Een nieuw en ruimer aanbod met een financieringslijn van 400 miljoen euro voor uw smart projecten

Vanaf 8 december 2016 treedt een nieuw cofinancieringsaanbod van Belfius en de EIB in werking voor smart projecten, en dit voor een totaalbedrag van 400 miljoen euro. Het vorige programma, ‘Smart Cities & Sustainable

Development, dat ook 400 miljoen vrijmaakte, kende een groot succes, en daarom besloten Belfius en de EIB om een nieuw programma, met achterliggend hetzelfde bedrag, te lanceren en de scope uit te breiden. Het nieuwe programma heet ‘Smart Cities, Climate Action & Circular Economy’ en is, net als het vorige programma, een onderdeel van een volledig gamma van oplossingen die de bank aanbiedt wanneer u op zoek gaat naar ondersteuning, financiering en communicatie op maat voor uw smart projecten.

Wie kan beroep doen op dit aanbod?

  • lokale besturen (steden en gemeenten, OCMW…) en intercommunales
  • nonprofitorganisaties in de onderwijs- en gezondheidszorgsector

Binnen welke domeinen moeten de duurzame en slimme projecten kaderen?

  • energie-efficiëntie
  • duurzame mobiliteit
  • stadskernontwikkeling
  • waterbescherming: distributienet, riolering, afwatering, zuivering, energierecuperatie
  • afvalbehandeling: betere materiaalrecuperatie, selectievere ophaling, beter sorteren, biologische behandeling en slibverwerking, energieproductie
  • e-government, bijvoorbeeld Open Data

Bij de analyse en evaluatie van de projecten wordt ook gekeken naar de strategische aanpak, die geïntegreerd, vernieuwend en duurzaam moet zijn, en wordt er specifieke aandacht besteed aan aspecten van circulaire economie en klimaatactie.