven (de klimaatactieplannen voor de provincies Vlaams-Brabant en Limburg bijvoorbeeld), alsook groeperingen van steden en gemeenten, naar het voorbeeld van "Kempen 2020".

Bovendien hebben tal van steden en gemeenten hun eigen strategisch duurzaam plan gelanceerd (Gembloers 2020, Sivry-Rance, Schaarbeek 2021, Andenne enz.).

Agoria, partner van Belfius Bank, brengt de actoren samen in de "Agoria Smart Cities Community" rond thema's zoals mobiliteit, energie, communicatie, gebouwen enz. met het oog op het uitbouwen van een slimme stad.
Meer info: http://www.agoria.be/SmartCities

Belfius staat voortdurend in contact met deze eersterangsactoren om samen met hen een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen voor België.

Voorbeelden

België telt al talloze projecten in de stijl van "Smart Cities", ook al is dat niet altijd onder deze benaming.

De "Smart City Award 2013", een gezamenlijke organisatie van Agoria en Belfius, is daarvan het concrete bewijs.

De stad Kortrijk behaalde de "Smart City Award 2013"


korrtijk Een onafhankelijke jury selecteerde uit 19 weerhouden dossiers het project "Shop & Go" van de stad Kortrijk, een slimme technologische oplossing die kortparkeren in de Kortrijkse binnenstad stimuleert en het mogelijk maakt om de wagen net lang genoeg gratis te parkeren om enkele boodschappen te doen of om de wagen te laden of te lossen.Naast Kortrijk bekroonde de jury nog vier andere gemeenten:

Andere voorbeelden


Naast deze concrete voorbeelden bestaan er nog heel wat andere die verband houden met hernieuwbare energie, de installatie van zonnepanelen, warmtekrachtkoppelingsinstallaties, windmolens;


efleeft elektrische voertuigen;

saint-jeande bouw van eco-wijken zoals "Fontaine Saint-Jean" in Hermalle-sous-Huy;

Marolles passiefgebouwen zoals de passiefschool "De marolle" in Kruishoutem;

verdir projecten zoals "Verdir" in Herstal, enz.

Interesse?

Wil je meer weten? U wil een intelligent en duurzaam project realiseren of u zoekt een financiering of een subisidie?