B2G_big

Sinds 2014 slaan de Europese Investeringsbank en Belfius de handen in elkaar voor Smart Cities-projecten in België. ‘Smart Cities & Sustainable Development’ was het allereerste cofinancieringsprogramma, met 400 miljoen euro ten voordele van projecten rond energie-efficiëntie, mobiliteit en stadsontwikkeling.

Eind 2016 trok men met ‘Smart Cities, Climate Action & Circular Economy’ het ‘smart’ blik nog breder open met het nieuwe cofinancieringsaanbod voor projecten die ook bijdragen tot de circulaire economie en die de klimaatopwarming tegengaan.

En met het 3e programma ‘Smart Cities, Climate Action & Circular Economy II’ staat de teller ondertussen op 121 ‘smart’ projecten voor meer dan 1 miljard euro ten voordele van meer dan 2 miljoen inwoners!MMI Avantages

Uw voordelen?

 • Gunstige kredietvoorwaarden

 • Projectmanagers helpen de juiste keuzes te maken

 • U geeft het goede voorbeeld en dat mag gezien worden!

De communicatiekanalen van Belfius en de EIB zetten de projecten ruim in de verf                                                                                        


MMI for who

Wie kan hierop een beroep doen?

 • Steden & gemeenten

 • OCMW-besturen

 • Intercommunales

 • Non-profitorganisaties uit onderwijs en gezondheidszorg                                                                                                                    

MMI Domein

Binnen welke domeinen kaderen deze
duurzame en slimme projecten?

 • Energie-efficiëntie      

 • Duurzame mobiliteit 

 • Stadsontwikkeling 

 • Circulaire economie 

 • Klimaatbescherming 

 • Waterbescherming: distributienet, riolering, afwatering, zuivering,
  energierecuperatie 

 • Afvalbehandeling: betere materiaalrecuperatie, selectieve ophaling, beter sorteren,              
  biologische behandeling en slibverwerking, energieopwekking                                                                                                                                                                                                                                          

 • E-government zoals ‘open data’-oplossingen                                                 

De projecten worden beoordeeld op hun strategische aanpak die geïntegreerd, vernieuwend en duurzaam moet zijn. Projecten rond circulaire economie of die de strijd aangaan tegen klimaatopwarming verdienen specifieke aandacht.   

Terug naar boven